Državno univerzitetno prvenstvo v curlingu 2018/19


 

 

RAZPIS TEKMOVANJA

1. Uradni naziv tekmovanja:

Državno univerzitetno prvenstvo v curlingu 2018/19.

2. Datum tekmovanja:

Ponedeljek, 5. 11. 2018 in ponedeljek, 12.11.2018

3. Ura začetka tekmovanja in predvideno trajanje:

5. 11. 2018: uradni trening in pričetek 1. dela tekmovanja.

12.11.2018: pričetek 2. dela tekmovanja in izločilni boji.

Oba dneva od 19:00 do 24:00 oz. do zaključka tekmovanja.

4. Lokacija tekmovanja:

Dvorana Zalog, Hladilniška pot 36, 1000 Ljubljana.

Ledena ploskev bo na voljo za ogrevanje od 18:00 do 19:00.

5. Organizatorji tekmovanja:

Slovenska univerzitetna športna zveza, Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana.

Športna zveza univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Curling zveza Slovenije, Zabretova ulica 10d, 1000 Ljubljana.

6. Izvajalec tekmovanja:

Curling zveza Slovenije, Zabretova ulica 10d, 1000 Ljubljana.

7. Vodja tekmovanja:

Gregor Rigler, sca@curling-zveza.si, 051 671 073 in

Mitja Gorišek, mitja.gorisek@gmail.com, 051 359 713.

8. Rok za prijavo:

Do ponedeljka, 29.10. 2018 do 24 ure.

9. Pravica do udeležbe:

(1) Študenti s statusom v študijskem letu 2018/19 na kateremkoli višješolskem ali visokošolskem zavodu v Sloveniji (višje šole, samostojni visokošolski zavodi, univerze).

(2) Zaposleni na višješolskih in visokošolskih izobraževalnih zavodih (za zaposlitev šteje redno delovno razmerje za določen ali nedoločen čas).

(3) Vsi člani/članice posamezne ekipe morajo imeti status na istem visokošolskem zavodu (višje šole, samostojni visokošolski zavodi, univerze,).

10. Tekmovalne kategorije:

Ekipno.

11. Omejitve števila prijav:

(1) 24 ekip.

(2) Ekipo sestavlja najmanj 4 in največ 5 tekmovalcev (4 aktivni in 1 rezerva)

(3) Ekipe so lahko mešane glede na spol (moški in ženske) in glede na status (študenti in zaposleni).

(4) Omejitev števila ekip po posameznih visokošolskih zavodih je kot sledi:

1 – Univerza v Ljubljani: 12

2 – Univerza Maribor: 6

3 – Univerza na Primorskem: 3

4 – Drugi visokošolski zavodi v Sloveniji: 3

(5) Prijave se sprejemajo po načelu časovnega žiga (»kdor prej pride prej melje«).

12. Pravila tekmovanja:

(1) Tekmovanje bo potekalo po pravilih Curling zveze Slovenije.

(2) Omogočena bo brezplačna izposoja tekmovalne opreme (metla za čiščenje poti, nastavek za čevelj, curling kamni).

13. Način prijave:

(1) Oddaja predprijave prek spletnega obrazca. Za oddajo prijave klikni tukaj.

(2) Na dan tekmovanja na kraju izvedbe tekmovanja je vodja ekipe dolžan predstavniku organizatorja izročiti v celoti izpolnjene individualne prijavnice vseh članov ekipe ter na vpogled dokazila o statusu študenta za vse člane ekipe (status študenta 2018/19).

(3) Organizator bo pri pristojnih službah izobraževalnih zavodov preveril resničnost izjave o statusu udeleženca. V kolikor bo ugotovljeno, da udeleženec nima ustreznega statusa, bo diskvalificiran, zoper njega bo sprožena kazenska in disciplinska prijava zaradi ponarejanja uradnega dokumenta.

14. Prijavnina/ kotizacija:

Prijavnine ni!

15. Napredovanje:

Udeleženci tekmovanja se borijo za pridobitev naslova Državnega univerzitetnega prvaka v curlingu za študijsko leto 2018/19.

16. Nagrade in priznanja:

(1) Posamezniki uvrščeni od 1. do 3. mesta prejmejo medaljo.

(2) Podelitev priznanj bo potekala takoj po obdelavi končnih rezultatov 12.11.2018.

17. Dodatne informacije:

(1) Organizator si pridržuje pravico do spremembe datuma, ure in kraja izvedbe tekmovanja ter tekmovalnih pravil v primeru objektivnih okoliščin.
(2) Organizator si pridržuje pravico do odpovedi tekmovanja v primeru premajhnega števila prijavljenih ekip.
(3) Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene in pogrešane predmete ter morebitne poškodbe tekmovalcev.
(4) Vnos ter uživanje alkoholnih pijač in/ali poživil na športno površino je strogo prepovedan!

(5) Podatki o zmagovalcih tekmovanja bodo dostopni na spletni strani zveze v 24-ih urah po zaključku tekmovanja.
(6) Udeležencem tekmovanja na zahtevo izdamo potrdilo o udeležbi, kot opravičilo zaradi morebitnega izostanka od študijskih obveznosti.