Klinika za reprodukcijo in velike živali


Cesta v Mestni log 47, Ljubljana

tel. :+386 1 4779 268

faks: +386 1 4779 340


 • Zaposleni

  izr. prof. dr. Janko Mrkun, predstojnik janko.mrkun@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 264, 268, 273, gsm: +386 41 360 286
  red. prof. dr. Marjan Kosec, namestnik predstojnika marjan.kosec@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 262, 268, gsm:+386 41 650 519
  doc. dr. Štukelj Marina, namestnica predstojnika marina.stukelj@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 206, 205, 211
  izr. prof.dr. Martina Klinkon Ogrinec martina.klinkon@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 215, 222, 223
  izr. prof. dr. Modest Vengušt modest.vengust@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 328, 327, 329, gsm: +386 51 374 969
  doc. dr. Jožica Ježek jozica.jezek@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 216, 222, 223, 227
  doc. dr. Primož Klinc primoz.klinc@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 266, 268
  doc. dr. Peter Kruljc peter.kruljc@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 325, 329, 327, gsm: +386 40 614 028
  doc. dr. Matjaž Mesarič matjaz.mesaric@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 874, 274, gsm: +386 40 882 654
  doc. dr. Jože Starič joze.staric@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 217, 222, 223, 227
  asist. dr. Vesna Kadunc Kos vesna.kos@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 324, 329, 327, gsm: +386 41 680 700
  asist. dr. Petra Kramarič petra.kramaric@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 326, 329, 327, gsm: +386 41 947 250
  asist. dr. Irena Golinar Oven Irena.GolinarOven@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 207, 205
  asist. dr. Nataša Šterbenc natasa.sterbenc@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 391, 268
  asist. mag. Marija Nemec marija.nemec@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 219, 222, 223
  dr. Maja Zakošek Pipan Maja.ZakosekPipan@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 396, 268
  Jakob Jaka Hodnik jaka.hodnik@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 329
  Mateja Bogataj Mateja Bogatajmateja.bogataj@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 268
  Fahrudin Botonjić fahrudin.botonjic@vf.uni-lj.sitel.: +386 1 4779 329, 327
  Nataša Gorišek nataša.gorišek@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 224
  Karolina Jamnik Cerk Karolina.Jamnik.Cerk@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 274
  Tončka Potokar Toncka.Potokar@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 274
  Janja Likar janja.likar@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 875
  Matej Lončar matej.loncar@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 329, 327
  Bernarda Oblak Bernarda.Oblak@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 222, 223 220
  Matjaž Petrovič matjaz.petrovic@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 273, 268
  Barbara Pezdir Barbara.Pezdir@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 384
  Darko Platovnjak Darko.Platovnjak@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 385, gsm:+386 41 634 547
  Barbara Podmeninšek barbara.podmeninsek@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 222, 223, 220,227
  Jan Plut Jan.Plut@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 202
  Katarina Šest Katarina.Sest@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 327, 329
  Andrej Škibin Andrej.Skibin@vf.uni-lj.si tel.:+386 41 658 948
  Urška Grčar urska.grcar@vf.uni-lj.si
  Atif Hozdić Atif.Hozdic@vf.uni-lj.si
  Hasan Silahić Hasan.Silahic@vf.uni-lj.si

 • Izobraževanje

  PEDAGOŠKA DEJAVNOST

  Predmeti:

  Klinika za reprodukcijo

  Dodiplomski študij(1. in 2. stopnja):

  • Reprodukcija domačih živali s porodništvom

  • Praktikum iz reprodukcije domačih živali (izbirni praktični predmet)

  Doktorski študij (3. stopnja):

  • Izbrana poglavja iz Reprodukcije za študente podiplomskega študija

  • Mentorstvo pri magistrskih in doktorskih nalogah

  Klinika za zdravstveno varstvo in rejo konj

  Dodiplomski študij(1. in 2. stopnja):

  • Bolezni in zdravstveno varstvo kopitarjev

  • Klinična praksa 1

  • Klinična praksa 2

  • Strokovna praksa

  • Športna medicina konj (Izbirni praktični predmet)

  • Praktikum diagnostike šepanja konj

  • Mentorstvo pri magistrskih in doktorskih nalogah

  Klinika za prežvekovalce in prašiče:

  Dodiplomski študij (1. in 2. stopnja):

  • Osnove klinične diagnostike prežvekovalcev

  • Bolezni in zdravstveno varstvo prežvekovalcev

  • Klinično laboratorijski praktikum – izbirni praktični predmet

  • Zdravstveno varstvo drobnice – izbirni praktični predmet

  • Klinična praksa

  • Strokovna praksa

  • Zdravstveno varstvo domačih živali v programu 1. stopenjskega VSŠ Kmetijstvo – živinoreja in v programu 2.stopenjskega magistrskega študija Znanost o živalih na BF Zootehnika

  • Mentorstvo pri diplomskih in magistrskih nalogah

   

  Doktorski študij (3. stopnja):

  Univerzitetni interdisciplinarni doktorski program Biomedicina s predmeti:

  • Klinična patologija v okviru temeljnega predmeta Uravnavanje procesov pri zdravih in bolnih živalih

  • Veterinarska laboratorijska medicina – klinična patologija (izbirni praktični predmet)

  • Zdravstveno varstvo prežvekovalcev (izbirni praktični predmet)

  • Internistični ali kirurški problemi pri prežvekovalcih (izbirni praktični predmet)
  • Konzultacije s podiplomskimi študenti o klinični patologiji vezani na raziskovalno temo doktorske naloge.

