CRP

Ciljni raziskovalni programi

Tekoči in pretekli ciljni raziskovalni programi

Izvor in širjenje odpornih bakterij preko živil živalskega izvora (CRP)

Pojavljanje novih toksičnih substanc v slovenski krmi

Številka: V4-1403
Nosilec: dr. Breda Jakovac Strajn
Trajanje: 1.7.2014 – 30.6.2017

Dejavniki bakterijskih in virusnih okužb klapavic

Številka: V4-1402
Nosilec: dr. Andrej Kirbiš
Trajanje: 1.7.2014 – 30.6.2016

Možnosti in modeli rabe zaraščajočih kraških in hribovitih površin

Številka: V4-0390
Nosilec: dr. Milan Pogačnik
Trajanje: 1.10.2000 – 30.9.2003

Uporaba biotehnoloških metod za preverjanje porekla živali in sledljivost vzorcev in proizvodov živalskega izvora

Številka: V4-0397
Nosilec: dr. Peter Lazar
Trajanje: 1.10.2000 – 30.9.2003

Ohranitev dednih lastnosti visoko proizvodnih govejih plemenic okuženih z virusom IBR/IPV z metodo in-vitro pridobivanja zarodkov

Številka: V4-0457
Nosilec: dr. Marjan Kosec
Trajanje: 20.10.2001 – 20.10.2004

Razvoj preskusnih metod za izvajanje uradne kontrole prisotnosti gensko spremenjenih organizmov

Številka: V4-0469
Nosilec: dr. Jelka Zabavnik Piano
Trajanje: 20.10.2001 – 20.10.2004

Ekotoksikološki, rezidualni in ekonomski vidki uporabe avermektinskih zdravil pri drobnici

Številka: V4-0476
Nosilec: dr. Vesna Cerkvenik Flajs
Trajanje: 20.10.2002 – 31.10.2003

Razvoj preizkusnih metod za ugotavljanje aflatoksinov v živilih živalskega izvora ter dodatkov v krmi za živali

Številka: V4-0757
Nosilec: dr. Uroš Pestevšek
Trajanje: 1.10.2002 – 30.09.2004

Živalske prenosljive spongiformne encefalopatije (TSE) – dovzetnost in diagnostika pri malih in divjih prežvekovalcih

Številka: V4-0758
Nosilec: dr. Polona Juntes
Trajanje: 1.10.2002 – 30.9.2005

Sodobno zatiranje varoje (Varroa destructor). Proučevanje delovanja zajedalca in vpliva akaricidov na razvojne oblike čebele in čebeljo družino ter zagotavljanje higiensko neoporečnih čebeljih pridelkov

Številka: V4-0759
Nosilec: dr. Vlasta Jenčič
Trajanje: 1.10.2002 – 30.09.2006

Razvoj preizkusnih metod za določanje dodatkov v krmi

Številka: V4-0874
Nosilec: dr. Anton Vengušt
Trajanje: 1.10.2003 – 30.9.2005

Razvoj metod za določanje in spremljanje gensko spremenjenih organizmov (GSO) v krmi in nekaterih potvorb v kmetijskih pridelkih oz. živilih

Številka: V1-0879
Nosilec: dr. Jelka Zabavnik Piano
Trajanje: 1.10.2003 – 30.9.2005

Izdelava meril za ocenjevanje obremenjevanja okolja s toplogrednimi plini iz živinorejske proizvodnje v Sloveniji

Številka: V4-0866
Nosilec: dr. Martin Dobeic
Trajanje: 1.10.2003 – 30.4.2006

Živčni bojni strupi in naravni toksini

Številka: M3-0039
Nosilec: dr. Gregor Majdič
Trajanje: 1.08.2004 – 30.08.2006

Populacijska dinamika divjega prašiča (Sus scrofa), vpliv notranjih in zunanjih dejavnikov nanjo in prognoza razvojnih trendov v Sloveniji

Številka: V4-0980
Nosilec: dr. Jože Marinšek
Trajanje: 1.09.2004 – 30.11.2006

Rekombinantno cepivo proti aviarni influenci

Številka: M1-0150
Nosilec: dr. Olga Zorman Rojs
Trajanje: 1.6.2006 – 31.05.2007

Biološka dozimetrija na osnovi magnetno resonančnih metod

Številka: M1-0153
Nosilec: dr. Zlatko Pavlica
Trajanje: 1.6.2006 – 30.11.2008

Uvedba in validacija metod določanja ostankov nekaterih veterinarskih zdravil v živilih živalskega izvora

Številka: V4-0320
Nosilec: dr. Ksenija Šinigoj Gačnik
Trajanje: 1.10.2006 – 30.01.2008

