Društvo alumnov VF


 • Statut Društva alumnov Veterinarske fakultete

 • Upravni odbor

  prof. dr. Azra Pogačnik, dr. vet. med., v. d. predsednica azra.pogacnik@vf.uni-lj.si
  Tamara Dolenšek, dr. vet. med., v. d. tajnik tamara.dolensek@vf.uni-lj.si
  dr. Manica Černe, dr. vet. med., blagajnik manica.cerne@gmail.com
  mag. Dejan Židan, dr. vet. med., član
  Tomi Rumpf, dr. vet. med., član

 • Pristopna izjava k Društvu alumnov Veterinarske fakultete.

 • Predavanje mag. Gregorja Pena o ošpicah in pasji kugi

  Oktobra 2018 je Društvo alumnov VF svoje člane povabilo na predavanje mag. Gregorja Pena s provokativnim naslovom Ošpice prenaša pes. Celoten dogodek je povzel prof. dr. Vojteh Cestnik in je dosegljiv na spodnji povezavi.

  Povzetek predavanja:  Ošpice prenaša pes

  Foto: Tamara Dolenšek


  Slovensko veterinarsko šolstvo skozi čas

  Dne 19. 12. 2017 je bilo organizirano predavanje za člane Društva alumnov, zaposlene in študente VF z naslovom Slovensko veterinarsko šolstvo skozi čas, ki ga je pripravil prof. dr. Vojteh Cestnik.

  Link: Slovensko veterinarsko šolstvo skozi čas

  Foto: izr. prof. dr. Breda Jakovac Strajn


  Od mareskalkov do veterinarjev

  (razstava v Pokrajinskem muzeju Kočevje, 9. 12. 2016 – 6. 6. 2017)

  Devetega decembra 2016 je bila v pokrajinskem muzeju Kočevje, dvajset let po razstavi Dr. Janez Bleiweis – življenje in delo, slavnostno odprta razstava z zgodovinsko veterinarsko tematiko Od mareskalkov do veterinarjev. Njen namen je bil seznaniti širšo javnost o dolgoletni prisotnosti živinozdravstva pri nas in o razvoju stroke do danes. Razstavljeni eksponati so v največji meri izvirali iz zbirke Veterinarskega muzeja, ki je nastajala dolga desetletja, od prvih zamisli pokojnega dr. Milana Dolenca do sistematične ureditve dr. Metoda Kopitarja, del eksponatov je izviral iz Pokrajinskega muzeja Kočevje in Muzeja mesta Ljubljane. Razstavo so pripravili: Vojteh Cestnik, Andrej Pengov in ravnateljica muzeja ga. Vesna Jerbič Perko. Pokrajinski muzej je ob razstavi izdal katalog s članki o zgodovini veterinarstva v Sloveniji in slikami razstavljenih eksponatov.

  Mareskalki so bili kovači in zdravilci konj, ki so delovali na fevdalnih, kraljevih in cesarskih dvorih od 10. stoletja dalje, ko se je uveljavilo podkovanje konj. Izvorno je mareskalk pomenil konjskega hlapca, saj je marh v starem germansko-keltskem jeziku konj, skalk pa hlapec ali sluga. Kasneje se je beseda latinizirala v marescallus, nato pa se v francoščini preoblikovala v marechal, ki je pomenil podkovskega kovača ali vojaškega poveljnika visokega čina. Še danes je v francoščini podkovski kovač marechal-ferrant, kovač, ki oblikuje železo pa le fabre. Z zatonom fevdalnih vojsk so izginili tudi mareskalki, v stalnih armadah so jih nadomestili podkovski kovači – zdravilci, za katere se je v nemškem govornem področju uveljavila beseda Kurschmiedt, pri nas pa enak izraz, pisan fonetično – kuršmid. Poklic podkovanja in zdravljenja konj v eni osebi je ostal do konca 19. stoletja, v vojski Avstro-Ogrske monarhije vse do prenehanja obstoja države.

  Na razstavi so bili na ogled različni kirurški, stomatološki, ginekološki in porodniški instrumenti, mikroskop s preparati, Sadnikarjev cepilni kovček, sterilizatorji, anatomski modeli živali in nekaterih notranjih organov. Ob eksponatih je bil na panojih opisan razvoj veterinarske stroke na področju Slovenije, od rimske dobe, preko srednjega veka, do 18., 19. in 20. stoletja.

