Licencirani žrebci 2013

Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana objavlja seznam plemenjakov za leto 2013

Seznam objavljenih plemenjakov za posamezne pasme je bil potrjen s strani PRO in usklajen z rejskimi programi za posamezne pasme.

Za točnost objavljenih podatkov so odgovorni lastniki ali oskrbniki plemenjakov

           

SEZNAM PRIZNANIH PLEMENJAKOV ZA PLEMENILNO SEZONO 2013:

     
           

NORIŠKI IN SLOVENSKI HLADNOKRVNI ŽREBCI

POŠTA

OPIS

LETO

PASMA

NASLOV OSKRBNIKA

     

ROJSTVA

 

NASLOV IMETNIKA

           

Ajdovščina

         
           

722 Alžir Nero XIII-335

Ajdovščina

lisjak

1995

slovenska hladnokrvna

Aleš Žgur, Podraga 68, 5272 Podnanos

803 Epir Nero XIII-421

Ajdovščina

rjavi serec

2000

noriška

Branko Trošt, Vojkova ulica 42, 5271 Vipava

970 Nostradamus Nero XIV-556

Ajdovščina

lisjak

2009

slovenska hladnokrvna

Bogomil Marc, Levstikova 3, 5270 Ajdovščina

           

Brežice

         
           

766 Čuvaj Vulkan XVI-391

Brežice

lisjak

1998

slovenska hladnokrvna

Branko Grmovšek, Podgorje 12, 8255 Pišece

845 Gal Vulkan XIV-451

Brežice

temni rjavec

2002

slovenska hladnokrvna

Franc Lajkovič, Črešnjice 74, 8263 Cerklje ob Krki

           

Celje

         
           

702 Žlebič Schaunitz XIV-321

Celje

rjavec

1994

slovenska hladnokrvna

Andrej Pišek, Medlog 67, 3000 Celje

804 Elan Nero XIV-422

Celje

temni lisjak

2000

noriška

Franc Gajšek, Prožinska vas 48, 3220 Štore

806 Egon Vulkan XV-424

Celje

temno kostanjev

2000

noriška

Ivan Brežnik, Lopata 17, 3000 Celje

903 Igrivi Vulkan XIX

Celje

rjavec

2004

slovenska hladnokrvna

Borut Klinc, Landek 22, 3203 Nova Cerkev

943 Lahor Vulkan XVII-520

Celje

temni lisjak

2007

slovenska hladnokrvna

Zdravko Koželj, Škofja vas 22, 3211 Škofja vas

982 Oktavij Nero XV-570

Celje

rjavec

2010

slovenska hladnokrvna

Andrej Pišek, Medlog 67, 3000 Celje

           

Cerknica

         
           

652 Ural Vulkan XVII-274

Cerknica

rjavec

1991

slovenska hladnokrvna

Anton Poje, Podcerkev 6, 1386 Stari trg pri Ložu

777 Demokrat Nero XIII-402

Cerknica

rjavec

1999

slovenska hladnokrvna

Alojz Leskovec, Dolenje Jezero 50a, 1380 Cerknica

823 Fanatik-433

Cerknica

rjavec

2001

slovenska hladnokrvna

Zdravko Andrejčič, Gornje Jezero 4, 1384 Grahovo

825 Frak Nero XV-435

Cerknica

svetlogrivi rdeči lisjak

2001

slovenska hladnokrvna

Vekoslav Lekšan, Dane 19, 1386 Stari trg pri Ložu

865 Hun Nero XIII-463

Cerknica

rjavec

2003

slovenska hladnokrvna

Ivan Lah, Glina 8, 1385 Nova vas

921 Josip Nero XIII

Cerknica

kostanjev

2005

slovenska hladnokrvna

Janez Jug, Ivanje selo 38, 1381 Rakek

925 Kiaro Nero XIII-510

Cerknica

rjavec

2006

slovenska hladnokrvna

Anton Lunka, Žerovnica 30, 1384 Grahovo

960 Mistik Schaunitz XVI-548

Cerknica

rjavec

2008

slovenska hladnokrvna

Ivan Lah, Glina 8, 1385 Nova vas

           

Črnomelj

         
           

