Laboratorij za mikrobiologijo krme


V laboratoriju za mikrobiologijo krme izvajamo mikrobiološke preiskave vzorcev krme na vsebnost kvasovk, plesni in bakterij ter mikroskopske preiskave vzorcev krme v zvezi z njeno sestavo. Delavci v tem laboratoriju (asist. mag. Igor Ujčič Vrhovnik, dr.vet.med., doc. dr. Breda Jakovac Strajn, dr.vet.med., in Alenka Vošnjak, sanit. teh.), poleg vpeljevanja in razvoja mikrobiololoških metod določanja saprofitskih mikroorganizmov v krmi, namenjajo poseben poudarek razvoju in vpeljevanju metod ugotavljanja prisotnosti tkiv živalskega izvora v krmi, prisotnosti škodljivih rastlin in škodljivcev v krmi ter preiskavam vzorcev krme v zvezi z njeno sestavo.

Vsa vprašanja v zvezi z navedeno problematiko lahko postavite našima strokovnjakoma iz tega področja:  doc. dr. Bredi Jakovac Strajn (breda.jakovac-strajn@vf.uni-lj.si) in asist. mag. Igorju Ujčič Vrhovniku (Igor.Ujcic.Vrhovnik@vf.uni-lj.si).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA