Laboratorij za serološko diagnostiko bolezni prašičev


Serološka diagnostika (test ELISA-dokaz protiteles) za naslednje bolezni:

  • PRRS(prašičji reprodukcijski in respiratorni sindrom) – akreditiranametoda
  • Salmoneloza – akreditirana metoda
  • TGE (virusno vnetje želodca in črevesja)
  • PRCV (respiratorni koronavirus)
  • PI (prašičja influenca)
  • EP (enzootska pnevmonija – M. hyopneumoniae)
  • PPV (prašičja parvoviroza)
  • APP (aktinobacilarna plevropnevmonija)
  • PCV2 (prašičji cirkovirus)

Glässerjeva bolezen.

PRRS povzroča velike ekonomske izgube v prašičereji po vsem svetu. Motnje v reprodukciji predstavljajo 12 %, 43 % je izgub zaradi povečanega pogina ter 45 % zaradi slabšega izkoristka krme. Ocenjene letne izgube v Sloveniji zaradi okužbe s PRRS, za farmo s 50 plemenskimi prašiči so 7.700 EUR.

Pri pojavu PRRS v reji opazimo motnje v reprodukciji: številne pregonitve svinj, abortuse, mumificirane pujske, mrtvorojene pujske, slabotne pujske, manjša in neizenačena gnezda ter respiratorne težave. Poviša se pogin. Opazimo tudi slabši prirast in slabšo konverzijo krme.

Diagnostika temelji na določanju specifičnih protiteles proti virusu PRRS s testom ELISA in določanju virusa PRRS z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR).

Svetujemo, da pred nakupom prašičev zahtevate potrdilo o zdravstvenem stanju prašičev, zlasti še glede PRRS, da ga ne bi vnesli v rejo. Kupljeni prašiči morajo biti brez protiteles proti virusu PRRS, kar dokažemo s testom ELISA.