Gensko preverjanje rodovnikov psov


 

Na Veterinarski fakulteti v Ljubljani že več let rutinsko izvajamo gensko preverjanje rodovnikov psov. Metodo imamo dobro vpeljano ter vključeno v medlaboratorijske kontrole ISAG in lahko zato zagotavljamo pravilnost in preverljivost rezultatov. V letu 2018 smo podpisali pogodbo s Kinološko zvezo Slovenije za izdelavo profilov DNK pri psih. Tako smo s strani Kinološke zveze potrjeni kot uradni izvajalec preverjanja rodovnikov in lahko vam in vašim strankam ponudimo to storitev, ki je za lastnike vzrejnih psov obvezna.

 

Navodila za pripravo vzorca

Za preiskavo potrebujemo DNK, ki jo izoliramo iz krvi, lahko pa tudi iz brisa ustne sluznice, če krvi ne moremo
odvzeti.

 

Vzorec krvi se odvzame v epruveto z EDTA (najmanj 1 ml).

Na epruveto zapišemo ime psa, lastnika in datum
odvzema krvi.

 

 

 

 

Bris odvzamemo tako, da z vatenko (vatirana paličica za ušesa) podrgne- mo po ustni sluznici in sicer po dlesni oz.
notranji strani lic in jo posušimo na zraku.

 

Posušen vzorec damo v čisto pisemsko ovojnico (ne sme biti polivinil, mora biti zračna). Če pošiljamo vzorce različnih psov, naj bodo vatenke shranjene v različnih pisemskih ovojnicah. Pri mladičih mlajših od 8 tednov odsvetujemo odvzem brisa zaradi možnosti kontaminacije z materjo. Na kuverto zapišemo ime psa in lastnika, ter datum odvzema brisa.

Ob vzorcu nujno pošljite izpolnjen obrazec profil DNK s podatki o psu,lastniku, plačniku in veterinarju, ki je odvzel vzorec in vzorec pošljete po pošti ali kurirski službi na Veterinarsko fakulteto, Gerbičeva 60 s pripisom »za gensko testiranje psov«.

Rezultati bodo posredovani praviloma v 10 delovnih dneh od prejema vzorca.

Cena izdelave profila DNK za posameznega psa je

28 € brez DDV
34,16 € z DDV

 

Po naročilu vam pošljemo tudi epruveto z EDTA ali pribor za odvzem brisa.
Za več informacij pokličite na tel. št.: 01 / 4779 120 (dr. Marko Cotman).
 
Inštitut za predklinične vede
Enota za biokemijo, molekularno biologijo in genetiko