Izvolitev dr. Tadeja Malovrha, dr. vet. med., v naziv redni profesor


Senat Univerze v Ljubljani je na svoji 8. redni seji 29. maja 2018 izvolil dr. Tadeja Malovrha, dr. vet. med., v naziv redni profesor in hkrati znanstveni svetnik za področje Veterinarske medicina.

Prof. dr. Tadej Malovrh se je, po končani srednji šoli in služenju vojaškega roka v tedanji SFRJ, leta 1990 vpisal na Veterinarsko fakulteto v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1996. Po zaključku študija, se je še istega leta vpisal na podiplomski študij na Medicinski fakulteti v okviru državnega projekta 2000 mladih raziskovalcev do leta 2000. Kot mladi raziskovalec je izpolnjeval pogoje za neposredni prehod na doktorski študij, tako da je leta 2000 na Medicinski fakulteti doktoriral z delom » Proučevanje imunskega odziva pri eksperimentalni okužbi miši z bakterijami Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia afzelii in Borrelia garinii«. Kot mladi doktor znanosti se je vrnil na Veterinarsko fakulteto, kjer se je zaposlil na Inštitutu za mikrobiologijo in parazitologijo, v virološkem laboratoriju, kjer je prevzel odgovornost za laboratorijsko diagnostiko nekaterih virusnih bolezni živali. V raziskovalnem delu se je še naprej posvečal delu na področju imunologije, na pedagoškem delu pa je izvajal vaje pri predmetu Mikrobiologija z imunologijo. Leta 2002 se je habilitiral v naziv docenta za področje Mikrobiologija in imunologija, s ponovno izvolitvijo za docenta leta 2009. Predavanja iz področja imunologije je prevzel v šolskem letu 2006/07 in leta 2012 je bil izvoljen v naziv izrednega profesorja.

Njegova bibliografija obsega 288 bibliografskih enot, od tega 30 izvirnih znanstvenih člankov, 38 strokovnih člankov in 17 poljudnih člankov. Bil je somentor pri treh doktoratih, mentor pri sedmih študentskih raziskovanih nalogah za Prešernovo nagrado, priznan ima en patent.

Na področju strokovno operativnega dela je v letih od 2013 do 2017 vodil Nacionalni veterinarski inštitut, izven službenih obveznosti pa se je v letih od 2001 do 2013 strokovno udejstvoval v boju proti dopingu kot predsednik Komisije za antidoping pri Atletski zvezi Slovenije.