Bilateralni projekti


 • Trenutno ni nobenega tekočega bilateralnega projekta.

   

   

   

 • Spolne razlike v možganih kot vzrok razlik med spoloma v pojavnosti duševnih bolezni
   
  Država ZDA
  Nosilec dr. Gregor Majdič
  Trajanje 1.3.2015 – 31.12.2016
  Vpliv in strategija nadzora imunosupresivnih bolezni pri piščancih brojlerjih
   
  Država Srbija
  Nosilec dr. Olga Zorman Rojs
  Trajanje 1.11.2014 – 31.12.2015
  Identifikacija novih diagnostičnih in prognostičnih pokazateljev za zgodnje odkrivanje zamaščenosti jeter pri kravah mlečnih pasem
   
  Država Srbija
  Nosilec dr. Petra Zrimšek
  Trajanje 1.11.2014 – 31.12.2015
  Razširjenost, zdravstvena problematika in ugotavljanje odpornosti enterokokov v primarni perutninski proizvodnji
   
  Država Bosna in Hercegovina
  Nosilec dr. Irena Zdovc
  Trajanje 1.1.2014 – 31.12.2015
  Etiologija novotvorb hemocitov pri mediteranskih klapavicah v Sloveniji
   
  Država Črna gora
  Nosilec dr. Mitja Gombač
  Trajanje 1.1.2014 – 31.12.2015
  Helikobakterioza pri divjih glodalcih
  Država Hrvaška
  Nosilec /
  Trajanje 1.1.2000 – 31.12.2001

   

  Rekultiviranje opuščenih površin s prilagojenimi tehnologijami reje malih prežvekovalcev (Rekultivacija površinskih kopov)
  Država Bosna in Hercegovina
  Nosilec dr. Milan Pogačnik
  Trajanje 1.1.2000 – 31.12.2002

   

  Primerjalna študija morfoloških značičnosti respiratornega sistema pri avtohtoni čebeli v Sloveniji (Apis mellifera carnica) in v Grčiji (Apis mellifera macedonica). Poskus ugotovitve morfoloških struktur pri obeh čebelah in ugotoviti možnosti razvoja mehanizmov rezistence na povzročitelja pršičavosti, Acarapis woodi
  Država Grčija
  Nosilec dr. Aleš Gregorc
  Trajanje 1.1.2001 – 31.12.2002

   

  Revitalizacija in rekultivacija kraških površin z okolju prijaznim sistemom vzreje živali, Provinca Guangxi
  Država Ljudska Republika Kitajska
  Nosilec dr. Milan Pogačnik
  Trajanje 1.1.2001 – 31.12.2002

   

  Rekultivacija in revitalizacija hribovitega krasa v Quingzhenzu, v provinci Guizhou, Kitajska, pod sonaravnimi pogoji
  Država Ljudska Republika Kitajska
  Nosilec dr. Milan Pogačnik
  Trajanje 1.1.2001 – 31.12.2002

   

  Proizvodnja mikotoksinov in njihovo določanje
  Država Češka Republika
  Nosilec dr. Gabrijela Tavčar Kalcher
  Trajanje 1.7.2001 – 30.6.2003

   

  Keratinolitična aktivnost dermatofitov
  Država Hrvaška
  Nosilec dr. Marinka Drobnič Košorok
  Trajanje 1.9.2001 – 31.8.2003

   

  Vpliv stereoidnih hormonov na izražanje progesteronskih receptorjev v gonadotropnih celicah hipofize
  Država Makedonija
  Nosilec dr. Milka Vrecl
  Trajanje 1.1.2002 – 31.12.2003

   

  Genetska variabilnost različnih populacij psov pasme šarplaninec
  Država Makedonija
  Nosilec dr. Azra Pogačnik
  Trajanje 1.1.2002 – 31.12.2003

   

  Bioluminiscenčno resonančni prenos energije (BRET): nov postopek za iskanje možnih funcionalnih ligandov za membranske receptorje
  Država Danska
  Nosilec dr. Milka Vrecl
  Trajanje 1.1.2002 – 31.12.2004