764 Čas Nero XIII-388

Črnomelj

temni rjavec

1998

noriška

Jože Brinc, Griblje 48, 8332 Gradac v Beli Krajini

794 Eternit Vulkan XIV-412

Črnomelj

črnkasti rjavec

2000

slovenska hladnokrvna

Aleš Brulc, Maverna vas 2, 8333 Semič

958 Menart Elmar XV-540

Črnomelj

črnkasti rjavec

2008

slovenska hladnokrvna

Jože Mihelčič,Vavpča 33, 8333 Semič

971 Niger Vulkan XVII-552

Črnomelj

rjavec

2009

slovenska hladnokrvna

Janja Pešelj, Veliki Nerajec 1, 8343 Dragatuš

991 Tomi Vulkan XVI

Črnomelj

rjavec

2007

slovenska hladnokrvna

Anton Perušič, Velika Lahinja 2, 8340 Črnomelj

           

Domžale

         
           

668 Vito Diamant XI-292

Domžale

rjavec

1992

slovenska hladnokrvna

Janko Kuhar, Kidričeva ulica 5, 1233 Dob

788 Davorin Schaunitz XVI

Domžale

temni rjavec

1999

slovenska hladnokrvna

Peter Grčar, Dragomelj 108, 1230 Domžale

851 Gačo Nero XV / Mačo

Domžale

rjavec

2002

slovenska hladnokrvna

Ludvik Vodlan, Dolenje 6, 1235 Radomlje

907 Jelko Schaunitz XVI-499

Domžale

rjavec

2005

slovenska hladnokrvna

Stanislav Cerar, Preserje pri Lukovici 5, 1225 Lukovica

915 Jugo Nero II-493

Domžale

svetlogrivi lisjak

2005

slovenska hladnokrvna

Ivan Stele, Dolenje 5, 1235 Radomlje

           

Dravograd

         
           

780 Diesel Schaunitz XV-406

Dravograd

vrani pegavec

1999

noriška

Ivan Poberžnik, Selovec 65, 2373 Šentanž pri Dravogradu

808 Lunar

Dravograd

lisjak

2000

šlezijska noriška

Darko Čas, Šentanel 29, 2391 Prevalje

827 Filip Vulkan XV-437

Dravograd

vrani pegavec

2001

slovenska hladnokrvna

Ivan Poberžnik, Selovec 65, 2373 Šentanž pri Dravogradu

987 Orkan Nero XV-569

Dravograd

vrani serec

2010

slovenska hladnokrvna

Ivan Poberžnik, Selovec 65, 2373 Šentanž pri Dravogradu

           

Grosuplje

         
           