  • Mentorstvo pri magistrskih in doktorskih nalogah

   

  Študijski program za izpopolnjevanje s področja bujatrike.

  Program permanentnega izobraževanja za veterinarje in rejce

   

  Dodiplomski študij:

  • Bolezni in zdravstveno varstvo prašičev

  • Osnove klinične diagnostike prašičev

  • Klinična praksa

  • Praktikum iz zdravstvenega varstva prašičev

   

  Doktorski študij Bolezni in zdravstveno varstvo prašičev.

  Program permanentnega izobraževanja za veterinarje in rejce.

  Center za sonaravno rekultiviranje Vremščica

  Dodiplomski študij

  Praktično usposabljanje študentov veterinarske medicine, študentov živinoreje iz Biotehniške fakultete in dijakov srednje Agroživilske šole.

 • Raziskovanje

  ZNANSTVENO RAZISKOVALNA DEJAVNOST

  Klinika za reprodukcijo

  Klinična in laboratorijska diagnostika reprodukcijskih motenj in asistirane reprodukcije domačih živali. Raziskovalna dejavnost na kliniki poteka v okviru programskih skupin in v okviru različnih nacionalnih in mednarodnih projektov.

  Klinika za zdravstveno varstvo in rejo konj

  Klinična diagnostika bolezni konj. Raziskovalna dejavnost na kliniki poteka v okviru programskih skupin in v okviru različnih nacionalnih in mednarodnih projektov

  Klinika za prežvekovalce in prašiče

  Klinična in laboratorijska diagnostika bolezni prežvekovalcev in prašičev. Raziskovalna dejavnost na kliniki poteka v okviru programskih skupin in v okviru

  različnih nacionalnih in mednarodnih projektov.

  Center za sonaravno rekultiviranje Vremščica (CSR)

  Raziskovalna dejavnost poteka v okviru programskih skupin in v okviru različnih nacionalnih in mednarodnih projektov.

 • Strokovno delo

  Laboratorij za reprodukcijo (NVI)

  • Analiza semena
  • Diagnostika plodnostnih motenj s sumom kužnih bolezni
  • Androloški pregledi
  • Spremljanje in analiza plodnosti domačih živali na področju RS

  Ambulanta za ginekologijo in porodništvo

  • Asistirana reprodukcija
  • UZ diagnostika
  • Diagnostika in zdravljenje plodnostnih motenj pri samicah
  • Porodništvo
  • Operativno zdravljenje
  • Hospital

  Ambulanta za presajanje zarodkov

  • Pridobivanje, priprava in presajanje zarodkov pri vseh domačih živalih
  • Laboratorijski pregled zarodkov
  • Tehnike in vitro pridobivanja zarodkov

  Ambulanta za andrologijo

  • Androloški pregled plemenjakov
  • Analiza semena
  • Konzerviranje semena
  • Diagnostika in zdravljenje plodnostnih motenj pri samcih

  Ambulanta za konje

  • Diagnostika in terapija obolenj in poškodb gibal:

  • specialni sistematični pregled in diagnostika bolezni gibal s pomočjo prevodnih in lokalnih anestezij, ultrazvočna diagnostika, RTG diagnostika, celostni nevrološki pregled in diagnostika nevroloških bolezni konj.
  • Uporaba sodobnih metod: pnevmatski valovi (ESWT) in regenerativni načini zdravljenja (matične celice, plazma bogata s trombociti PRP, IRAP…), ortopedski kirurški posegi.

  • Diagnostika in terapija bolezni dihal:

  • endoskopska preiskava dihal in zgornjih dihal, bronchoalveolarni odvzem vzorca iz pljuč, ultrazvočna in rentgenska diagnostika bolezni dihal, specialistično zdravljenje zgornjih dihal in bolezni pljuč.

  • Diagnostika in terapija bolezni prebavil:

  • specialni sistematski pregled prebavil, sondiranje, rektalni pregled, ultrazvočni pregled prebavil,
  • celostni diagnostični pregled urgentnih bolezni prebavil urgentno kirurško zdravljenje kolik pri konju.

