Seminar št. 19 Pomen raztelesbe in dodatnih preiskav pri delu kliničnega veterinarja


VETERINARSKA FAKULTETA

CENTER ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ IN PERMANENTNO

IZOBRAŽEVANJE

Seminar št. 19 Pomen raztelesbe in dodatnih preiskav pri delu kliničnega veterinarja

Tečaj iz programa Centra za podiplomski študij in permanentno izobraževanje z naslovom Pomen raztelesbe in dodatnih preiskav pri delu kliničnega veterinarja bo v torek, 5 2. 2019 v podiplomski predavalnici, Gerbičeva 60, na Veterinarski fakulteti v Ljubljani.

Program:

Tema: Pomen raztelesbe in dodatnih preiskav pri delu kliničnega veterinarja

Čas

Naslov teme: Raztelesba – zakaj, kako, kdo, kje in kdaj?

Predavatelj: doc. dr. Mitja Gombač, doc. dr. Tanja Švara

1600 – 1645

Naslov teme: Patohistološka in citološka preiskava – od odvzema in pošiljanja vzorca do rezultata

Predavatelj: doc. dr. Tanja Švara, asist. Tamara Dolenšek, Kristina Tekavec, doc. dr. Mitja Gombač

1645 – 1730

Odmor

1730 1745

Naslov teme: Mikrobiološke preiskave v patologiji

Predavatelj: prof. dr. Peter Hostnik, izr. prof. dr. Irena Zdovc, doc. dr. Aleksandra Vergles Rataj

1745 – 1845

Nosilec programa/kontaktna oseba: doc. dr. Mitja Gombač

Izvajalci izobraževanja: doc. dr. Mitja Gombač, asist. Tamara Dolenšek, Kristina Tekavec, doc. dr. Tanja Švara, prof. dr. Peter Hostnik, izr. prof. dr. Irena Zdovc, doc. dr. Aleksandra Vergles Rataj

KOTIZACIJA ZA UDELEŽBO:

20,00 € z vključenim DDV na osebo; študenti oproščeni plačila

Prosimo, da kotizacijo za seminar poravnate najpozneje 4 delovne dni pred začetkom dogodka na račun 01100 – 6030707604, sklic 165-19. Račun boste prejeli po izobraževanju.

Prijave: najkasneje 1 teden pred pričetkom delavnice na naslov Veterinarska fakulteta, Center za podiplomski študij in permanentno izobraževanje, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, na tel.št. 01/47 79 147 ali na fax 01/283-22-43.

PROSIM, DA TELEFONSKO POTRDITE UDELEŽBO (01/4779147) ali permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si . Hvala!