755 Cedor Vulkan XV

Grosuplje

vrani pegavec

1997

slovenska hladnokrvna

Roman Jerlah, Petrušnja vas 17, 1296 Šentvid pri Stični

774 Dragulj Diamant XV-397

Grosuplje

svetlo kostanjev

1999

noriška

Andrej Teme, Zagradec 32 a, 1303 Zagradec

776 Domino Nero XIII-400

Grosuplje

rjavec

1999

slovenska hladnokrvna

Jože Erjavec, Podsmreka 6, 1294 Višnja gora

795 Eros Nero XIII-413

Grosuplje

črnkasti rjavec

2000

slovenska hladnokrvna

Franc Omahen, Velika Dobrava 10, 1294 Višnja Gora

930 Kuvajt-514

Grosuplje

rjavec

2006

slovenska hladnokrvna

Milan Žgajnar, Krška vas 4, 1301 Krka

935 Karim Vulkan XIX

Grosuplje

rjavec

2006

slovenska hladnokrvna

Janko Vrhovšek, Male Češnjice 10, 1296 Šentvid pri Stični

941 Labirint-528

Grosuplje

temni rjavec

2007

slovenska hladnokrvna

Anton Kastelic, Dedni dol 3, 1294 Višnja gora

964 Marc Schaunitz XVI-549

Grosuplje

rjavec

2008

slovenska hladnokrvna

Peter Zajc, Gorenje Brezovo 4, 1294 Višnja Gora

967 Schlawiner

Grosuplje

črnkast rjavec

2004

južno nemška hladnokrvna

Janez Javornik, Praproče 18, 1290 Grosuplje

972 Nektar Nero XIV-564

Grosuplje

temni rjavec

2009

slovenska hladnokrvna

Miha Skubec, Mala Dobrava 3, 1295 Ivančna Gorica

973 Nord Diamant XVI-551

Grosuplje

rjavec

2009

slovenska hladnokrvna

Mitja Zupančič, Kompolje 17, 1312 Dobrepolje-Struge

981 Libero Nero XV

Grosuplje

temni lisjak

2007

slovenska hladnokrvna

Franc Bučar, Kadunčeva pot 2, 1290 Grosuplje

983 Ormož-568

Grosuplje

lisjak

2010

slovenska hladnokrvna

Peter Zajc, Gorenje Brezovo 4, 1294 Višnja Gora

           

Idrija

         
           

866 Hamlet Diamant XIV-461

Idrija

rjavec

2003

slovenska hladnokrvna

Jožef Jeram, Podlanišče 46, 5282 Cerkno

900 Iskri Nero XIV / Ivanko

Idrija

vrani pegavec

2004

slovenska hladnokrvna

Miran Černalogar, Čekovnik 30, 5280 Idrija

984 Olimp Diamant XIII-574

Idrija

temni rjavec

2010

slovenska hladnokrvna

Stojan Gnezda, Gorenja Kanomlja 20, 5281 Spodnja Idrija

           

Ilirska Bistrica

         
           

641 Tatar Schaunitz XIII-259

Ilirska Bistrica

rjavec

1990

slovenska hladnokrvna

Ivan Smrdelj, Knežak 185, 6253 Knežak

765 Čopič Vulkan XVI-390

Ilirska Bistrica

lisjak

1998

slovenska hladnokrvna

Vinko Grlj, Smrlje 10, 6255 Prem

833 Filozof Schaunitz XV-443

Ilirska Bistrica

rjavec

2001

noriška

Marjan Nuncija, Bač 129, 6253 Knežak

840 Gepard Schaunitz XV-446

Ilirska Bistrica

temni rjavec

2002

noriška

Pavel Vičič, Dolenje 52, 6254 Jelšane

841 Gams Nero XV-459

Ilirska Bistrica

osivogrivi lisjak

2002

slovenska hladnokrvna

Franc Kruh, Brinškova 28, 6250 Ilirska Bistrica

857 Gad Nero XV / Mah

Ilirska Bistrica

lisjak

2002

slovenska hladnokrvna

Dejan Tomšič, Koritnice 27, 6253 Knežak

912 Janko Nero XIII-496

Ilirska Bistrica

črnkasti rjavec

2005

slovenska hladnokrvna

Matjaž Urh, Tominje 27, 6250 Ilirska Bistrica

           

Jesenice

         
           

890 Ian Diamant XVI-487

Jesenice

lisjak

2004

slovenska hladnokrvna

Janez Čop, Rodine 9, 4274 Žirovnica

           

Kočevje

         
           

901 Ihac Nero-II / Gal

Kočevje

rjavec

2004

slovenska hladnokrvna

Miran Kerneža, Novi Lazi 12a, 1338 Kočevska Reka

965 Mozelj Vulkan XVI-537

Kočevje

rjavec

2008

slovenska hladnokrvna

Anita Omerza, Gornje Ložine 10, 1332 Stara Cerkev

           

Kranj

         
           

909 Jasmin Schaunitz XVII-502

Kranj

svetli rjavec

2005

slovenska hladnokrvna

Marko Dolinar, Voglje, Na vasi 12, 4208 Šenčur

           

Krško

         
           

719 Ahil Schaunitz XV-340

Krško

kostanjev

1995

slovenska hladnokrvna

Ivan Pečnik, Gorica 7, 8280 Brestanica

818 Fatalist-428

Krško

rjavec

2001

slovenska hladnokrvna

Jože Pacek, Jelše 7, 8273 Leskovec pri Krškem

917 Jezni Nero XV / Rambo

Krško

temni rjavec

2005

slovenska hladnokrvna

Irena Vrisk, Ravne 21, 8272 Zdole

939 Janež Vulkan XVI

Krško

rjavi pegavec

2004

slovenska hladnokrvna

Rudolf Dular, Sremič 35, 8270 Krško

           