  Del razstave je bil namenjen tudi podkovski šoli v Ljubljani, kjer je od 1850 do 1881 potekalo izobraževanje veterinarskih pomočnikov, mesoglednikov in podkovskih kovačev. Po tem letu so bili ukinjeni živinozdravniški in živinorejski predmeti, šola je ostala podkovska in v polletnih tečajih delovala do ukinitve 1962. Na razstavi je bilo na ogled orodje, navadne in ortopedske podkve, slike, deli spodnjih in zgornjih čeljusti s pomočjo katerih so se gojenci učili določati starost konj ter skelet konja, ki je prišel v podkovsko šolo iz nekdanjega Mediko-kirurškega zavoda, kjer so v obdobju 1795 – 1850 poučevali živinozdravstvo ranocelnike.

  Društvo alumnov je obiskalo razstavo 25. aprila, skupaj z nekaterimi zaposleni Veterinarske fakultete in člani društva Daphne blagayana. Ob skromnem obisku mi je v spomin prihajal izrek Augusta Postolke, prvega predavatelja zgodovine veterinarstva na dunajski veterinarski visoki šoli: »Kdor ne pozna zgodovine svoje stroke, je tujec v lastni hiši«.

  V. Cestnik

  Obisk Arhiva Republike Slovenije v Ljubljani

  Dne 12. junija 2013 smo se člani Društva alumnov Veterinarske fakultete v Ljubljani odzvali povabilu, da obiščemo Arhiv Republike Slovenije na Kongresnem trgu 1 v Ljubljani. Tu so poleg mnogih zbranih dokumentov iz  novejše zgodovine shranjeni tudi dokumenti naše veterinarske stroke, ki jih je zbral, uredil in Arhivu Slovenije predal prof.dr.Ivan Jazbec in jih ohranil zanamcem v vednost, kako se je razvijala naša veterinarska stroka. V kolikor imate v lasti dokumente iz naše stroke, ki bi bili primerni, da jih trajno zapustite naslednjim generacijam je najbolje, da jih odstopite v last prej omenjenemu arhivu. Arhivarji pravijo, da je usoda družinskih arhivov v večini primerov ta, da jih dve ali tri generacije hranijo, naslednje pa zavržejo.

  V uvodu nam je zgodovinarka mag. Metka Gombač predstavila namen, bistvo in način arhiviranja dokumentov. Zanimivo in poučno, preobsežno, da bi vam na tem mestu podrobneje opisoval. V Arhivu Inštituta za novejšo zgodovino je shranjeno 1200 tekočih metrov ohranjenih dokumentov iz različnih področij življenja. Veterinarskih je zbrano 25 metrov, da se izrazim po arhivarsko.

  Sledil je ogled posameznih arhivov, tudi veterinarskega. Mnoge dokumente smo vzeli v roke in smo se zlasti starejši veterinarji povrnili v obdobje našega dela 40 in več let nazaj, ko smo še vse pisali na roko. Obisk je bil prijeten, strokoven in je vsekakor prispeval k splošni razgledanosti vsakega posameznika.

  Ob tej priliki se prof.dr.Ivanu Jazbecu, članu našega društva iskreno zahvaljujem za njegov trud in trajen prispevek pri nastajanju in ohranjanju veterinarske stroke. Povezal je preteklost s sedanjostjo in upam, da se bo našel še kdo, ki bo njegovo začeto delo nadaljeval.

  Na tem mestu bi rad omenil trud in prizadevnost kolega dr.Metoda  Kopitarja za postavitev Veterinarskega muzeja in bi bilo prav, da bi pri tem vsi aktivneje sodelovali.

  Povabilo na Štejersko

  Društvo alumnov Veterinarske fakultete v Ljubljani vsako leto s pomočjo svojih članov organizira eno do dve strokovni srečanji, na katerih poleg druženja doživimo in vidimo vedno kaj novega: tako iz naše prakse, kot iz vsakdanjega življenja. Tokrat nas je kolegica Irma Ferlinc Guzelj povabila na Štajersko, kjer nam je organizirala obisk Veterinarske bolnice Slovenska Bistrica in Turistične kmetije Štern – PRI KOVAČNIKU, Planica 9, FRAM. Ob pripravi programa pa se ji je kot urednici oddaje »LJUDJE IN ZEMLJA«  porodila ideja, da istočasno izpeljemo tudi enega od pomembnih namenov in ciljev društva: promocijo društva in veterinarskega poklica. Prava ideja ob pravem času in tako smo bili po pogovoru povabljeni na snemanje in sodelovanje v omenjeni oddaji, ter obisk regionalnega RTV centra Maribor. (Poglej video prispevek)

