Asist. dr. Manja Križman

dr. vet. med.

Pedagoška dejavnost

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani - Dodiplomski študij Veterinarstvo

  • Veterinarsko sanitarni nadzor klavnih živali in mesa