Laško

         
           

810 Hurikan

Laško

temni rjavec

2000

češka noriška

Andrej Ocvirk, Globoko 16d, 3272 Rimske Toplice

887 Ig Schaunitz XVII-484

Laško

rjavec

2004

slovenska hladnokrvna

Simonca Teršek, Lahomšek 7, 3270 Laško

952 Liter Schaunitz XVI-530

Laško

črnkasti rjavec

2007

slovenska hladnokrvna

Danijel Glavan, Goreljce 11, 1433 Radeče

962 Mauro Nero XIV-541

Laško

črnkasti rjavec

2008

slovenska hladnokrvna

Janko Kovačič, Žigon 9a, 3270 Laško

           

Litija

         
           

816 Farizej-426

Litija

temni rjavec

2001

slovenska hladnokrvna

Matjaž Možina, Dvor 5, 1275 Šmartno pri Litiji

           

Ljubljana Moste-Polje

         
           

718 Arzen Diamant XII-349

Ljubljana Šentvid

rjavec

1995

slovenska hladnokrvna

Jasmina Zaletelj, Smoletova 13, 1000 Ljubljana

768 Čeber Vulkan XVI-393

Ljubljana Vič-Rudnik

vranec

1998

noriška

Rok Šebenik, Žabnica 22, 1357 Notranje Gorice

770 Bauer Nero XIII

Ljubljana Vič-Rudnik

lisjak

1998

orig. noriška

Igor Snoj, Lipe 19, 1000 Ljubljana

824 Filister Vulkan XVIII-434

Ljubljana Vič-Rudnik

rjavec

2001

slovenska hladnokrvna

Anton Zdešar, Na Vovčne 25, 1354 Horjul

850 Grozd Nero XIII-455

Ljubljana Vič-Rudnik

rjavec

2002

slovenska hladnokrvna

Andrej Župec, Zabrv 42, 1292 Ig

927 Kelt Vulkan XVI-519

Ljubljana Vič-Rudnik

temni rjavec

2006

slovenska hladnokrvna

Janez Kramar, Črna vas 319, 1000 Ljubljana

946 Lemež Diamant XVI-525

Ljubljana Moste-Polje

temno kostanjev

2007

slovenska hladnokrvna

Matjaž Hlebš, Sneberska 146, 1260 Ljubljana Polje

948 Lapor Vulkan XVII-524

Ljubljana Vič-Rudnik

temni lisjak

2007

slovenska hladnokrvna

Franc Perhaj, Male Lašče 14, 1315 Velike Lašče

957 Major-546

Ljubljana Vič-Rudnik

rjavec

2008

slovenska hladnokrvna

Boštjan Škulj, Iška vas 63 a, 1292 Ig

979 Nitro Diamant XVI-562

Ljubljana Vič-Rudnik

rjavec

2009

slovenska hladnokrvna

Franc Perhaj, Male Lašče 14, 1315 Velike Lašče

992 Opus Vulkan XIX-579

Ljubljana Vič-Rudnik

rjavec

2010

slovenska hladnokrvna

Rajko Zadnik, Male Lašče 33, 1315 Velike Lašče

           

Maribor

         
           

793 Eben Elmar XV-411

Maribor

črnkasti rjavec

2000

noriška

Marjan Dobnik, Dupleški vrh 65, 2241 Spodnji Duplek

           

Mozirje

         
           

913 Jok Vulkan XVI-498

Mozirje

rjavec

2005

slovenska hladnokrvna

Alojz Blekač, Rečica ob Savinji 39, 3332 Rečica ob Savinji

           

Murska Sobota

         
           

989 Opi Elmar XVII-575

Murska Sobota

temni rjavec

2010

slovenska hladnokrvna

Damijan Gjerkeš, Lipa 3, 9231 Beltinci

           

Nova Gorica

         
           

908 Jor Nero XIII-501

Nova Gorica

temni rjavec

2005

slovenska hladnokrvna

Ljubo Pavlin, Podgozd 12, 5252 Trnovo pri Gorici

985 Onan Diamant XVI-572

Nova Gorica

rjavec

2010

slovenska hladnokrvna

Silvan Plesničar, Bate 44, 5251 Grgar

           

