Asist. dr. Blanka Premrov Bajuk

univ. dipl. biol.

Kontakt

Inštitut za predklinične vede
Enota za biokemijo, molekularno biologijo in genetiko

Govorilne ure

Ponedeljek in sreda, od 7.30 do 8.00

Pedagoška dejavnost

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani - Dodiplomski študij Veterinarstvo

 • Biokemija

 

Življenjepis

Blanka Premrov Bajuk je diplomirala leta 2001 na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Za dipomsko delo, opravljeno na Zavodu RS za transfuzijsko medicino, je prejela Krkino nagrado. Istega leta se je zaposlila na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani kot asistentka za Fiziološko kemijo ter se vpisala na multidisciplinarni podiplomski študij biomedicine. Doktorica znanosti je postala leta 2010, pod mentorstvom prof. dr. Marinke Drobnič Košorok in somentorstvom prof. dr. Tadeja Malovrha. V svoji disertaciji je preučevala inhibitorje cisteinskih peptidaz dermatofita Trichophyton mentagrophytes. Na vajah iz Biokemije študente prvega letnika veterinarstva navdušuje za delo v laboratoriju in jih seznanja z uporabo biokemijskih metod. Svoje pedagoško znanje nadgrajuje z udeležbo na različnih pedagoških usposabljanjih. Na inštitutu je namestnica vodje kakovosti in članica komisije za kakovost Veterinarske fakultete. Je avtorica več znanstvenih člankov, v zadnjem času jo zanima predvsem področje proteomike.

 

Izbrana bibliografija

Cobiss

 1. PREMROV BAJUK, Blanka, ZRIMŠEK, Petra, ZAKOŠEK, Maja, TILOCCA, Bruno, SOGGIU, Alessio, BONIZZI, Luigi, RONCADA, P. Proteomic analysis of fresh and liquid-stored boar spermatozoa. Animals. Apr. 2020, vol. 10, iss. 4, str. 1-10, ilustr. ISSN 20762615. https://www.mdpi.com/2076-2615/10/4/553/htm, DOI: 10.3390/ani10040553. [COBISS.SI-ID 5144442]
 2. PREMROV BAJUK, Blanka, PIHLAR, Tina, POGAČNIK, Nina, KLINC, Primož. Dialysis of goat semen and its effect on the quality of frozen/thawed spermatozoa processed in the presence of egg yolk. Animal reproduction science. [Print ed.]. 2018, vol. 198, str. 65-73. ISSN 0378-4320. https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S037843201830513X?token=713FA805B499D9749AF407BDFA93A03CF5697DE14BA772EEEEF052E0BE7164291C6F12A28A79592F8334BC3771193C86, DOI: 10.1016/j.anireprosci.2018.09.001. [COBISS.SI-ID 4701818]
 3. PREMROV BAJUK, Blanka, BABNIK, Katarina, SNOJ, Tomaž, MILČINSKI, Luka, PISLAK, Metka, ŠKOF, Martina, JENČIČ, Vlasta, FILAZI, Ayhan, ŠTAJNBAHER, Darinka, KOBAL, Silvestra. Coumaphos residues in honey, bee brood, and beeswax after Varroa treatment. Apidologie. 2017, vol. 48, no. 5, str. 588-598. ISSN 0044-8435. http://link.springer.com/article/10.1007/s13592-017-0501-y, DOI: 10.1007/s13592-017-0501-y. [COBISS.SI-ID 4286330]
 4. RAVNIK, Urška, PREMROV BAJUK, Blanka, LUSA, Lara, TOZON, Nataša. Serum protein profiles, circulating immune complexes and proteinuria in dogs naturally infected with Anaplasma phagocytophilum. Veterinary Microbiology. [Print ed.]. 2014, vol. 173, no. 1, str. 160-165. ISSN 0378-1135. [COBISS.SI-ID 3863674]
 5. SNOJ, Tomaž, KOBAL, Silvestra, PREMROV BAJUK, Blanka, ŽUŽEK, Monika C., ČEBULJ-KADUNC, Nina, MAJDIČ, Gregor. Retrospective study of bull semen quality - possible correlation with pesticide use?. Acta veterinaria Hungarica. 2013, vol. 61, no. 4, str. 495-504. ISSN 0236-6290. http://www.akademiai.com/content/e65816783673684w/?p=e4dfcc36645b46ddaa56d7143400f860&pi=9, DOI: 10.1556/AVet.2013.034. [COBISS.SI-ID 3707002]
 6. PREMROV BAJUK, Blanka, DROBNIČ-KOŠOROK, Marinka, MALOVRH, Tadej. The effect of a petide inhibitor of cysteine peptidases produced by the dermatophyte Trichophyton mentagrophytes on a mouse immune system. Slovenian veterinary research : the scientific journal of the Veterinary Faculty University of Ljubljana. [English print ed.]. 2013, vol. 50, no. 4, str. 157-166, graf. prikazi. ISSN 1580-4003. 
  http://www.slovetres.si/files/pdf/volume2013/vol50_4/SlovVetRes_50_4_157-166.pdf. [COBISS.SI-ID 3772282]
 7. GRANDIČ, Marjana, PREMROV BAJUK, Blanka, SEPČIĆ, Kristina, DROBNIČ-KOŠOROK, Marinka, FRANGEŽ, Robert. Effects of synthetic analogues of poly-APS on contractile response of porcine coronary arteries. Toxicology in vitro. 2013, vol. 27, no. 2, str. 627-631. ISSN 0887-2333. DOI: 10.1016/j.tiv.2012.11.012. [COBISS.SI-ID 3602298]
 8. PREMROV BAJUK, Blanka, ZDOVC, Irena, SMREKAR, Vida, KRIŽAJ, Igor, LEONARDI, Adrijana, DROBNIČ-KOŠOROK, Marinka. Dermatophyte Trichophyton mentagrophytes produces cysteine protease inhibitor. Acta chimica slovenica. [Tiskana izd.]. 2011, vol. 58, no. 1, str. 33-40. ISSN 1318-0207. [COBISS.SI-ID 24591911]
 9. PREMROV, Blanka. Proteinski inhibitorji cisteinskih proteaz = Protein inhibitors of cysteine proteases. Veterinarske novice. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 30, št. 10, str. 313-322. ISSN 0351-5842. [COBISS.SI-ID 2181242]