  Ob rahlo deževnem dnevu smo se v soboto, 25. maja 2013 ob 10. uri, vključno z RTV ekipo (ki nas je spremljala ves dan) zbrali na dvorišču Veterinarske bolnice Slovenska Bistrica, kjer nas je pozdravil in sprejel kolega in direktor  Miran Ačko, dr.vet.med.(tretji z desne strani) Ker smo Slovenci znani po svoji gostoljubnosti, nam je tudi kolega Ačko šele po dobrodošlici in pogostitvi razkazal leta 2012 zgrajen nov objekt, opremljen za diagnosticiranje in zdravljenje bolezni vseh  vrst domačih živali. Da o ponudbi vsega, kar rejci živali potrebujejo in lahko tu nabavijo, niti ne govorimo. To kar smo videli zasluži vso pohvalo mlademu ambicioznemu kolektivu, ki ve kaj želi, zna in hoče. Sam sem začel svojo karierno pot davnega leta 1968. Primerjavi kaj, kje, kako in s čim smo izvajali veterinarsko prakso takrat in danes, mlajši kolegi sicer prisluhnejo, a si jo težko predstavljajo. Doma in po svetu sem obiskal kar nekaj veterinarskih ambulant in lahko ponovno potrdim, da mnoge naše sodijo v vseh pogledih v vrh veterinarske stroke.

  Zahvalili smo se kolegu Ačku za njegov prisrčen sprejem, se pozdravili s kolegi, ki so to soboto dežurali in se odpeljali na ogled RTV CENTRA MARIBOR. Tu sta nas prijazno pričakala vodja RTV CENTRA g.Srečko Trglec, univ.dipl.novinar (prvi z leve strani) in odgovorna urednica TV MARIBOR dr.Polona Pivec. Razkazala sta nam RTV CENTER ter nas seznanila s televizijskim in radijskim delom. Tako smo bili v živo seznanjeni, kako nastajata in se izvajata radijski in televizijski program. Gostitelji so nas pogostili  še s kosilom, nazdravili smo s štajerskim muškatom, pa veselo naprej na Pohorje.

  Najprej smo obiskali in si v Planici 28 na Framskem Pohorju (780m nad.v.) ogledali VEŠNERJEVO HIŠO, etnološki spomenik, ki priča o načinu življenja pohorskih prednikov, ko je morala biti vsaka kmetija čimbolj samozadostna. Je pohorska hiša, pokrita s slamo, črno kuhinjo in zbirko kmečkega orodja za vsakdanja opravila, tkanje platna, žaga in mizarsko orodje, čevljarsko orodje, itd. Vredno ogleda, kjer se je čas nekako ustavil.

  Nasprotje temu je sledil še zadnji obisk tega dne, ogled novozgrajenega sodobnega hleva za rejo cca 40 odraslih govedi na TurističnI kmetijI Štern – PRI KOVAČNIKU, Planica 9, FRAM. Družinska kmetija, kjer je kljub podatku, da sega rod prednikov v davno leto 1770 v stilu vse novo in obnovljeno Tu se takoj vidi moderni pristop kmetije na podeželju, ki je zahvaljujoč prednikom in sedanji generaciji preživela, živi in bo še dolgo živela. Tu se skozi kmečki turizem s prodajo domačih izdelkov, mleka, skute, masla, marmelade, kruha, mesnih izdelkov,itd. ustvarja dodana vrednost, ki je pogoj in garant za preživetje družine na kmetiji. Tudi mi smo okusili njihove domače dobrote.

  Po rahlo deževnem dnevu se je bližal večer. Za nekaj trenutkov je posijalo sonce, kot bi nas želelo  pozdraviti in zašlo za pohorskimi griči. Televizijska ekipa je ugasnila luči in zaključila snemanje prispevka. Tudi mi smo se zadovoljni poslovili, kaj vse smo doživeli in videli , pa bo prikazano v eni od oddaj »LJUDJE IN ZEMLJA«.

  Še enkrat iskrena hvala kolegici Irmi za njen trud, za ta prelepi dan.