Novo Mesto

         
           

723 Abel Nero XIII-333

Novo Mesto

rjavec

1995

noriška

Janez Kolenc, Dolenje Dole 7, 8275 Škocjan

745 Celestin Schaunitz XV-370

Novo Mesto

črnkasti rjavec

1997

slovenska hladnokrvna

Martin Može, Jurna vas 2, 8000 Novo mesto

775 Dež Vulkan XIV-339

Novo Mesto

rjavec

1999

slovenska hladnokrvna

Marko Ajdnik, Gradenje 10, 8220 Šmarješke Toplice

849 Gašper Schaunitz XVI-460

Novo Mesto

črnkasti rjavec

2002

slovenska hladnokrvna

Jože Kolenc, Zalog 18, 8275 Škocjan

854 Fajanz Vulkan XIV / Niger

Novo Mesto

rjavec

2001

slovenska hladnokrvna

Janez Železnik, Potov vrh 24, 8000 Novo Mesto

861 Gvido Schaunitz XV / Marko

Novo Mesto

svetli rjavec

2002

slovenska hladnokrvna

Ivan Zajc, Osrečje 17, 8275 Škocjan

870 Hazard Nero XIV-469

Novo Mesto

temni lisjak

2003

slovenska hladnokrvna

Nikolaj Oberč, Radovlja 16 a, 8220 Šmarješke Toplice

891 Izak Vulkan XV-488

Novo Mesto

črnkasti rjavec

2004

slovenska hladnokrvna

Janez Globokar, Klečet 6, 8360 Žužemberk

924 Kilt Nero XV-515

Novo Mesto

rjavec

2006

slovenska hladnokrvna

Jože Šetina, Dolenje gradišče 4, 8350 Dolenjske toplice

932 Kapris Vulkan XVI-508

Novo Mesto

rjavec

2006

slovenska hladnokrvna

Jože Hočevar, Brezova reber 8, 8361 Dvor

933 Kirk-512

Novo Mesto

svetlogrivi glinasti lisjak

2006

slovenska hladnokrvna

Anton Kosmač, Dobrava 19, 8275 Škocjan

937 Kres Schaunitz XVI

Novo Mesto

svetlogrivi lisjak

2006

slovenska hladnokrvna

Tone Vidmar, Klečet 15, 8360 Žužemberk

938 Izo Nero XV

Novo Mesto

črnkast rjavec

2004

slovenska hladnokrvna

Ivan Turk, Resa 9, 8351 Straža pri Novem Mestu

942 Lah Schaunitz XVI-527

Novo Mesto

svetlogrivi lisjak

2007

slovenska hladnokrvna

Anton Jordan, C. oktobrskih žrtev 55, 8310 Šentjernej

944 Lazur Diamant XII-523

Novo Mesto

lisjak

2007

slovenska hladnokrvna

Franc Hrastar, Zloganje 15, 8275 Škocjan

966 Mihael Vulkan XVII-535

Novo Mesto

lisjak

2008

slovenska hladnokrvna

Stanislav Ljubi, Koroška vas 32, 8000 Novo Mesto

969 Miško Vulkan XVII

Novo Mesto

rjavec

2008

slovenska hladnokrvna

Mirko Medle, Potov vrh 16, 8000 Novo mesto

976 Naklo-559

Novo Mesto

temni rjavec

2009

slovenska hladnokrvna

Alojzij Kos, Šentjurij na Dolenjskem 12, 8216 Mirna peč

977 Nikelj-561

Novo Mesto

rjavec

2009

slovenska hladnokrvna

Franc Zagorc, Gornje Vrhpolje 15, 8310 Šentjernej

           

Ormož

         
           

864 Huzar Nero XIII-466

Ormož

rjavi serec

2003

slovenska hladnokrvna

Ivan Ivanuša, Krčevina 17, 2275 Miklavž pri Ormožu

           

Postojna

         
           

