Ponovni interni Javni razpis Veterinarske fakultete UL za zbiranje kandidatov za mobilnost študentov z namenom PRAKTIČNGA USPOSABLJANJA v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2018/2019


Na spletnih straneh Univerze v Ljubljani https://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_erasmus_plus/erasmus_plus_mobilnost_studentov_za_prakso/ je objavljen naknadni Javni razpis za zbiranje kandidatov za mobilnost študentov z namenom PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2018/2019.

Skladno z navodili Univerze v Ljubljani, VF kot članica UL objavljamo zgoraj omenjeni razpis na svojih spletnih straneh hkrati s ponovnim internim razpisom omenjenega naknadnega Javnega razpisa.

Veterinarska fakulteta UL v ponovnem internem razpisu upošteva vsa merila in zahteve naknadnega Javnega razpisa za zbiranje kandidatov za mobilnost študentov z namenom PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2018/2019, pri čemer podajamo nekatera dodatna navodila in pogoje, vezane na mobilnost študentov veterinarske medicine, ki sovpadajo z Navodili o mednarodni izmenjavi študentov na Veterinarski fakulteti (interni dokument Veterinarske fakultete UL), dostopen na spletni povezavi https://www.vf.uni-lj.si/si/mednarodna-dejavnost/obrazci-in-navodila/.

 1. Dodatna navodila za mobilnost študentov z namenom PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA:

 • Na enovitem magistrskem študiju (EMŠ) na Veterinarski fakulteti UL gre lahko študent veterinarske medicine na Erasmus+ PRAKTIČNO izmenjavo od tretjega letnika dalje.

 • Študent veterinarske medicine lahko v času EMŠ opravlja študijsko mobilnost in praktično usposabljanje v skupnem seštevku 24 mesecev.

 • Na razpis se lahko prijavi študent VF UL pod sledečimi pogoji:

 • v celotnem času izmenjave ima aktiven status študenta na VF

 • je v času izmenjave vpisan najmanj v tretji letnik EMŠ

 • ima poravnane vse finančne obveznosti iz naslova programa ERASMUS+ (v kolikor je študent v preteklih letih rednega študija že opravljal mobilnost v okviru omenjenega programa ).

 • Pri ocenjevanju vlog bo VF upoštevala sledeča merila:

 • dosedanji študijski uspeh (upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov in vaj na vseh do razpisa opravljenih stopnjah študija: od 0 do 10 točk;

 • motivacijsko pismo: od 0 do 10 točk;

 • stopnja znanja tujega jezika: od 0 do 10 točk.

Ponovni interni razpis VF je objavljen na spletnih straneh VF https://www.vf.uni-lj.si/si/mednarodna-dejavnost/obvestila-in-novice/, študenti veterinarske medicine pa bodo obvestilo o ponovnem internem razpisu prejeli tudi na skupne e-naslove študentov veterinarske medicine po letnikih.

Ponovni interni razpis VF je odprt od 24.1.2019 pa do vključno 5.2.2019, pri čemer morajo študenti izpolniti E-prijavo preko portala VIS (navodila za oddajo e-prijave so zapisana v nadaljevanju) ter do zgoraj navedenega roka posredovati odgovorni osebi Pisarne za raziskovanje in mednarodno sodelovanje na VF en izvod izpolnjene E-prijave z vsemi potrebnimi dokazili (potrdilo o opravljenih izpitih, motivacijsko pismo in potrdilo o izkazovanju ustrezne ravni znanja tujega jezika1).

Upravičeno obdobje tega razpisa je od 1.3. do 30.9.2019. Obdobje financiranja je omejeno na (skupno) 6 mesecev. V okviru ene prijave lahko študent izvede tudi več Erasmus+ praktičnih usposabljanj, skladno z razpisnimi pogoji (npr. dvakrat po 3 mesece).

Kriteriji in rezultati izbora bodo objavljeni predvidoma do konca meseca februarja 2019 na spletnih straneh VF – mednarodna dejavnost https://www.vf.uni-lj.si/si/mednarodna-dejavnost/obvestila-in-novice/.

Kontaktna oseba za program ERASMUS+ na VF je vodja Pisarne za raziskovanje in mednarodno sodelovanje mag. Petra Gruden (01/ 47 79 852 ali petra.gruden@vf.uni-lj.si).

O izboru bodo študenti obveščeni tudi s Sklepom, ki ga bo izdala VF UL.

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE E-PRIJAVE NA PORTALU VIS

Portal VIS bo za izpolnjevanje e-prijave za izbor kandidatov, ki bodo oddali vlogo za naknadni Javni razpis za mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2018/2019, odprt od 24.1.2019 pa do vključno 5.2.2019.

Študent mora poleg izpolnjene e-prijave oddati odgovorni osebi v Pisarni za raziskovanje in mednarodno sodelovanje na VF tudi en izvod izpolnjene E-prijave z vsemi potrebnimi dokazili (potrdilo o opravljenih izpitih, motivacijsko pismo in potrdilo o izkazovanju ustrezne ravni znanja tujega jezika)!

Študent izpolni E-prijavo na portalu VIS po naslednjih korakih:

 1. Študent se prijavi v VIS

   

 1. V VISu izbere rubriko »PRIJAVA NA IZMENJAVO« in nato »PRIJAVA« (kot kaže spodnja slika) ter poleg študijskega leta izbere tudi vrsto izmenjave


 

 1. Študent izpolni prijavo za izmenjavo po korakih

POZOR: Poleg motivacijskega pisma in dokazila o znanju tujega jezika mora študent priložiti tudi dokazilo o opravljenih izpitih!

 1. Študent pregleda oddano prijavo kot kaže spodnja slika

POZOR: Po kliku na povezavo »Prikaži« se izpiše celotna prijava, ki jo mora študent natisniti in natisnjeno E-prijavo, skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami, dostaviti do zgoraj navedenega roka odgovorni osebi Pisarne za raziskovanje in mednarodno sodelovanje na VF.1 Študent lahko priloži maturitetno spričevalo, iz katerega je razvidna ocena tujega jezika ali označi v potrdilu o opravljenih izpitih oceno opravljenega tujega jezika ali priloži drugi formalni certifikat o pridobljeni stopnji znanja tujega jezika.