  Predsednik:

  dr.Oskar Fritz

  stajerska-2 stajerska-1

  Alumni povabljeni v Državni zbor RS

  V sredo, 11. julija 2012 nas je mag. Dejan Židan,  član Društva alumnov Veterinarske fakultete, Univerze v Ljubljani in poslanec DZ povabil in organiziral obisk Državnega zbora RS .

  alumni-dz1

  Program je bil skrbno pripravljen in izpeljan po protokolu kot se za tak obisk spodobi.

  Ob 9.30 sta nas pred poslopjem Državnega zbora Republike Slovenije v Ljubljani pozdravila in sprejela poslanec mag Dejan Židan, ki  je v tem mandatu tudi predsednik Odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje ter strokovna sodelavka poslanske skupine SD g.Katjuša Laznik, ki je bila ves čas obiska naša redna spremljevalka.

  Po ureditvi formalnosti ob vstopu v DZ,  se je kolega Židan vrnil na poslanski sedež.

  Strokovno srečanje Alumnov Veterinarske fakultete v Murski Soboti, na letališču Rakičan

   alumni-rakican

  Celotna Slovenija je razdeljena na kvadrate. V letalih, s katerimi polagajo vabe sta pilot in spremljevalec, ki po opozorilnem pisku iz računalnika ročno spušča vabe v predvidenem zaporedju. Tako je ves postopek  izvajan, nadziran in dokumentiran od začetka do konca.

  Po teoretični predstavitvi smo se izmenično vkrcali v letalo, poleteli v  nebo, preleteli in si ogledali precejšen del lepe prekmurske pokrajine. Istočasno nas je pilot seznanjal s praktičnim polaganjem vab ter opisovanjem vasi in krajev preko katerih smo leteli.

  Sledilo je povabilo na pravo domače prekmursko kosilo, kjer je stekla aktivna debata o marsičem, kar smo ta dan novega zvedeli in videli. Kolega Emil je našel odgovor na vsa naša vprašanja, pa če so bila še tako podrobna in pikantna.

  Hote ali nehote pa nas je poleg vloge dobrega strokovnjaka in gostitelja veselo presenetil, ko nam je v domači govorici in pesmi predstavil Prekmurje, ljudi in običaje. Tudi na zgodovino ni pozabil.

  Dan je bil prekratek, da bi si lahko še kaj ogledali. Pa vendar smo si pred odhodom vzeli čas za turistični ogled otoka ljubezni z mlinom na Muri .

  V imenu vseh prisotnih, se kolegu Emilu Mlinariču za ves trud in gostoljubnost  iskreno zahvaljujem.

  Srečanje s študenti 2010

  Društvo alumnov Veterinarske fakultete  Univerze v Ljubljani je 27. maja 2010 za študente organiziralo 2. okroglo mizo  z naslovom Karierne poti doktorjev veterinarske medicine. Srečanje je vodil predsednik društva dr.Oskar Fritz.

  Povabljeni gostje, ki so opisali  svojo karierno pot po diplomi in možnost zaposlovanja na raznih področjih  so bili:

  Preberite več: Srečanje s študenti 2010

  Srečanje s študenti 2009

  Društvo alumnov Veterinarske fakultete  Univerze v Ljubljani je 14. maja 2009 za absolvente in študente 5. letnika Veterinarske fakultete  organiziralo okroglo mizo  z naslovom: “Karierne poti dr.vet.med.” Namen srečanja je bil bodočim kolegicam in kolegom prikazati življenje, ko bodo zapustili fakultetne klopi in se znašli v vrtincu realnosti.

  Na okrogli mizi so sodelovali priznani veterinarji, ki

  Preberite več: Srečanje s študenti 2009

  Obisk alumnov Veterinarske fakultete v Perutnini Ptuj

  Ena od dejavnosti Društva alumnov Veterinarske fakultete v Ljubljani je tudi organiziranje družabnih in strokovnih srečanj. Tako smo se člani društva 16. oktobra  2010 odpravili na strokovni obisk Perutnine Ptuj, ki ga je za člane našega društva pripravil predsednik uprave dr.Roman Glaser.

  Ob lepem sončnem dnevu nas je ob 10. uri v upravni stavbi sprejel kolega dr.Roman Glaser, odgovoren  za vodenje družbe, ki ima v 18 družbah, v 6 državah po Evropi 3.600 zaposlenih. Na kratko nam je predstavil vse dejavnosti PP Group:

  Skupina Perutnina Ptuj je prehranski koncern, katerega osnovna dejavnost je perutninarstvo,

  Preberite več: Obisk alumnov Veterinarske fakultete v Perutnini Ptuj

  Obisk Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru

  Društvo Alumnov Veterinarske fakultete v Ljubljani smo bili dne 3.10.2009 povabljeni na obisk Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. Vse pohvale vreden organizator in gostitelj je bil kolega Marko Volk.

