Klinika za reprodukcijo in velike živali


Cesta v Mestni log 47, Ljubljana

tel. :+386 1 4779 268

faks: +386 1 4779 340


 • Zaposleni

  izr. prof. dr. Janko Mrkun, predstojnik janko.mrkun@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 264, 268, 273, gsm: +386 41 360 286
  red. prof. dr. Marjan Kosec, namestnik predstojnika marjan.kosec@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 262, 268, gsm:+386 41 650 519
  doc. dr. Štukelj Marina, namestnica predstojnika marina.stukelj@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 206, 205, 211
  izr. prof.dr. Martina Klinkon Ogrinec martina.klinkon@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 215, 222, 223
  izr. prof. dr. Modest Vengušt modest.vengust@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 328, 327, 329, gsm: +386 51 374 969
  doc. dr. Jožica Ježek jozica.jezek@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 216, 222, 223, 227
  doc. dr. Primož Klinc primoz.klinc@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 266, 268
  doc. dr. Peter Kruljc peter.kruljc@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 325, 329, 327, gsm: +386 40 614 028
  doc. dr. Matjaž Mesarič matjaz.mesaric@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 874, 274, gsm: +386 40 882 654
  doc. dr. Jože Starič joze.staric@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 217, 222, 223, 227
  asist. dr. Vesna Kadunc Kos vesna.kos@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 324, 329, 327, gsm: +386 41 680 700
  asist. dr. Petra Kramarič petra.kramaric@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 326, 329, 327, gsm: +386 41 947 250
  asist. dr. Irena Golinar Oven Irena.GolinarOven@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 207, 205
  asist. dr. Nataša Šterbenc natasa.sterbenc@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 391, 268
  asist. mag. Marija Nemec marija.nemec@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 219, 222, 223
  dr. Maja Zakošek Pipan Maja.ZakosekPipan@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 396, 268
  Jakob Jaka Hodnik jaka.hodnik@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 329
  Mateja Bogataj Mateja Bogatajmateja.bogataj@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 268
  Fahrudin Botonjić fahrudin.botonjic@vf.uni-lj.sitel.: +386 1 4779 329, 327
  Nataša Gorišek nataša.gorišek@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 224
  Karolina Jamnik Cerk Karolina.Jamnik.Cerk@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 274
  Tončka Potokar Toncka.Potokar@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 274
  Janja Likar janja.likar@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 875
  Matej Lončar matej.loncar@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 329, 327
  Bernarda Oblak Bernarda.Oblak@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 222, 223 220
  Matjaž Petrovič matjaz.petrovic@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 273, 268
  Barbara Pezdir Barbara.Pezdir@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 384
  Darko Platovnjak Darko.Platovnjak@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 385, gsm:+386 41 634 547
  Barbara Podmeninšek barbara.podmeninsek@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 222, 223, 220,227
  Jan Plut Jan.Plut@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 202
  Katarina Šest Katarina.Sest@vf.uni-lj.si tel.: +386 1 4779 327, 329
  Andrej Škibin Andrej.Skibin@vf.uni-lj.si tel.:+386 41 658 948
  Urška Grčar urska.grcar@vf.uni-lj.si
  Atif Hozdić Atif.Hozdic@vf.uni-lj.si
  Hasan Silahić Hasan.Silahic@vf.uni-lj.si

 • Izobraževanje

  PEDAGOŠKA DEJAVNOST

  Predmeti:

  Klinika za reprodukcijo

  Dodiplomski študij(1. in 2. stopnja):

  • Reprodukcija domačih živali s porodništvom

  • Praktikum iz reprodukcije domačih živali (izbirni praktični predmet)

  Doktorski študij (3. stopnja):

  • Izbrana poglavja iz Reprodukcije za študente podiplomskega študija

  • Mentorstvo pri magistrskih in doktorskih nalogah

  Klinika za zdravstveno varstvo in rejo konj

  Dodiplomski študij(1. in 2. stopnja):

