Laboratorij za higieno okolja


Okoljski vzorci

Neustrezna reja živali lahko vpliva na zdravje in počutje same živali kot tudi na okolje. Vplivi na okolje se kažejo v neustrezni tehnologiji reje in v neustreznem nadzoru nad gnojem, gnojevko in gnojnico. Pogost moteč dejavnik je neugoden vonj.

Strankam nudimo izdajo presoje vplivov na okolje zaradi neugodnih vonjev, ki jo lahko izvedemo z odvzemi vzorcev zraka in meritvami vonja (olfaktometrijskimi meritvami) ali pa opravimo presojo vplivov na okolje neposredno na terenu.

Na voljo smo vam na Inštitutu za higieno okolja in živali z etologijo.