Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo


Gerbičeva 60, SI-1115 Ljubljana

tel.: +386 1 4779 159

faks: +386 1 4779 352


 • Zaposleni

  Strokovnjaki

   

  znan. svet. dr. Matjaž Ocepek, dr. vet. med., predstojnik

  matjaz.ocepek@vf.uni-lj.si; tel. 01 4779 252, 041 336 125

  znan. sod. dr. Igor Gruntar, dr. vet. med., namestnik predstojnika

  igor.gruntar@vf.uni-lj.si; tel. 01 4779 168

  prof. dr. Peter Hostnik, dr. vet. med., namestnik predstojnika

  peter.hostnik@vf.uni-lj.si; tel. 01 4779 178, 040 398 310

  prof. dr. Jože Grom, dr. vet. med.

  joze.grom@vf.uni-lj.si; int. 179

  prof. dr. Andrej Pengov, dr. vet. med.

  andrej.pengov@vf.uni-lj.si; int. 163

  prof. dr. Tadej Malovrh, dr. vet. med.

  tadej.malovrh@vf.uni-lj.si; int. 824

  viš. znan. sod. dr. Brane Krt, dr. vet. med.

  brane.krt@vf.uni-lj.si; int. 167

  viš. znan. sod. dr. Mateja Pate, dr. vet. med.

  mateja.pate@vf.uni-lj.si; int. 175

  viš. znan. sod. dr. Ivan Toplak, dr. vet. med.

  ivan.toplak@vf.uni-lj.si; int. 180

  doc. dr. Aleksandra Vergles Rataj, dr. vet. med.

  aleksandra.verglesrataj@vf.uni-lj.si; int. 177

  doc. dr. Irena Zdovc, dr. vet. med.

  irena.zdovc@vf.uni-lj.si; int. 158

  asist. dr. Jana Avberšek, univ. dipl. mikrobiol.

  jana.avbersek@vf.uni-lj.si; int. 841

  asist. dr. Aleksandra Grilc-Fajfar, dr. vet. med.

  aleksandra.grilcfajfar@vf.uni-lj.si; int. 846

  asist. dr. Darja Kušar, univ. dipl. biol.

  darja.kusar@vf.uni-lj.si; int. 166

  dr. Tina Pirš, dr. vet. med.

  tina.pirs@vf.uni-lj.si; int. 811

  dr. Danijela Rihtarič, dr. vet. med.

  danijela.rihtaric@vf.uni-lj.si; int. 844

  mag. Jasna Mičunovič, dr. vet. med.

  jasna.micunovic@vf.uni-lj.si; int. 841

  asist. Majda Golob, dr. vet. med.

  majda.golob@vf.uni-lj.si; int. 166

  Olga Kosar, dr. vet. med.

  olga.kosar@vf.uni-lj.si; int. 843

  Urška Kuhar, dr. vet. med.

  urska.kuhar@vf.uni-lj.si; int. 845

  Urška Zajc, dr. vet. med.

  urska.zajc@vf.uni-lj.si; int. 807

  Maja Kavalič, mag. mikrobiol.

  maja.kavalic@vf.uni-lj.si; int. 160

  Maja Gorišek Bajc, univ. dipl. mikrobiol.

  int. 177

  Tatjana Pačnik, ing. agr.

  tatjana.pacnik@vf.uni-lj.si; int. 177

  Laboranti

   

  Polona Berčon, lab. teh.

  polona.bercon@vf.uni-lj.si; int. 850

  Helena Bibič, gimn. mat.

  helena.bibic@vf.uni-lj.si; int. 159

  Martina Germek, vet. teh.

  martina.germek@vf.uni-lj.si; int. 177

  Maja Gorišek Bajc, viš. teh.

  maja.gorisekbajc@vf.uni-lj.si;int. 177

  Irena Klasinc, vet. teh.

  irena.klasinc@vf.uni-lj.si; int. 159

  Magda Klun, vet. teh.

  magda.klun@vf.uni-lj.si; int. 172

  Miha Lenarčič, vet. teh.

  miha.lenarcic@vf.uni-lj.si; int. 181

  Maja Lepen, vet. teh.

  maja.lepen@vf.uni-lj.si; int. 843

  Natalija Novak, vet. teh.

  natalija.novak@vf.uni-lj.si; int. 181

  Bojan Pavlin, vet. teh.

  bojan.pavlin@vf.uni-lj.si; int. 164

  Nataša Peterka, vet. teh.

  natasa.peterka@vf.uni-lj.si; int. 160

  Milojka Šetina, vet. teh.

  milojka.setina@vf.uni-lj.si; int. 253

  Aleksandra Frol, vet. teh.

  aleksandra.frol@vf.uni-lj.si; int. 160

  Alenka Magdalena Usenik, vet. teh.

  alenkamagdalena.usenik@vf.uni-lj.si; int. 170

  Melita Žlindra, lab. teh.

  melita.zlindra@vf.uni-lj.si; int. 181

   

 • Izobraževanje

  Na Inštitutu za mikrobiologijo in parazitologijo (IMP) poteka v sklopu dodiplomskega študija veterinarstva izvajanje naslednjih predmetov:

  • Mikrobiologija z imunologijo (obvezni predmet, nosilec prof. dr. Andrej Pengov)

  • Parazitologija (obvezni predmet, nosilka doc. dr. Aleksandra Vergles Rataj)

  • Epizootiologija (obvezni predmet, nosilec prof. dr. Jože Grom)

  • Organizacija sistemov zdravja in kontrole proizvodnosti (izbirni predmet, nosilec prof. dr. Andrej Pengov)

  • Zgodovina veterinarske medicine (izbirni predmet, nosilec prof. dr. Andrej Pengov)

  • Mikrobiološki praktikum (izbirni predmet, nosilec prof. dr. Andrej Pengov)

   

 • Raziskovanje

   

  Raziskovalni program

  Vodja raziskovalnega programa Zdravje živali, okolje in varna hrana (P4-0092) je znan. svet. dr. Matjaž Ocepek.