  • Bolezni in zdravstveno varstvo kopitarjev

  • Klinična praksa 1

  • Klinična praksa 2

  • Strokovna praksa

  • Športna medicina konj (Izbirni praktični predmet)

  • Praktikum diagnostike šepanja konj

  • Mentorstvo pri magistrskih in doktorskih nalogah

  Klinika za prežvekovalce in prašiče:

  Dodiplomski študij (1. in 2. stopnja):

  • Osnove klinične diagnostike prežvekovalcev

  • Bolezni in zdravstveno varstvo prežvekovalcev

  • Klinično laboratorijski praktikum – izbirni praktični predmet

  • Zdravstveno varstvo drobnice – izbirni praktični predmet

  • Klinična praksa

  • Strokovna praksa

  • Zdravstveno varstvo domačih živali v programu 1. stopenjskega VSŠ Kmetijstvo – živinoreja in v programu 2.stopenjskega magistrskega študija Znanost o živalih na BF Zootehnika

  • Mentorstvo pri diplomskih in magistrskih nalogah

  Doktorski študij (3. stopnja):

  Univerzitetni interdisciplinarni doktorski program Biomedicina s predmeti:

  • Klinična patologija v okviru temeljnega predmeta Uravnavanje procesov pri zdravih in bolnih živalih

  • Veterinarska laboratorijska medicina – klinična patologija (izbirni praktični predmet)

  • Zdravstveno varstvo prežvekovalcev (izbirni praktični predmet)

  • Internistični ali kirurški problemi pri prežvekovalcih (izbirni praktični predmet)
  • Konzultacije s podiplomskimi študenti o klinični patologiji vezani na raziskovalno temo doktorske naloge.

  • Mentorstvo pri magistrskih in doktorskih nalogah

  Študijski program za izpopolnjevanje s področja bujatrike.

  Program permanentnega izobraževanja za veterinarje in rejce

  Dodiplomski študij:

  • Bolezni in zdravstveno varstvo prašičev

  • Osnove klinične diagnostike prašičev

  • Klinična praksa

  • Praktikum iz zdravstvenega varstva prašičev

  Doktorski študij Bolezni in zdravstveno varstvo prašičev.

  Program permanentnega izobraževanja za veterinarje in rejce.

  Center za sonaravno rekultiviranje Vremščica

  Dodiplomski študij

  Praktično usposabljanje študentov veterinarske medicine, študentov živinoreje iz Biotehniške fakultete in dijakov srednje Agroživilske šole.

 • Raziskovanje

  ZNANSTVENO RAZISKOVALNA DEJAVNOST

  Klinika za reprodukcijo

  Klinična in laboratorijska diagnostika reprodukcijskih motenj in asistirane reprodukcije domačih živali. Raziskovalna dejavnost na kliniki poteka v okviru programskih skupin in v okviru različnih nacionalnih in mednarodnih projektov.

  Klinika za zdravstveno varstvo in rejo konj

  Klinična diagnostika bolezni konj. Raziskovalna dejavnost na kliniki poteka v okviru programskih skupin in v okviru različnih nacionalnih in mednarodnih projektov

  Klinika za prežvekovalce in prašiče

  Klinična in laboratorijska diagnostika bolezni prežvekovalcev in prašičev. Raziskovalna dejavnost na kliniki poteka v okviru programskih skupin in v okviru

  različnih nacionalnih in mednarodnih projektov.

  Center za sonaravno rekultiviranje Vremščica (CSR)

  Raziskovalna dejavnost poteka v okviru programskih skupin in v okviru različnih nacionalnih in mednarodnih projektov.

