Komisijski izpit/kolokvij


Komisijski izpit/kolokvij: (delovni postopek, člani komisije, obrazec Obr. 1 študent, Obr.. 2 izpolni komisija)

Delovni postopek izvedbe komisijskega izpita z dne 19.1.2016

Pravila o študijskem redu določajo, da mora študent plačati komisijski izpit pred opravljanjem izpita (28. člen) oz. pred vpisom poravnati vse finančne obveznosti do fakultete (38. člen), kot so opredeljene s Pravilnikom o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL in s cenikom storitev (objavljeno na domači spletni strani https://www.vf.uni-lj.si/si/katalog-informacij-javnega-znacaja/ oz. na univerzitetni spletni strani http://www.uni-lj.si/studij/cenik_storitev_za_studente/).

V letošnjem letu smo poslali vsem dolžnikom opomine. Da bi si prihranili čas in nepotrebne stroške prosimo, da položnice plačujete v navedenih rokih. Skladno s Pravilnikom o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL, ki je objavljen na zgoraj navedeni univerzitetni spletni strani, lahko študent, ki ima finančne težave in izpolnjuje kriterije iz 153. in 239. člena statuta (daljša bolezen, socialne in materialne okoliščine, materinstvo, status posebnih potreb…), pred nastankom obveznosti oddati na UO VF vlogo za znižanje, oprostitev ali obročno odplačevanje obveznosti.

V referatu bomo vsak konec delovnega tedna (praviloma ob petkih) izstavili račun za storitev, ki je nastala v tekočem tednu (za izpite in ostale storitve) z rokom plačila. Račun bomo odposlali iz referata po pošti, od računovodstva pa boste praviloma v enem mesecu prejeli opomin, če račun ne bo plačan v roku.

V primeru, da boste račun v roku že poravnali, učitelj pa vas je od izpitnega roka na vašo prošnjo odjavil (ali če imate sklep UO o oprostitvi plačila), vas prosimo, da se s dokazilom o plačilu ter izdanim računom oglasite v referat, da bomo naredili dobropis storitve.

Na vašo zahtevo, pa lahko z dobropisom v računovodstvu uredite nakazilo preplačila na vaš osebni račun.