  Ob 10. uri. nas je pozdravil dekan prof.dr. Jernej Turk, nam predstavil

  Preberite več: Obisk Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru

  Strokovni obisk CRS Vremščica

  Društvo Alumnov VF je  8. julija 2010 ob 16. uri  izvedlo strokovni obisk Centra Veterinarske fakultete za sonaravno rekultiviranje (CSR) Vremščica,

  kjer nas je sprejel, seznanil z delovanjem centra in pogostil z domačimi dobrotami  dekan VF prof.dr.Marjan Kosec. Prijavljenih je bilo 10 članov, končno se je obiska udeležilo 5.

  Predsednik:

            dr. Oskar Fritz

  Obisk Alumnov Veterinarske fakultete v Skupini Panvita

  Ena od dejavnosti Društva Alumnov Veterinarske fakultete v Ljubljani je tudi organiziranje družabnih in strokovnih srečanj. Tako smo se člani društva 23. maja  2009 odpravili v Prekmurje, na strokovni obisk Skupine Panvita.

  Ob lepem sončnem dnevu nas je na Kmetijskem gospodarstvu Rakičan sprejel predsednik uprave mag.Dejan Židan, odgovoren  za vodenje družbe in celotne Skupine Panvita, v kateri je čez 600 zaposlenih. Na kratko nam je predstavil vse njihove dejavnosti: povrtninarstvo, vinogradništvo, kmetijska trgovina, reja prašičev, perutninarstvo, veterinarstvo, proizvodnja krme, energetika ter meso in mesni izdelki.

  Dan je prekratek, da bi si lahko vse to ogledali. Pa vendar nam je kolega pripravil program,

  Preberite več: Obisk Alumnov Veterinarske fakultete v Skupini Panvita

 • OBVESTILO

  ŠTUDENTOM DOKTORSKEGA ŠTUDIJA

  NA VETERINARSKI FAKULTETI UL

  Društvo alumnov Veterinarske fakultete UL, razpisuje enkratno denarno pomoč v višini 1000 EUR za študente/-ke doktorskega študija na Veterinarski fakulteti za študij v tujini.

  Prejemnik/-ca finančne pomoči mora biti član/-ica društva alumnov in vpisan/-a na doktorski študij na Veterinarski fakulteti UL. Osnovni kriteriji za dodelitev pomoči so: dotedanji podiplomski in dodiplomski študijski uspeh, uspešnost pri raziskovalnem delu (nagrade za študentsko raziskovalno delo, sodelovanja pri raziskavah, ipd.), količina opravljenega dela na doktorski nalogi in višina drugih denarnih pomoči.

  Kandidati/ke naj predložijo podpisano prošnjo in izpolnjen ter podpisan obrazec najkasneje do

  3. maja 2018

  na naslov:

  Vojteh Cestnik, Veterinarska fakulteta, Inštitut za fiziologijo, farmakologijo in toksikologijo, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana.

  Obrazec, pravilnik in točkovalnik so dosegljivi na spletnem naslovu https://www.vf.uni-lj.si/si/drustvo-alumnov-vf/

  Dodatne informacije: prof. dr. Vojteh Cestnik, (e-naslov: vojteh.cestnik@vf.uni-lj.si, tel. 040 398 316)

  Ljubljana, 28. 3. 2018

  Predsednik komisije zasl. prof. dr. Vojteh Cestnik l. r.

  Predsednica Društva alumnov (v. d.) VF  prof. dr. Azra Pogačnik l. r.

  Dokumenti

  Obrazec za vlogo

  Pravilnik o štipendiji

  Točkovalnik

 • Zapisnik 11. rednega občnega zbora Društva alumnov VF, 27. 3. 2018

  Zapisnik 10. rednega občnega zbora Društva alumnov VF, 28. 3. 2017

  Zapisnik sestanka Društva alumnov VF, Portorož, 2. 12. 2016

  Zapisnik nadaljevanja 9. rednega občnega zbora Društva alumnov VF

 • Publikacije

  Bilten Društva alumnov VF