 • Strokovno delo

  Laboratorij za reprodukcijo (NVI)

  • Analiza semena
  • Diagnostika plodnostnih motenj s sumom kužnih bolezni
  • Androloški pregledi
  • Spremljanje in analiza plodnosti domačih živali na področju RS

  Ambulanta za ginekologijo in porodništvo

  • Asistirana reprodukcija
  • UZ diagnostika
  • Diagnostika in zdravljenje plodnostnih motenj pri samicah
  • Porodništvo
  • Operativno zdravljenje
  • Hospital

  Ambulanta za presajanje zarodkov

  • Pridobivanje, priprava in presajanje zarodkov pri vseh domačih živalih
  • Laboratorijski pregled zarodkov
  • Tehnike in vitro pridobivanja zarodkov

  Ambulanta za andrologijo

  • Androloški pregled plemenjakov
  • Analiza semena
  • Konzerviranje semena
  • Diagnostika in zdravljenje plodnostnih motenj pri samcih

  Ambulanta za konje

  Klinika za konje zaradi vzdrževalnih del do nadaljnega ne more nuditi nekatere oblike zdravljenja, vključno z urgentnim zdravljenjem kopitarjev. Za podrobne informacije se obrnite na veterinarje Klinike za konje.

  • Diagnostika in terapija obolenj in poškodb gibal:

  • specialni sistematični pregled in diagnostika bolezni gibal s pomočjo prevodnih in lokalnih anestezij, ultrazvočna diagnostika, RTG diagnostika, celostni nevrološki pregled in diagnostika nevroloških bolezni konj.
  • Uporaba sodobnih metod: pnevmatski valovi (ESWT) in regenerativni načini zdravljenja (matične celice, plazma bogata s trombociti PRP, IRAP…), ortopedski kirurški posegi.

  • Diagnostika in terapija bolezni dihal:

  • endoskopska preiskava dihal in zgornjih dihal, bronchoalveolarni odvzem vzorca iz pljuč, ultrazvočna in rentgenska diagnostika bolezni dihal, specialistično zdravljenje zgornjih dihal in bolezni pljuč.

  • Diagnostika in terapija bolezni prebavil:

  • specialni sistematski pregled prebavil, sondiranje, rektalni pregled, ultrazvočni pregled prebavil,
  • celostni diagnostični pregled urgentnih bolezni prebavil urgentno kirurško zdravljenje kolik pri konju.

  • Diagnostika in terapija bolezni urogenitalnega sistema:

  • specialni sistematski pregled ledvic in mehurja, ultrazvočna diagnostika, bolnišnično zdravljenje akutnih in kroničnih obolenj urogenitalnega sistema

  • Športna medicina konj,

  • zdravljenje poškodovanih konj

  • diagnostika in zdravljenje internih bolezni konj, bolezni zob, bolezni kože, bolezni endokrinih žlez, bolezni žrebet

  • izvajanje kirurških posegov na konjih v splošni anesteziji.

  • 24 urno bolnišnično zdravljenje v času pedagoškega procesa in

  • izvajanje nujnih kirurških posegov zunaj rednega delovnega časa

  Telefonska številka stalne pripravljenosti (od oktobra do maja) za nujne primere je 051 613 350

  Sprejem konj

  Sprejem konj na Ambulanto za konje poteka po predhodnem dogovoru z veterinarjem.

  Kontakti

  dr. Modest Vengušt

  modest.vengust@vf.uni-lj.si, tel.: 01 4779 328

  dr. Petra Kramarič  

  petra.kramaric@vf.uni-lj.si , tel.:01 4779 326

  dr. Vesna Kadunc Kos

  vesna.kos@vf.uni-lj.si, tel.: 01 4779 324, 041 680 700

  doc. dr. Peter Kruljc

  tel.: 01 4779 325

  Oddelek za selekcijo konj

  • Vodenje centralnega registra konj
  • Rejski programi
  • Rodovništvo
  • Vodenje rejskih programov in pripadajočih pasem po pogodbah izven STRP