   

  Epidemiološke raziskave klamidioze in diagnostični postopki za dokaz protiteles in antigena, izolacija povzročitelja in serotipizacija
  Država Hrvaška
  Nosilec dr. Olga Zorman Rojs
  Trajanje 1.1.2003 – 31.12.2004

   

  Spolna diferenciacija možganov pri miškah brez gena SF-1
  Država ZDA
  Nosilec dr. Gregor Majdič
  Trajanje 1.1.2003 – 31.12.2004

   

  Ugotavljanje toksičnosti agrokemičnih substanc na čebelo z uporabo kombinacije elektrofizioloških in histokemičnih metod posebno prirejenih za srce in prebavila pri dveh pasmah Apis mellifera carnica v Sloveniji in Apis mellifera macedonica v Grčiji
  Država Grčija
  Nosilec 1.1.2003 – 31.12.2004
  Trajanje dr. Aleš Gregorc

   

  Fiziološko urejanje delovanja Leydigovih celic pri človeku
  Država Hrvaška
  Nosilec dr. Gregor Majdič
  Trajanje 1.1.2003 – 31.12.2005

   

  Sustainable recultivation and land use on karst regions by means of animals
  Država Ljudska Republika Kitajska
  Nosilec dr. Milan Pogačnik
  Trajanje 13.03.2003 – 30.6.2005

   

  Cellular differentiation in the Preoptic Area
  Država ZDA
  Nosilec dr. Gregor Majdič
  Trajanje 1.6.2003 – 31.5.2005

   

  Upgrading of reference testing laboratories for milk and milk products
  Država Danska
  Nosilec dr. Janez Marinšek, dr. Darinka Zdenka Doganoc, dr. Ksenija Šinigoj Gačnik, dr. Jelka Zabavnik Piano
  Trajanje 1.10.2003 – 30.9.2004

   

  Moderne metode v veterinarski medicini
  Država Češka Republika
  Nosilec dr. Janoš Butinar
  Trajanje 1.1.2004 – 31.12.2004

   

  Proučevanje razširjenosti klamidioze pri sobnih, divjih pticah in domači perutnini na področju Bosne in Hercegovine
  Država Bosna in Hercegovina
  Nosilec dr. Alenka Dovč
  Trajanje 1.1.2004 – 31.12.2005

   

  Ohranjevanje avtohtonih ogroženih pasem ovc v Sloveniji in BiH s pomočjo globokega zamrzovanja spolnih celic in zarodkov
  Država Bosna in Hercegovina
  Nosilec dr. Marjan Kosec
  Trajanje 1.1.2004 – 31.12.2005

   

  Sinteza in preučevanje novih molekul z antiholinesteraznim in miorelksantinim delovanjem na prečno progasto mišičnino
  Država Francija
  Nosilec dr. Robert Frangež
  Trajanje 1.1.2004 – 31.12.2005

   

  Karakterizacija internalizacije in dimerizacije membranskih receptorjev z metodo bioluminisccenčno resonančnega prenosa energije (BRET)
  Država Danska
  Nosilec dr. Milka Vrecl
  Trajanje 1.1.2004 – 31.12.2005

   

  Rekultivacija in revitalizacija hribovitih kraških površin v provinci Guizhou
  Država Ljudska Republika Kitajska
  Nosilec dr. Milan Pogačnik
  Trajanje 1.7.2005 – 30.6.2007

   

  Management, zdravje in okolje pri pašnih živalih
  Država Ljudska Republika Kitajska
  Nosilec dr. Milan Pogačnik
  Trajanje 1.7.2005 – 30.6.2007

   

  Ohranjanje ogroženih avtohtonih pasem domačih živali s tehnologijami asistirane reprodukcije
  Država Makedonija
  Nosilec dr. Janko Mrkun
  Trajanje 1.1.2006 – 31.12.2007

   

