Laboratorij za meso, mesne in mlečne izdelke


Z nami sodelujejo Veterinarska uprava Republike Slovenije, podjetja in posamezniki. V naših akreditiranih laboratorijih delamo tako mikrobiološka kot kemijska preskušanja živil živalskega izvora. Vzdržujemo množico presejalnih in potrditvenih akreditiranih metod, ki jih vsako leto nadgrajujemo, pridruži pa se jim tudi kakšna nova. Seznam metod, parametrov in matriksov si lahko ogledate na http://www.sa.gov.si/teksti-1/slo/katalog, kjer nas najdete pod številko LP-021).

Vzorce za preiskave živil lahko oddate v naših regionalnih laboratorijih po vsej Sloveniji ter na sedežu fakultete v Ljubljani. Po želji izvajamo preiskave tudi po dogovorjenih, neakreditiraih metodah.

 • Kakovost in sestava živil

  Sestava živil

  • vsebnost vode
  • uha snov
  • beljakovine
  • dušik
  • maščobe
  • sladkorji
  • maščobne kisline
  • energijska vrednost
  • svežost živil
  • pH
  • kislinska stopnja
  • peroksidno število
  • aditivi
  • histamin

   

  Histamin – vsebnost histamina je pomembna, ker pri občutljivih ljudeh sproži alergijsko reakcijo. Od živil živalskega izvora so ribe tiste, ki ga lahko vsebujejo največ.

   

  Onesnažila

  • kovine
  • morski biotoksini
  • mikotoksini
  • organoklorni pesticidi

 • Bakteriološke preiskave živil

  • Salmonela (prisotnost, število)

  • Listerija (prisotnost, število)

  • Campilobakter (prisotnost, število)

  • Stafilokokus Aureus

  • Yersinia Enterocolitica

  • E. Coli (število, VTEC)

  • SŠMO (anaerobne, aerobne)

  • Mlečnokislinske bakterije

  • Plesni in kvasovke

  • Vibrio Parachaemoliticus

  • Sulfit reduktorni klostridij (Cl. Perfringens)

  • Bacilus Cereus

  • Enterobakterije

 • Ostanki veterinarskih zdravil

  antibiotiki – prisotnost

  • Kinoloni
  • Beta-laktami
  • Aminoglikozidi
  • Makrolidi
  • Tetraciklini
  • Sulfonamidi

  antibiotiki – identifikacija in kvantifikacija

  • kinoloni
  • beta-laktami
  • tetraciklini
  • sulfonamidi

   

  sedativi

  antiparazitiki

  NSAIDs

  kokcidiostatiki

  prepovedane substance

  kloramfenikol

  klorpromazin

  metaboliti nitrofuranov

  malahit zeleno

  dapson

  nitroimidazoli

 • Organoleptika

  • meso in mesni izdelki

  • mleko in mlečni izdelki

  • ribe in ribji izdelki

   

   

  Identifikacija vrste mesa

   

  Proizvodno okolje

  • brisi delovnih površin

   

  Higiena klanja

  • brisi površine trupov

  • prisotnost CŽS