  VEČ

  Oddelek za zdravstveno varstvo prežvekovalcev

  • Klinična diagnostika, zdravljenje in preventiva organskih, presnovnih, deficitarnih, parazitarnih in infekcijskih bolezni ter zastrupitev pri prežvekovalcih -klinično, ambulantno in terensko delo
  •  Specialna kirurgija (travmatski retikuloperitonitis, dislokacija siriščnika, druga abdominalna obolenja, bolezni okončin in parkljev, obolenja mlečne žleze idr.)
  •  Svetovanje veterinarjem in rejcem pri zdravstvenih težavah v rejah prežvekovalcev

  Sprejem goveda in drobnice na kliniko poteka od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure, po predhodnem dogovoru z veterinarjem.

  Tel.: 01 4779 222 ali 01 4779 227

  Film: Odvzem vzorcev mleka za bakteriološko preiskavo

  Laboratorij za klinično patologijo

  Laboratorij za klinično patologijo

  Delovni čas

  Ponedeljek – petek med 7:00 in 15:00

  Telefon: 01 4779 222 (223)

  (izvaja tudi dejavnost za potrebe NVI – Laboratorij za klinično biokemijo)

  • Hematološke preiskave za domače in divje prežvekovalce ter druge vrste domačih, divjih in eksotičnih živali

  [read more=”Več” less=”Manj”]

  Določanje števila eritrocitov, vsebnosti hemoglobina, vrednosti MCV, MCH, MCHC, vrednost hematokrita, števila trombocitov, števila levkocitov, merjenje sedimentacije krvi

  Uporabnost:

  S hematološkimi preiskavami lahko ugotavljamo slabokrvnost živali in vrsto anemije, dehidracijo, prisotnost infekcije oziroma vnetnega procesa. [/read]

  • Hematološke preiskave za laboratorijske živali

  [read more=”Več” less=”Manj”]

  Določanje števila eritrocitov, vsebnosti hemoglobina, vrednosti MCV, MCH, MCHC, vrednost hematokrita, števila trombocitov, števila levkocitov, merjenje sedimentacije krvi

  Uporabnost:

  S hematološkimi preiskavami lahko ugotavljamo slabokrvnost živali in vrsto anemije, dehidracijo, prisotnost infekcije oziroma vnetnega procesa.[/read]

  • Ročno določanje krvne slike s hemocitometrom za ptice in plazilce

  [read more=”Več” less=”Manj”]

  Štetje eritrocitov, levkocitov, določanje vsebnosti hemoglobina, vrednosti hematokrita in vrednosti MCV

    [/read]

  • Morfologija krvnih celic

  [read more=”Več” less=”Manj”] Pregled krvnega razmaza (morfologija eritrocitov) in določanje diferencialne bele krvne slike (določanje deleža nevtrofilnih granulocitov, paličastih granulocitov, limfocitov, monocitov, eozinofilnih in bazofilnih granulocitov), ročno štetje retikulocitov [/read]

  • Biokemijske preiskave krvnega seruma pri domačih in divjih prežvekovalcih ter drugih vrstah domačih divjih in eksotičnih živali

  [read more=”Več” less=”Manj”]

   • določanje serumskih beljakovin: merjenje vsebnosti celotnih serumskih beljakovin (CSB) in albuminov (Alb), izračun razmerja albumini/globulini

   • določanje metabolitov: uree, kreatinina, holesterola, trigliceridov, bilirubina, glukoze, neesterificiranih maščobnih kislin (NEFA), beta hidroksi maslene kisline (BHB), beta karotena

   • določanje mineralov: kalcija (Ca), anorganskega fosforja (aP), magnezija (Mg),

   • določanje elektrolitov: natrija (Na), kalija (K), klora (Cl),

   • določanje mikroelementov: železa (Fe), bakra (Cu),

   • merjenje aktivnosti encimov: aspartat aminotransferaze (AST), kreatin kinaze (CK), gama glutamiltransferaze (GGT), laktat dehidrogenaze (LDH), alkalne fosfataze (ALP), alkalne fosfataze 65 (ALP 65), glutamat dehidrogenaze (GLDH), alaninaminotransferaze (ALT)

