Kakovost


Kakovost je za našo organizacijo ključni dejavnik pri izvajanju tako strokovno operativne dejavnosti, v okviru katere vzorčimo in preskušamo vzorce živali, živil, surovin in odpadkov živalskega izvora, veterinarskih zdravil, krmil, vode za napajanje in druge vzorce, kot tudi pri izvajanju pedagoške in raziskovalne dejavnosti.

 

Študentom in širšemu družbenemu okolju zagotavljamo preverjene in verificirane pedagoške in raziskovalne programe, kar potrjujemo z akreditacijo in periodičnimi re-evalvacijami le-teh.

 

Naš cilj je, da odjemalcem nudimo zanesljive rezultate preskušanja, kar potrjujemo s pridobljeno akreditacijo za preskusne metode, navedene v seznamu akreditiranih metod. Zaupanje v rezultate zagotavljamo tudi z rednim sodelovanjem v mednarodnih shemah za preskušanje usposobljenosti in medlaboratorijskih primerjavah.

Seznam akreditiranih metod je razviden iz priloge k akreditacijski listini LP-021. Aktualni podatki o dejavnosti iz fleksibilnega obsega akreditacije so dostopni na Seznamu metod s podano merilno negotovostjo/mejami metode.

 

Dokazila:

Akreditacijska listina LP-021