Endokrini, imunski in encimski odzivi pri zdravih in bolnih živalih

P4-0053

Endokrini, imunski in encimski odzivi pri zdravih in bolnih živalih

Splošni podatki

Šifra: P4-0053 (C)

Obdobje: 1.1.2014 – 31.12.2018

Obseg v 2014: 6,24 FTE

Vodja: Vrecl Milka

Namestnik: Robert Frangež

Namestnik: Gregor Majdič

Splošni podatki o skupini

Člani skupine

 

Opis

Raziskovalni program »Endokrini, imunski in encimski odzivi pri zdravih in bolnih živalih« izvajamo na Veterinarski fakulteti v Ljubljani. V program so vključeni sodelavci Inštituta za predklinične vede in sodelavci dveh klinik, tj. klinike za reprodukcijo in velike živali ter klinike za male živali. Cilj raziskav je pridobivanje temeljnih spoznanj o delovanju zdravega in obolelega organizma, s poudarkom na razumevanju pomena oksidativnega stresa in celične diferenciacije ter razvoj naprednejših biotehnoloških postopkov in metod zdravljenja. Raziskave izvajamo v treh tematskih sklopih.

Prvi obsega proučevanje patofizioloških sprememb pri vnetno‑imunskem odzivu, ki so lahko posledica porušenega ravnovesja med nastajanjem reaktivnih kisikovih in dušikovih zvrsti in antioksidantnimi mehanizmi ali porušenega ravnovesja med pro- in protivnetnimi citokini. Te procese spremljamo v različnih patoloških stanjih, kot so parodontalna bolezen in srčno žilna obolenja pri psih. Z raziskavami na kliničnih primerih želimo prispevati k izboljšanju zdravljenja živali in oceniti uporabnost živalskih predkliničnih modelov v primerjalni medicini.

Pri proizvodnih živalih se naše raziskave osredotočajo na presnovni stres in bolezni v zgodnjem poporodnem obdobju pri kravah mlečnih pasem. Pokazatelje oksidativnega stresa spremljamo v serumu, plazmi, folikularni tekočini govejih antralnih foliklov in bikovem semenu. Optimiziramo tudi postopke konzerviranja semena in ugotavljamo nove pokazatelje kakovosti semena domačih živali. Izvajamo še primerjalne študije izražanja izoform miozinov in presnovnih encimov v mišičnih vlaknih divjega prašiča in prašičev ekstenzivnih avtohtonih ter visokoproduktivnih pasem. Vzporedno ugotavljamo tudi polimorfizme izbranih genov, ki urejajo rast in vplivajo na kakovost mesa. 

Drugi sklop vključuje raziskave vpliva izbranih biološko aktivnih molekul, ki so potencialno uporabne za doseganje zmanjšanega mišičnega tonusa med kirurškimi posegi. Da bi ovrednotili predklinični potencial teh snovi, proučujemo njihove učinke na celičnih modelih, izoliranih organih in organizmu kot integrirani celoti. 
Tretji sklop vključuje študije razvoja razlik v možganih med spoloma, v katerih uporabljamo model miši brez gena SF-1, ki niso nikoli izpostavljene spolnim hormonom. To nam omogoča ugotavljanje razlik, ki so genetsko pogojene in neodvisne od razlik v izpostavljenosti spolnim hormonom. Te raziskave nadgrajujemo s proučevanjem spolno pogojenih razlik v delovanju hormonskih receptorjev in z optimizacijo celičnih presejalnih testov za izbrane receptorske tarče, kar lahko vodi v razvoj novih zdravil. 

Pomemben vidik našega dela je tudi prenos pridobljenih temeljnih znanj v prakso. V klinično prakso smo uvedli avtotransplantacijo matičnih celic iz maščobnega tkiva za zdravljenje sklepnih obolenj psov in konjev. Za njeno trženje je bilo ustanovljeno spin-out podjetje Animacel. Za zdravljenje spontanih tumorjev pri domačih živalih pa smo uvedli elektrokemoterapijo in elektrogensko terapijo.  