  [/read]

  • Biokemijske preiskave za laboratorijske živali

  [read more=”Več” less=”Manj”]

   • določanje serumskih beljakovin: merjenje vsebnosti celotnih serumskih beljakovin (CSB) in albuminov (Alb), izračun razmerja albumini/globulini

   • določanje metabolitov: uree, kreatinina, holesterola, trigliceridov, bilirubina, glukoze, neesterificiranih maščobnih kislin (NEFA), beta hidroksi maslene kisline (BHB), beta karotena

   • določanje mineralov: kalcija (Ca), anorganskega fosforja (aP), magnezija (Mg),

   • določanje elektrolitov: natrija (Na), kalija (K), klora (Cl),

   • določanje mikroelementov: železa (Fe), bakra (Cu),

   • merjenje aktivnosti encimov: aspartat aminotransferaze (AST), kreatin kinaze (CK), gama glutamiltransferaze (GGT), laktat dehidrogenaze (LDH), alkalne fosfataze (ALP), alkalne fosfataze 65 (ALP 65), glutamat dehidrogenaze (GLDH), alaninaminotransferaze (ALT)

  [/read]

  • Hormonske analize NOVO!

         [read more=”Več” less=”Manj”]

  Spolni hormoni: določanje vsebnosti progesterona, estradiola in testosterona
  Ščitnični hormon: celokupni tiroksin (total T4)
  Stresni hormon: kortizol

  [/read]

  • Biokemijske preiskave mlečnega seruma domačih prežvekovalcev NOVO!

  [read more=”Več” less=”Manj”]

  Določanje vsebnosti uree, acetona, beta hidroksi maslene kisline (BHB), merjenje vsebnosti imunoglobulinov v kolostrumu

  NOVO:

  NOVO – UGOTAVLJANJE SUBKLINIČNE KETOZE V MLEKU

  Za subklinično ketozo zboli vsaka druga krava molznica, v povprečju 40% krav vsaj enkrat v laktaciji. Večina krav zboli v prvih dveh mesecih po telitvi.

  Ketoza vpliva na nižjo mlečnost, slabšo plodnost in pogostejše pojavljanje drugih bolezni (mastitisi, dislokacija siriščnika). Ketoza lahko poteka tudi v subklinični obliki, za preprečitev škode je zelo pomembno zgodnje odkrivanje.

  Krave s subklinično ketozo imajo 1-4 kg mleka manj na dan, z nižjo vsebnostjo beljakovin. Krave s subklinično ketozo izraziteje hujšajo po telitvi, se kasneje obrejijo in pogosteje zbolijo.

  Merjenje BHB (beta-hidroksibutirata) v mleku omogoča odkrivanje krav s subklinično ketozo.

  Priporočamo kontrolo mleka na vsebnost BHB v prvih dveh mlečnih kontrolah po telitvi ali dodatno po potrebi ob sumu subklinične ketoze.

  [/read]

  • Fizikalna (makroskopska in mikroskopska) in kemična preiskava urina ter drugih telesnih tekočin domačih in divjih živali

  [read more=”Več” less=”Manj”]

  Določanje specifične teže (refraktometer),

  Kemijska preiskava urina (prisotnost beljakovin, krvi, levkocitov, ketonov, bilirubina, glukoze, vrednost pH),

  Mikroskopska preiskava urinskega sedimenta (celice, kristali, cilindri…)

  Preiskave drugih telesnih tekočin (abdominalni punktat, cerebrospinalna tekočina)

  [/read]

  • Metabolični profil pri prežvekovalcih

  [read more=”Več” less=”Manj”]

  S kombinacijo hematoloških in biokemijskih preiskav krvnih vzorcev, preiskavami mleka, urina in blata lahko s spremljanjem t.i. metaboličnega profila živali skozi daljše obdobje ocenjujemo oskrbljenost živali z minerali, beljakovinami in energijo. Z metaboličnim profilnim testom (MPT) lahko odkrivamo subklinična obolenja, ki se najpogosteje kažejo v slabši proizvodnji in reprodukcijskih motnjah. MPT je najbolj uporaben, če ga izvajamo 2 x na leto (spomladi in jeseni) po spremembi krmnega obroka.