  Člani raziskovalnega programa z IMP so: prof. dr. Jože Grom, izr. prof. dr. Peter Hostnik, prof. dr. Andrej Pengov, viš. znan. sod. dr. Brane Krt, viš. znan. sod. dr. Ivan Toplak, doc. dr. Irena Zdovc, izr. prof. dr. Tadej Malovrh, viš. znan. sod. dr. Mateja Pate, znan. sod. dr. Igor Gruntar, doc. dr. Aleksandra Vergles Rataj, asist. dr. Darja Kušar, asist. dr. Aleksandra Grilc Fajfar, asist. dr. Jana Avberšek, dr. Urška Kuhar, dr. Danijela Rihtarič, mag. Jasna Mičunovič, Urška Zajc.

   

   

  Raziskovalni projekti

  Tekoči raziskovalni projekti

  Temeljni raziskovalni projekt J4-6810: Rejne živali kot rezervoar okužb z bakterijama Clostridium difficile in MRSA pri ljudeh (vodja znan. svet. dr. Matjaž Ocepek)

  Ciljni raziskovalni projekt V4-1401: Obvladovanje okužb z E. coli pri perutnini: Določitev kritičnih mest vnosa bakterije E. coli, vključno z E. coli z ESBL v reje perutnine in študija preventivnih ukrepov za zmanjševanje porabe protimikrobnih zdravil (vodja prof. dr. Olga Zorman Rojs)

  Zaključeni raziskovalni projekti

  Podatki o zaključenih raziskovalnih projektih, ki so potekali pod okriljem raziskovalne skupine 0406-002 (Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo VF), so na voljo na spletni strani SICRIS.

   

   

  Bibliografija

  Bibliografija posameznih članov raziskovalne skupine IMP je dostopna na spletni strani COBISS, bibliografija celotne raziskovalne skupine pa na spletni strani SICRIS.

   

 • Strokovno delo

  Na IMP poteka strokovno-operativno delo na področju diagnostike kužnih bolezni živali v okviru treh enot, katerih laboratoriji opravljajo različne bakteriološke, mikološke, virološke, serološke in parazitološke preiskave za potrebe veterinarskih ambulant oz. lastnikov živali, pa tudi za različne pravne osebe s področja živinoreje in predelovalne dejavnosti.

  Največji obseg strokovno-operativnega dela pa sodi na področje dejavnosti Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI). Za opravljanje tega dela so laboratoriji pooblaščeni oz. imenovani s strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Tako za potrebe države oz. uradnega nadzora izvajajo preiskave vzorcev na številne kužne bolezni, tudi tiste, pri katerih je potrebno zaradi nevarnosti povzročiteljev delo opravljati v laboratorijih 3. varnostne stopnje.

   

  Delavci IMP v okviru NVI vodijo tudi15 nacionalnih referenčnih laboratorijev:

  NRL za afriško prašičjo kugo, vodja viš. znan. sod. dr. Ivan Toplak

  NRL za bolezen modrikastega jezika, vodja izr. prof. dr. Tadej Malovrh

  NRL za klasično prašičjo kugo, vodja prof. dr. Jože Grom

  NRL za konjsko kugo, vodja asist. dr. Aleksandra Grilc Fajfar

  NRL za slinavko in parkljevko, vodja izr. prof. dr. Peter Hostnik

  NRL za steklino in spremljanje učinkovitosti cepljenja proti steklini, vodja izr. prof. dr. Peter Hostnik

  NRL za vezikularno bolezen prašičev, vodja viš. znan. sod. dr. Ivan Toplak

  NRL za brucelozo, vodja viš. znan. sod. dr. Brane Krt

  NRL za kampilobaktre, vodja znan. sod. dr. Igor Gruntar

  NRL za Listeria monocytogenes, vodja doc. dr. Irena Zdovc

  NRL za salmonele, vodja mag. Jasna Mičunovič

  NRL za tuberkulozo (TBC), vodja znan. svet. dr. Matjaž Ocepek

  NRL za ugotavljanje odpornosti bakterij proti protimikrobnim zdravilom, vodja doc. dr. Irena Zdovc

  NRL za bolezni konj, vodja izr. prof. dr. Tadej Malovrh

  NRL za parazite (zlasti trihinele, ehinokoke in anisakise), vodja doc. dr. Aleksandra Vergles Rataj

   

  Poleg tega delavci IMP sodelujejo tudi pri izvajanju dejavnosti naslednjih NRL, ki delujejo v okviru drugih organizacijskih enot Veterinarske fakultete: NRL za bolezni rib, NRL za bolezni školjk, NRL za bolezni rakov, NRL za spremljanje bakterijske in virusne kontaminacije mehkužcev, NRL za koagulaza pozitivne stafilokoke, NRL za E. coli, vključno z VTEC ter NRL za mleko in mlečne izdelke.