Člani programske skupine objavljamo rezultate raziskav v uglednih znanstvenih revijah,  odmevnost naših del pa nam omogoča sodelovanje z vrhunskimi raziskovalnimi ustanovami. To potrjujejo tudi vabila za predavanja na uglednih tujih univerzah in mednarodnih konferencah ter sodelovanje v uredniških odborih znanstvenih revij. Svoja znanja pa uporabljamo tudi med izvajanjem pedagoškega dela, s čimer skrbimo za kakovost študijskega procesa.

 

Objave

Izvirni znanstveni članki

  1. ŽUŽEK, Monika C., ROZMAN, Janez, PEČLIN, Polona, VRECL, Milka, FRANGEŽ, Robert. Analysis of compound action potentials elicited with specific current stimulating pulses in an isolated rat sciatic nerve. Biomedizinische Technik, ISSN 0013-5585, 2016, vol. , no. , str. http://www.degruyter.com/view/j/bmte.ahead-of-print/bmt-2015-0167/bmt-2015-0167.xml, doi: 10.1515/bmt-2015-0167. [COBISS.SI-ID 32523481]
  2. BOSS, R., COSANDEY, A., LUINI, M., ARTURSSON, K., BARDIAU, M., BREITENWIESER, F., HEHENBERGER, E., LAM, Th., MANSFELD, M., MICHEL, A., MÖSSLACHER, G., NASKOVA, J., NELSON, S., PODPEČAN, Ožbalt, RAEMY, A., RYAN, E., SALAT, O., ZANGERL, P., STEINER, Adrian, GRABER, H.U. Bovine Staphylococcus aureus : subtyping, evolution and zoonotic transfer. Journal of dairy science, ISSN 0022-0302, 2016, vol. 99, iss. 1, str. 515-528, doi: 10.3168/jds.2015-9589. [COBISS.SI-ID 4082810]
  3. COSANDEY, A., BOSS, R., LUINI, M., ARTURSSON, K., BARDIAU, M., BREITENWIESER, F., HEHENBERGER, E., LAM, Th., MANSFELD, M., MICHEL, A., MÖSSLACHER, G., NASKOVA, J., NELSON, S., PODPEČAN, Ožbalt, RAEMY, A., RYAN, E., SALAT, O., ZANGERL, P., STEINER, Adrian, GRABER, H.U. Staphylococcus aureus genotype B and other genotypes isolated from cow milk European countries. Journal of dairy science, ISSN 0022-0302, 2016, vol. 99, iss. 1, str. 529-540, doi: 10.3168/jds.2015-9587. [COBISS.SI-ID 4083066]
  4. ČEMAŽAR, Maja, AMBROŽIČ, Jerneja, PAVLIN, Darja, SERŠA, Gregor, POLI, Alessandro, KRHAČ LEVAČIĆ, Ana, TEŠIĆ, Nataša, LAMPREHT TRATAR, Urša, RAK, Mitja, TOZON, Nataša. Efficacy and safety of electrochemotherapy combined with peritumoral IL-12 gene electrotransfer of canine mast cell tumours. Veterinary and comparative oncology, ISSN 1476-5810, 2016, vol. , no. , str. [1-14], doi: 10.1111/vco.12208. [COBISS.SI-ID 2248059]
  5. BANDELJ, Petra, BLAGUS, Rok, BRIŠKI, France, FRLIC, Olga, VERGLES-RATAJ, Aleksandra, RUPNIK, Maja, OCEPEK, Matjaž, VENGUŠT, Modest. Identification of risk factors influencing Clostridium difficile prevalence in middle-size dairy farms. Veterinary research, ISSN 1297-9716, Mar. 2016, vol. 47, iss. 1, str. 1-11. http://veterinaryresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13567-016-0326-0, doi: 10.1186/s13567-016-0326-0. [COBISS.SI-ID 32539609]

Več na

http://izumbib.izum.si/bibliografije/P20160510144310-P4-0053.html