  Pravilna izbira krav za odvzem krvi (ocena oskrbljenosti):

  • klinično zdrave krave

  • 3-4 ure po krmljenju

  • ne prej kot 2 tedna po spremembi obroka

  Skupine glede na fazo laktacije:

   • zgodnja laktacija (10-20 dni po telitvi) (5-7 krav)

   • višek laktacije (51-120 dni po telitvi) (5 krav)

   • v presušitvi (1-2 tedna pred telitvijo) (5 krav)

  [/read]

  • Nasveti in konzultacije z veterinarji in lastniki živali

  [read more=”Več” less=”Manj”]

  Svetujemo vam glede odvzema vzorcev, izbire preiskav in nudimo splošno interpretacijo rezultatov preiskav.

  [/read]

  • Specialna preiskava iztrebkov (okultna krvavitev, benzidinski test)
  • Kontrola kakovosti dela z intra in inter laboratorijsko kontrolo

  [read more=”Več” less=”Manj”]

  Laboratorij za klinično patologijo je edini veterinarski laboratorij v Sloveniji, ki je vključen v mednarodno kontrolo kakovosti. Mesečno izkazujemo točnost naših meritev.

  Notranja kontrola kakovosti: z redno uporabo kontrolnih vzorcev krvi, kalibratorjev in kontrolnih serumov izvajamo stalen nadzor nad kakovostjo dela in zagotavljamo točnost analiz.

  Zunanja kontrola kakovosti: vključeni smo v mednarodno medlaboratorijsko kontrolo RIQAS (Randox International Quality Assessment Scheme) s katero zagotavljamo primerljivost naših rezultatov z laboratoriji po svetu.

  Kontrolo kakovosti dela izvajamo od leta 1990 dalje

  Notranja kontrola kakovosti:

  Hematološke preiskave:

  – do leta 1999: kontrola elektronskega števca Coulter Counter ZF 6 s kontrolno krvjo 4C – normalen nivo,

  po letu 1999: začetek uporabe veterinarskega hematološkega analizatorja Micros ABC Vet (ABX Diagnostics oz. danes Horiba ABX) in začetek izvajanja dnevne kontrole analizatorja s kontrolno krvjo Minotrol 8 pri nizkem, normalnem in visokem nivoju, v letu 2008 pa s kontrolno krvjo Minotrol 16 pri vseh treh nivojih.

  Biokemijske preiskave:

  – do leta 1990 – uporaba standardov za orientacijo pravilnosti klasičnih, ročno izvedenih postopkov,

  po letu 1990 – začetek uporabe avtomatskega biokemijskega analizatorja COBAS MIRA (Hoffmann La Roche) izpopolnjevanje kontrole kvalitete dela biokemijskih preiskav z dnevno kalibracijo izvajanih preiskav in analiziranjem kontrolnih serumov z normalnim in patološkim nivojem.

  po letu 2005– začetek uporabe avtomatskega biokemijskega analizatorja RX DAYTONA (Randox Laboratories Ltd) za izvajanje biokemijskih analiz v serumu, plazmi in drugem biološkem materialu. Z dnevno kalibracijo in analiziranjem kontrolnih serumov z normalnim in patološkim nivojem izpolnjujemo zahteve kontrole kakovosti dela.

