Ciljni raziskovalni programi


 • Izvor in širjenje odpornih bakterij preko živil živalskega izvora (CRP)

  Ugotavljanje poti širjenja hude gnilobe čebelje zalege z genetsko tipizacijo sevov povzročitelja bolezni

 • Pojavljanje novih toksičnih substanc v slovenski krmi
   
  Številka V4-1403
  Nosilec dr. Breda Jakovac Strajn
  Trajanje 1.7.2014 – 30.6.2017
  Dejavniki bakterijskih in virusnih okužb klapavic
   
  Številka V4-1402
  Nosilec dr. Andrej Kirbiš
  Trajanje 1.7.2014 – 30.6.2016
  Številka V4-1401
  Nosilec dr. Olga Zorman Rojs
  Trajanje 1.7.2014 – 30.6.2016
  Možnosti in modeli rabe zaraščajočih kraških in hribovitih površin
  Številka V4-0390
  Nosilec dr. Milan Pogačnik
  Trajanje 1.10.2000 – 30.9.2003

   

  Uporaba biotehnoloških metod za preverjanje porekla živali in sledljivost vzorcev in proizvodov živalskega izvora
  Številka V4-0397
  Nosilec dr. Peter Lazar
  Trajanje 1.10.2000 – 30.9.2003

   

  Ohranitev dednih lastnosti visoko proizvodnih govejih plemenic okuženih z virusom IBR/IPV z metodo in-vitro pridobivanja zarodkov
  Številka V4-0457
  Nosilec dr. Marjan Kosec
  Trajanje 20.10.2001 – 20.10.2004

   

  Razvoj preskusnih metod za izvajanje uradne kontrole prisotnosti gensko spremenjenih organizmov
  Številka V4-0469
  Nosilec dr. Jelka Zabavnik Piano
  Trajanje 20.10.2001 – 20.10.2004

   

  Ekotoksikološki, rezidualni in ekonomski vidki uporabe avermektinskih zdravil pri drobnici
  Številka V4-0476
  Nosilec dr. Vesna Cerkvenik Flajs
  Trajanje 20.10.2002 – 31.10.2003

   

  Razvoj preizkusnih metod za ugotavljanje aflatoksinov v živilih živalskega izvora ter dodatkov v krmi za živali
  Številka V4-0757
  Nosilec dr. Uroš Pestevšek
  Trajanje 1.10.2002 – 30.09.2004

   

  Živalske prenosljive spongiformne encefalopatije (TSE) – dovzetnost in diagnostika pri malih in divjih prežvekovalcih
  Številka V4-0758
  Nosilec dr. Polona Juntes
  Trajanje 1.10.2002 – 30.9.2005

   

  Sodobno zatiranje varoje (Varroa destructor). Proučevanje delovanja zajedalca in vpliva akaricidov na razvojne oblike čebele in čebeljo družino ter zagotavljanje higiensko neoporečnih čebeljih pridelkov
  Številka V4-0759
  Nosilec dr. Vlasta Jenčič
  Trajanje 1.10.2002 – 30.09.2006

   

  Razvoj preizkusnih metod za določanje dodatkov v krmi
  Številka V4-0874
  Nosilec dr. Anton Vengušt
  Trajanje 1.10.2003 – 30.9.2005

   

  Razvoj metod za določanje in spremljanje gensko spremenjenih organizmov (GSO) v krmi in nekaterih potvorb v kmetijskih pridelkih oz. živilih
  Številka V1-0879
  Nosilec dr. Jelka Zabavnik Piano
  Trajanje 1.10.2003 – 30.9.2005

   

  Izdelava meril za ocenjevanje obremenjevanja okolja s toplogrednimi plini iz živinorejske proizvodnje v Sloveniji
  Številka V4-0866
  Nosilec dr. Martin Dobeic
  Trajanje 1.10.2003 – 30.4.2006

   

  Živčni bojni strupi in naravni toksini
  Številka M3-0039
  Nosilec dr. Gregor Majdič
  Trajanje 1.08.2004 – 30.08.2006

   

  Populacijska dinamika divjega prašiča (Sus scrofa), vpliv notranjih in zunanjih dejavnikov nanjo in prognoza razvojnih trendov v Sloveniji
  Številka V4-0980
  Nosilec dr. Jože Marinšek
  Trajanje 1.09.2004 – 30.11.2006

   

  Rekombinantno cepivo proti aviarni influenci
  Številka M1-0150
  Nosilec dr. Olga Zorman Rojs
  Trajanje 1.6.2006 – 31.05.2007

   

  Biološka dozimetrija na osnovi magnetno resonančnih metod
  Številka M1-0153
  Nosilec dr. Zlatko Pavlica
  Trajanje 1.6.2006 – 30.11.2008

   

  Uvedba in validacija metod določanja ostankov nekaterih veterinarskih zdravil v živilih živalskega izvora
  Številka V4-0320
  Nosilec dr. Ksenija Šinigoj Gačnik
  Trajanje 1.10.2006 – 30.01.2008

