Dobava brezžičnega RTG sistema DR in dveh anestezijksih aparatov