  Zunanja kontrola kakovosti:

  • 1990 do 2001 – vključitev v mednarodni program izmenjave veterinarskih vzorcev (VSE – Veterinary Sample Exchange), ki ga je leta 1989 organizirala Veterinarska fakulteta v Utrechtu v sodelovanju z Animal Health Service v Deventru na Nizozemskem. Vključili smo se z vsemi analizami, ki smo jih izvajali (prva leta hematološki števec ZF 6, kasneje pa s hematološkim analizatorjem ABC Vet ter z biokemijskim analizatorjem COBAS MIRA).

  • Od 2001 do 2009 – zaradi ukinitve VSE programa smo se istega leta z biokemijskimi analizami vključili v medlaboratorijsko kontrolo QCS (Quality control service), ki jo vodi HDS Herberger Data – Service GmbH iz Mannheima v Nemčiji. V QCS so vključeni humani in veterinarski laboratoriji.

  • Od 2002 dalje – vključitev v mednarodni hematološki program RIQAS (Randox International Quality Assessment Scheme), ki ima certifikat ISO 9001 in akreditacijo za medlaboratorijsko primerjavo rezultatov – proficiency testing 0010PT pri UKAS (United Kingdom Accreditation Service). V RIQAS »Haematology Programme« je vključenih preko 1500 humanih in veterinarskih laboratorijev po vsem svetu.

  • Od 2005 dalje smo se z novim avtomatskim biokemijskih analizatorjem RX DAYTONA (RANDOX ) dodatno vključili tudi v RIQAS mednarodni biokemijski program »General Clinical Chemistry Programme«, v katerega so vključeni humani in veterinarski laboratoriji po vsem svetu.

  [/read]

  Slovenska veterinarska medlaboratorijska primerjava NOVO!

       [read more=”Več” less=”Manj”]

  Vključitev v hematološko SLOVENSKO VETERINARSKO MEDLABORATORIJSKO PRIMERJAVO (SVMP) vam omogoča primerjavo rezultatov hematoloških analiz med veterinarskimi diagnostičnimi laboratoriji v Sloveniji.
  Prijava za sodelovanje: izpolnite priloženi obrazec PRIJAVA in ga vrnete po elektronski pošti na naslov:
  marija.nemec@vf.uni-lj.si

  [/read]

  • Obrazec za pošiljanje vzorcev

  [read more=”Več” less=”Manj”]

  Obrazec-pošiljanje-vzorcev

  Obrazec lahko izpolnite in natisnete (ali shranite) v programu Acrobat Reader.

  [/read]

  • Laboratorijske preiskave v raziskovalne namene

  [read more=”Več” less=”Manj”]

  V raziskovalne namene lahko izvajamo tudi naslednje preiskave po dogovoru:

  • določanje antioksidantov: TAS (totalni antioksidantni status), GPX (glutation peroksidaza), SOD (superoksid dismutaza), GR (glutation reduktaza),

  • merjenje vsebnosti HDL – holesterola in LDL- holesterola (v krvnem serumu),

  • merjenje vsebnosti cinka (v krvnem serumu),

  • merjenje vsebnosti sečne kisline (v krvnem serumu),

  • merjenje vsebnosti laktata (v krvni plazmi).

  [/read]

  Oddelek za zdravstveno varstvo prašičev

  • Epidemiološka in klinična diagnostika bolezni prašičev
  • Priprava načrta ukrepov ob pojavu bolezni
  • Svetovanje in izobraževanje rejcev

  Laboratorij za serologijo

  • Serološka diagnostika – bolezni prašičev (PRRS, PED, Salmonela, TGE/PRCV, TGE, APP)

  Center za sonaravno rekultiviranje Vremščica

  • Klinična diagnostika, zdravljenje in preventiva organskih, presnovnih, deficitarnih, parazitarnih in infekcijskih bolezni ter zastrupitev pri prežvekovalcih in drugih domačih živali na Vremščici – ambulantno delo.
  • Proizvodnja mleka in mlečnih izdelkov

  VEČ