  • Diagnostika in terapija bolezni urogenitalnega sistema:

  • specialni sistematski pregled ledvic in mehurja, ultrazvočna diagnostika, bolnišnično zdravljenje akutnih in kroničnih obolenj urogenitalnega sistema

  • Športna medicina konj,

  • zdravljenje poškodovanih konj

  • diagnostika in zdravljenje internih bolezni konj, bolezni zob, bolezni kože, bolezni endokrinih žlez, bolezni žrebet

  • izvajanje kirurških posegov na konjih v splošni anesteziji.

  • 24 urno bolnišnično zdravljenje v času pedagoškega procesa in

  • izvajanje nujnih kirurških posegov zunaj rednega delovnega časa

   

  Telefonska številka stalne pripravljenosti (od oktobra do maja) za nujne primere je 051 613 350

  Sprejem konj

  Sprejem konj na Ambulanto za konje poteka po predhodnem dogovoru z veterinarjem.

   

  Kontakti

  dr. Modest Vengušt

  modest.vengust@vf.uni-lj.si, tel.: 01 4779 328

  dr. Petra Kramarič  

  petra.kramaric@vf.uni-lj.si , tel.:01 4779 326

  dr. Vesna Kadunc Kos

  vesna.kos@vf.uni-lj.si, tel.: 01 4779 324, 041 680 700

  doc. dr. Peter Kruljc

  tel.: 01 4779 325

  Oddelek za selekcijo konj

  • Vodenje centralnega registra konj
  • Rejski programi
  • Rodovništvo
  • Vodenje rejskih programov in pripadajočih pasem po pogodbah izven STRP

  VEČ

  Oddelek za zdravstveno varstvo prežvekovalcev

  • Klinična diagnostika, zdravljenje in preventiva organskih, presnovnih, deficitarnih, parazitarnih in infekcijskih bolezni ter zastrupitev pri prežvekovalcih -klinično, ambulantno in terensko delo
  •  Specialna kirurgija (travmatski retikuloperitonitis, dislokacija siriščnika, druga abdominalna obolenja, bolezni okončin in parkljev, obolenja mlečne žleze idr.)
  •  Svetovanje veterinarjem in rejcem pri zdravstvenih težavah v rejah prežvekovalcev

   

  Sprejem goveda in drobnice na kliniko poteka od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure, po predhodnem dogovoru z veterinarjem.

  Tel.: 01 4779 222 ali 01 4779 227

   

  Film: Odvzem vzorcev mleka za bakteriološko preiskavo

  Laboratorij za klinično patologijo

  Laboratorij za klinično patologijo

   

  Delovni čas

  Ponedeljek – petek med 7:00 in 15:00

  Telefon: 01 4779 222 (223)

  (izvaja tudi dejavnost za potrebe NVI – Laboratorij za klinično biokemijo)

  • Hematološke preiskave za domače in divje prežvekovalce ter druge vrste domačih, divjih in eksotičnih živali

  Več

  • Hematološke preiskave za laboratorijske živali

  Več

  • Ročno določanje krvne slike s hemocitometrom za ptice in plazilce

  Več

  • Morfologija krvnih celic 

  Več

  • Biokemijske preiskave krvnega seruma pri domačih in divjih prežvekovalcih ter drugih vrstah domačih divjih in eksotičnih živali

  Več

  • Biokemijske preiskave za laboratorijske živali

  Več

  • Hormonske analize NOVO!

         Več

  • Biokemijske preiskave mlečnega seruma domačih prežvekovalcev NOVO!

  Več

  • Fizikalna (makroskopska in mikroskopska) in kemična preiskava urina ter drugih telesnih tekočin domačih in divjih živali

  Več

  • Metabolični profil pri prežvekovalcih

  Več

  • Nasveti in konzultacije z veterinarji in lastniki živali

  Več

  • Specialna preiskava iztrebkov (okultna krvavitev, benzidinski test)
  • Kontrola kakovosti dela z intra in inter laboratorijsko kontrolo

  Več

  Slovenska veterinarska medlaboratorijska primerjava NOVO!

       Več

  • Obrazec za pošiljanje vzorcev

  Več

  • Laboratorijske preiskave v raziskovalne namene

  Več

   

  Oddelek za zdravstveno varstvo prašičev

  • Epidemiološka in klinična diagnostika bolezni prašičev
  • Priprava načrta ukrepov ob pojavu bolezni
  • Svetovanje in izobraževanje rejcev

  Laboratorij za serologijo

  • Serološka diagnostika – bolezni prašičev (PRRS, PED, Salmonela, TGE/PRCV, TGE, APP)

  Center za sonaravno rekultiviranje Vremščica

  • Klinična diagnostika, zdravljenje in preventiva organskih, presnovnih, deficitarnih, parazitarnih in infekcijskih bolezni ter zastrupitev pri prežvekovalcih in drugih domačih živali na Vremščici – ambulantno delo.
  • Proizvodnja mleka in mlečnih izdelkov

  VEČ