Centralni register kopitarjev


Za vodenje centralnega registra kopitarjev se uporablja enoten informacijski sistem.

 

Informacijski sistem omogoča:

  • vnose osnovnih podatkov kopitarjev ( konji, osli, mule, mezgi in zebre)
  • vodenje registra kopitarjev, is
  • vodenje rodovniških knjig,
  • pregledovanje staleža po različnih kriterijih (rejcih, lokaciji, statusu, spolu…),
  • razvrstitve plemenskih konj glede na ocene oz. rezultate,
  • izpis statističnih podatkov,
  • izpis identifikacijskega dokumenta, potrdila o označitvi kopitarja in ostalih zootehniških dokumentov.

Informacijski sistem se razvija v sodelovanju s SIR, DPO-VF in DPO-BF ter PRO-ji. Dopolnil se bo z aplikacijami, ki bodo omogočale izvajanje rejskih programov, izračun stopnje reje v sorodstvu, napovedovanje genetske vrednosti za posamezne pasme in statistične obdelave, ki bodo omogočale spremljanje rejskega napredka.