Vpis študentov 2018/19 – Dodatno obvestilo v zvezi z odprtjem vpisnega lista


Študent lahko izpolni vpisni list po odprtju vpisnega lista dne 31.8.2018 po 13. uri, če ima izpolnjene pogoje za vpis in če ima plačane stroške terenskih vaj tega študijskega leta – položnice smo izstavili danes.

 

Aktualno-za-splet