   

  Raziskovanje kontaminacije krme s fumonizini
  Številka V4-0325
  Nosilec dr. Gabrijela Tavčar Kalcher
  Trajanje 1.10.2006 – 30.09.2008

   

  Problematika izločanja kokcidiostatikov v okolje in možnosti navzkrižne kontaminacije v verigi priprave krmnih mešanic
  Številka V4-0322
  Nosilec dr. Anton Vengušt
  Trajanje 1.10.2006 – 30.09.2008

   

  Tipizacija salmonel in kampilobakterjev za zagotavljanje varne hrane
  Številka V4-0529
  Nosilec dr. Matjaž Ocepek, dr. Mateja Pate
  Trajanje 1.9.2008 – 31.08.2010

   

  Rezervoarji in vektorji, sistemi preprečevanja pojava in načini širjenja Coxiella burnetii pri živalih
  Številka V4-0477
  Nosilec dr. Gorazd Vengušt
  Trajanje 1.9.2008 – 31.08.2010

   

  Podnebne spremembe in preučevanje pojavnosti ter karakterizacija virusa Zahodnega Nila pri pticah in dvoriščni perutnini v Sloveniji
  Številka V4-0474
  Nosilec dr. Olga Zorman Rojs
  Trajanje 1.9.2008 – 31.08.2010

   

  Kvantitativna validacija potrditvenih metod za določanje tetraciklinov in beta-laktamov
  Številka V4-0526
  Nosilec dr. Ksenija Šinigoj Gačnik
  Trajanje 1.9.2008 – 31.08.2010

   

  Vpliv sonaravne reje domačih in divjih živali na biodiverziteto kraškega travinja in izboljšanje rodovitnosti tal
  Številka V4-0478
  Nosilec dr. Marjan Kosec
  Trajanje 1.9.2008 – 31.08.2010

   

  Izgube čebel in njihovo zdravstveno stanje v kmetijsko onesnaženem okolju
  Številka V4-0535
  Nosilec dr. Metka Pislak Ocepek
  Trajanje 1.9.2008 – 31.08.2010

   

  Protimikrobni nanonanosi pri varni predelavi hrane
  Številka V4-0522
  Nosilec dr. Martin Dobeic
  Trajanje 1.9.2008 – 31.08.2010

   

  Rekombinantno cepivo proti aviarni influenci za peroralno uporabo
  Številka V4-0481
  Nosilec dr. Olga Zorman Rojs
  Trajanje 1.9.2008 – 31.08.2010

   

  Epidemiološka raziskava virusnih okužb pri sladkovodnih ribah v Sloveniji
  Številka V4-1076
  Nosilec dr. Vlasta Jenčič
  Trajanje 1.10.2010 – 30.09.2012

   

  Virusna in mikrobiološka kontaminacija školjk ter prisotnost morskih biotoksinov v školjkah
  Številka V4-1085
  Nosilec dr. Andrej Kirbiš
  Trajanje 1.10.2010 – 30.09.2012

   

  Odpornost proti antibiotikom pri bakterijah živalskega izvora
  Številka V4-1080
  Nosilec dr. Irena Zdovc
  Trajanje 1.10.2010 – 30.09.2012

   

  Ugotavljanje učinkovitosti zatiranja varoze pri čebelah v Sloveniji
  Številka V4-1078
  Nosilec dr. Metka Pislak Ocepek
  Trajanje 1.10.2010 – 30.09.2012

   

  Uporaba zdravil in pesticidov pri zdravstvenem varstvu živali z vidika varovanja okolja
  Številka V4-1105
  Nosilec dr. Silvestra Kobal
  Trajanje 1.10.2011 – 30.09.2014

   

  Zagotavljanje varne hrane: problematika kontaminacije perutnine in perutninskega mesa s kampilobaktri v Sloveniji
  Številka V4-1110
  Nosilec dr. Matjaž Ocepek
  Trajanje 1.10.2011 – 30.09.2014

   

  Ugotavljanje izvora in širjenja L. monocytogenes v rejah živali in proizvodnji živil za zagotavljanje varne hrane
  Številka V4-1106
  Nosilec dr. Irena Zdovc
  Trajanje 1.10.2011 – 30.09.2014

   

  Raziskava okuženosti / onesnaženosti žit, izdelkov iz žit in silaže s plesnimi in mikotoksini ter ukrepi za njuno zmanjšanje
  Številka V4-1101
  Nosilec dr. Gabrijela Tavčar Kalcher
  Trajanje 1.10.2011 – 30.09.2014

   

  Čebelarjenje v AŽ panju in zagotavljanje kakovostnih in varnih pridelkov
  Številka V4-1114
  Nosilec dr. Metka Pislak Ocepek
  Trajanje 1.10.2011 – 30.09.2014

   

  Celovite rešitve sistemov rej prašičev z namenom izboljšanja konkurenčnosti slovenske prašičereje
  Številka V4-1111
  Nosilec dr. Zdravko Valenčak
  Trajanje 1.10.2011 – 30.09.2014