Raziskovanje kontaminacije krme s fumonizini

Številka: V4-0325
Nosilec: dr. Gabrijela Tavčar Kalcher
Trajanje: 1.10.2006 – 30.09.2008

Problematika izločanja kokcidiostatikov v okolje in možnosti navzkrižne kontaminacije v verigi priprave krmnih mešanic

Številka: V4-0322
Nosilec: dr. Anton Vengušt
Trajanje: 1.10.2006 – 30.09.2008

Tipizacija salmonel in kampilobakterjev za zagotavljanje varne hrane

Številka: V4-0529
Nosilec: dr. Matjaž Ocepek, dr. Mateja Pate
Trajanje: 1.9.2008 – 31.08.2010

Rezervoarji in vektorji, sistemi preprečevanja pojava in načini širjenja Coxiella burnetii pri živalih

Številka: V4-0477
Nosilec: dr. Gorazd Vengušt
Trajanje: 1.9.2008 – 31.08.2010

Podnebne spremembe in preučevanje pojavnosti ter karakterizacija virusa Zahodnega Nila pri pticah in dvoriščni perutnini v Sloveniji

Številka: V4-0474
Nosilec: dr. Olga Zorman Rojs
Trajanje: 1.9.2008 – 31.08.2010

Kvantitativna validacija potrditvenih metod za določanje tetraciklinov in beta-laktamov

Številka: V4-0526
Nosilec: dr. Ksenija Šinigoj Gačnik
Trajanje: 1.9.2008 – 31.08.2010

Vpliv sonaravne reje domačih in divjih živali na biodiverziteto kraškega travinja in izboljšanje rodovitnosti tal

Številka: V4-0478
Nosilec: dr. Marjan Kosec
Trajanje: 1.9.2008 – 31.08.2010

Izgube čebel in njihovo zdravstveno stanje v kmetijsko onesnaženem okolju

Številka: V4-0535
Nosilec: dr. Metka Pislak Ocepek
Trajanje: 1.9.2008 – 31.08.2010

Protimikrobni nanonanosi pri varni predelavi hrane

Številka: V4-0522
Nosilec: dr. Martin Dobeic
Trajanje: 1.9.2008 – 31.08.2010

Rekombinantno cepivo proti aviarni influenci za peroralno uporabo

Številka: V4-0481
Nosilec: dr. Olga Zorman Rojs
Trajanje: 1.9.2008 – 31.08.2010

Epidemiološka raziskava virusnih okužb pri sladkovodnih ribah v Sloveniji

Številka: V4-1076
Nosilec: dr. Vlasta Jenčič
Trajanje: 1.10.2010 – 30.09.2012

Virusna in mikrobiološka kontaminacija školjk ter prisotnost morskih biotoksinov v školjkah

Številka: V4-1085
Nosilec: dr. Andrej Kirbiš
Trajanje: 1.10.2010 – 30.09.2012

Odpornost proti antibiotikom pri bakterijah živalskega izvora

Številka: V4-1080
Nosilec: dr. Irena Zdovc
Trajanje: 1.10.2010 – 30.09.2012

Ugotavljanje učinkovitosti zatiranja varoze pri čebelah v Sloveniji

Številka: V4-1078
Nosilec: dr. Metka Pislak Ocepek
Trajanje: 1.10.2010 – 30.09.2012

Uporaba zdravil in pesticidov pri zdravstvenem varstvu živali z vidika varovanja okolja

Številka: V4-1105
Nosilec: dr. Silvestra Kobal
Trajanje: 1.10.2011 – 30.09.2014

Zagotavljanje varne hrane: problematika kontaminacije perutnine in perutninskega mesa s kampilobaktri v Sloveniji

Številka: V4-1110
Nosilec: dr. Matjaž Ocepek
Trajanje: 1.10.2011 – 30.09.2014

Ugotavljanje izvora in širjenja L. monocytogenes v rejah živali in proizvodnji živil za zagotavljanje varne hrane

Številka: V4-1106
Nosilec: dr. Irena Zdovc
Trajanje: 1.10.2011 – 30.09.2014

Raziskava okuženosti / onesnaženosti žit, izdelkov iz žit in silaže s plesnimi in mikotoksini ter ukrepi za njuno zmanjšanje

Številka: V4-1101
Nosilec: dr. Gabrijela Tavčar Kalcher
Trajanje: 1.10.2011 – 30.09.2014

Čebelarjenje v AŽ panju in zagotavljanje kakovostnih in varnih pridelkov

Številka: V4-1114
Nosilec: dr. Metka Pislak Ocepek
Trajanje: 1.10.2011 – 30.09.2014

Celovite rešitve sistemov rej prašičev z namenom izboljšanja konkurenčnosti slovenske prašičereje

Številka: V4-1111
Nosilec: dr. Zdravko Valenčak
Trajanje: 1.10.2011 – 30.09.2014