  Prisotnost povzročiteljev bolezni pri divjih živalih
  Država Makedonija
  Nosilec dr. Andrej Bidovec
  Trajanje 1.1.2006 – 31.12.2007

   

  Farmakološka karakterizacija aktivacije in procesiranja receptorjev s sedmimi transmembranskimi območji (7TM receptorjev): praktični pristop
  Država Danska
  Nosilec dr. Milka Vrecl
  Trajanje 31.1.2006 – 31.1.2008

   

  Serološko spremljanje okužb z IHN in VHS virusom v ribogojnicah salmonidnih vrst rib v Sloveniji
  Država Danska
  Nosilec dr. Peter Hostnik
  Trajanje 31.1.2006 – 31.1.2008

   

  Vpliv antioksidantov na oksidativno stanje in kvaliteto zamrznjenega bikovega semenda
  Država Srbija in Črna gora
  Nosilec dr. Marjan Kosec
  Trajanje 1.4.2006 – 31.3.2008

   

  Vloga veterinarske stroke v proizvodnji varne hrane
  Država Srbija in Črna gora
  Nosilec dr. Silvestra Kobal
  Trajanje 1.4.2006 – 31.3.2008

   

  Hormonsko neodvisna spolna diferenciacija možganov
  Država ZDA
  Nosilec dr. Gregor Majdič
  Trajanje 17.3.2006 – 17.3.2008

   

  Ovrednotenje izločanja protiparazitnih zdravil v mleku pri drobnici mlečne pasme
  Država Argentina
  Nosilec dr. Nevenka Kožuh Eržen. dr. Vesna Cerkvenik Flajs
  Trajanje 1.1.2006 – 31.12.2008

   

  Primerjava fizioloških lastnosti slovenskih in madžarskih avtohtonih domačih živali s posebnim poudarkom na antioksidantnem statusu
  Država Madžarska
  Nosilec dr. Nina Čebulj Kadunc
  Trajanje 1.1.2007 – 31.12.2008

   

  Polimorfizmi Prnp pri avtohtonih makedonskih in slovenskih ovcah različnih pasem pramenk
  Država Makedonija
  Nosilec dr. Jelka Zabavnik Piano
  Trajanje 1.1.2007 – 31.12.2008

   

  Diagnostika prenosljivih spongiformnih encefalopatij živali (TSE) z imunohistokemičnimi metodami
  Država Makedonija
  Nosilec dr. Polona Juntes
  Trajanje 1.1.2007 – 31.12.2008

   

  Validacija multiplex PCR za dokazovanje prisotnosti trihinel v svežih, zmrznjenih in arhivskih vzorcih mišičnega tkiva živali
  Država Hrvaška
  Nosilec dr. Brane Krt
  Trajanje 1.1.2007 – 31.12.2008

   

  Spolni dimorfizem slinskih žlez pri normalnih miškah in miškah brez gena SF-1
  Država Hrvaška
  Nosilec dr. Gregor Majdič
  Trajanje 1.1.2007 – 31.12.2008

   

  Ugotavljanje variabilnosti srčne frekvence, aritmij in ozadja sinkop pri psih z miksomatozno degenerativno boleznijo zaklopk z uporabo 24 urne elektrokardiografije
  Država Danska
  Nosilec dr. Aleksandra Domanjko Petrič
  Trajanje 1.1.2007 – 31.12.2009

   

  Interakcije receptorjev s sedmimi transmembranskimi območji (7TM) s proteinskimi partnerji: izhodišče za novo dojemanje delovanja receptorjev
  Država Danska
  Nosilec dr. Milka Vrecl
  Trajanje 1.1.2007 – 31.12.2009

   

  In vitro in in vivo preučevanje novih molekul s specifičnim miorelaksantnim delovanjem na skeletne mišice
  Država Francija
  Nosilec dr. Robert Frangež
  Trajanje 1.1.2008 – 31.12.2009

   

  Genetske raznolikosti rotavirusov: izziv za rotavirusno cepivo?
  Država Bolgarija
  Nosilec dr. Jože Grom
  Trajanje 1.1.2009 – 31.12.2010

