Aplikativni projekti


 • Trenutno ni tekočih aplikativnih projektov.

 • Reja merjaščkov ali imunokastracija: raziskave ukrepov za zmanjšanje vonja po merjascu in novih problemov kakovosti proizvodov
   
  Številka L4-5521
  Nosilec dr. Gregor Fazarinc
  Trajanje 1.8.2013-31.7.2016
  Prionske bolezni in njihova diagnostika
  Številka L4-3435
  Nosilec dr. Milan Pogačnik
  Trajanje 1.7.2001 – 30.6.2004

   

  Struktura in funkcija proteinaz in njihovih proteinskih inhibitorjev pri dermatofitih
  Številka L4-4423
  Nosilec dr. Marinka Drobnič-Košorok
  Trajanje 1.07.2002 – 30.06.2005

   

  Genotipizacija povzročiteljev nekaterih pomembnejših živalskih kužnih bolezni in zoonoz
  Številka L4-6081
  Nosilec dr. Darja Barlič Maganja
  Trajanje 1.02.2004 – 30.01.2007

   

  Kemijsko definirani mediji v tehnologiji pridobivanja živalskih zarodkov
  Številka L4-4040
  Nosilec dr. Robert Frangež
  Trajanje 1.07.2002 – 30.06.2005

   

  Prionske bolezni in njihova diagnostika
  Številka L3-6006
  Nosilec dr. Milan Pogačnik
  Trajanje 1.07.2004 – 30.06.2007

   

  Invazivnost tujerodnih vrst potočnih rakov ter njihov vpliv na avtohtone vrste v Sloveniji
  Številka L1-2169
  Nosilec prof. dr. Vlasta Jenčič
  Trajanje 1.5.2009 – 30.04.2012

   

  Obvladovanje mikrobne adhezije na kontaktnih površinah
  Številka L1-4067
  Nosilec dr. Andrej Kirbiš
  Trajanje 1.7.2011 – 30.06.2014