   

  Perutnina kot izvor nevarnih zoonoz salmoneloze in kampilobaterioze
  Država Bosna in Hercegovina
  Nosilec dr. Matjaž Ocepek
  Trajanje 1.1.2010 – 31.12.2011

   

  Analiza mikrobiološkega tveganja (Campylobacter) v proizvodnji perutninskega mesa
  Država Srbija
  Nosilec dr. Matjaž Ocepek
  Trajanje 1.1.2010 – 31.12.2011

   

  Harmonizacija in razvoj molekularnih metod za dokazovanje in tipizacijo nekaterih ekonomsko pomembnih virusov pri živalih
  Država Srbija
  Nosilec dr. Ivan Toplak
  Trajanje 1.1.2010 – 31.12.2011

   

  Izpopolnjevanje sodobne diagnostike povzročiteljev zoonoz
  Država Hrvaška
  Nosilec dr. Mateja Pate
  Trajanje 1.1.2010 – 31.12.2011

   

  Implementacija seroloških diagnostičnih metod in ocena invadiranosti jelenjadi s Fascioloides magna in Fasciola hepatica na Hrvaškem in Sloveniji
  Država Hrvaška
  Nosilec dr. Gorazd Vengušt
  Trajanje 1.1.2010 – 31.12.2011

   

  Epidemiološka študija retrovirusnih infekcij pri prežvekovalcih v Sloveniji in Makedoniji
  Država Makedonija
  Nosilec dr. Tomaž Zadnik
  Trajanje 1.1.2010 – 31.12.2011

   

  Razvoj hipotalamusa in predoptičnega področja brez izpostavljenosti spolnim hormonom
  Država ZDA
  Nosilec dr. Gregor Majdič
  Trajanje 1.1.2011 – 31.12.2012

   

  Funkcionalna soodvisnost med receptorji s sedmimi transmembranskimi območji (7TM) in receptorji s tirozinkinazno aktivnostjo (RTK): pristop BRET
  Država Danska
  Nosilec dr. Milka Vrecl
  Trajanje 1.1.2011 – 31.12.2012

   

  Preučevanje novih molekul z zaviralnim delovanjem na živčnomisični prenos in vitro in in vivo
  Država Francija
  Nosilec dr. Robert Frangež
  Trajanje 1.1.2011 – 31.12.2012

   

  Razvoj žive atenuirane vakcine proti visoko patogenih sevom virusa prašičjega reproduktivnega in respiratornega sindroma in uporaba citokinov za povečevanje njihovega immunološkega učinka
  Država Ljudska Republika Kitajska
  Nosilec dr. Ivan Toplak
  Trajanje 1.7.2011 – 30.6.2013

   

  Vpliv povišane temperature na pokazatelje metabolnega in oksidativnega stresa ter reprodukcijske značilnosti krav molznic
  Država Hrvaška
  Nosilec dr. Petra Zrimšek
  Trajanje 1.1.2012 – 31.12.2013

   

  Zagotavljanje varne hrane: problematika kontaminacije perutnine in perutninskega mesa s kampilobaktri v Sloveniji
  Država Bosna in Hercegovina
  Nosilec dr. Matjaž Ocepek
  Trajanje 1.1.2012 – 31.12.2013

   

  Zdravstveno stanje zavetiških psov – kontrola nekaterih najpomembnejših zoonoz
  Država Bosna in Hercegovina
  Nosilec dr. Alenka Dovč
  Trajanje 1.1.2012 – 31.12.2013

   

  Ugotavljanje nekaterih onesnaževalcev okolja, ki imajo v prehranski verigi pomembno vlogo pri zagotavljanju varne in kvalitetne hrane
  Država Srbija
  Nosilec dr. Anton Vengušt
  Trajanje 1.1.2012 – 31.12.2013

   

  Vpliv hormonov in spolnih kromosomov na razvoj možganov
  Država ZDA
  Nosilec dr. Gregor Majdič
  Trajanje 1.1.2013 – 31.12.2014