767 Čuk Vulkan XVI-392

Postojna

rjavec

1998

slovenska hladnokrvna

Valter Belovec, Gornja Košana 35, 6256 Košana

807 Ero Nero 1-425

Postojna

črnkasti rjavec

2000

slovenska hladnokrvna

Stanko Tomšič, Palčje 13, 6257 Pivka

839 Gaj Diamant XIV-454

Postojna

osivi temni lisjak

2002

slovenska hladnokrvna

Izidor Černigoj, Veliko Ubeljsko 20, 6225 Hruševje

896 Igor Nero XIII-476

Postojna

rjavec

2004

slovenska hladnokrvna

Janez Kastelic, Zagorje 118, 6257 Pivka

934 Kelvin Vulkan-XV-516

Postojna

temni lisjak

2006

slovenska hladnokrvna

Slavko Petkovšek, Planina 203, 6232 Planina

986 Odisej Schaunitz XVII-578

Postojna

rjavec

2010

slovenska hladnokrvna

Viktor Sojer, Tržaška 64 a, 6230 Postojna

           

Ptuj

         
           

867 Hamburg Schaunitz XVI-468

Ptuj

črnkasti rjavec

2003

slovenska hladnokrvna

Jakob Sitar, Barislovci 6, 2324 Lovrenc na Dravskem polju

951 Lesnik Vulkan XVIII-529

Ptuj

rjavec

2007

slovenska hladnokrvna

Stanko Medved, Mihovce 42, 2326 Cirkovce

           

Radlje ob Dravi

         
           

868 Harlekin Nero XII-465

Radlje ob Dravi

temni rjavec

2003

slovenska hladnokrvna

Pavel Jesenšek, Zgornji Janževski vrh 2, 2364 Ribnica na Pohorju

           

Radovljica

         
           

828 Frakelj Nero XIV-438

Radovljica

črnkasti rjavec

2001

slovenska hladnokrvna

Franc Koren, Spodnje Gorje 80d, 4247 Zgornje Gorje

           

Ribnica

         
           

731 Balzak Diamant XII-357

Ribnica

lisičji serec

1996

slovenska hladnokrvna

Metod Košmrlj, Retje 18, 1318 Loški Potok

945 Logatec Diamant XVI-526

Ribnica

rjavec

2007

slovenska hladnokrvna

Anton Lesar, Jurjevica 8, 1310 Ribnica

978 Nobel Nero XIV-558

Ribnica

temni rjavec

2009

slovenska hladnokrvna

Jože Marolt, Dol. Podpoljane 6, 1316 Ortnek

988 Odin Vulkan XVII-571

Ribnica

lisjak

2010

slovenska hladnokrvna

Janez Lovšin, Goriča vas 3 , 1310 Ribnica

           

Sevnica

         
           

885 Itak Elmar XV-482

Sevnica

rjavec

2004

slovenska hladnokrvna

Janko Kovaljev, Gabrijele 14, 8296 Krmelj

           

Slovenj Gradec

         
           

832 Ferdinand Vulkan XVII-442

Slovenj Gradec

temno kostanjev

2001

noriška

Jože Tretjak, Razborca 12, 2382 Mislinja

836 Filko Vulkan XV / Dingo

Slovenj Gradec

vrani pegavec

2001

slovenska hladnokrvna

Jože Goljat, Vrhe 13, 2380 Slovenj Gradec

           

Slovenska Bistrica

         
           

894 Hofherr Vulkan XVII

Slovenska Bistrica

črnkasti rjavi pegavec

2004

orig. noriška

Napast Miroslav, Črešnjevec 153, 2310 Slovenska Bistrica

968 Mewes Nero XVII

Slovenska Bistrica

vrani serec

2008

orig. noriška

Miroslav Napast, Črešnjevec 153, 2310 Slovenska Bistrica

           

Slovenske Konjice

         
           

911 Jaka Vulkan XVI-500

Slovenske Konjice

rjavec

2005

slovenska hladnokrvna

Jože Špegelj, Spodnji Dolič 39, 3205 Vitanje

947 Labod-532

Slovenske Konjice

rjavec

2007

slovenska hladnokrvna

Janez Klančnik, Planina na Pohorju 21, 3214 Zreče

           

Šentjur

         
           

792 Estet Vulkan XIV-410

Šentjur

rjavec

2000

slovenska hladnokrvna

Stanko Lesjak, Gorica pri Slivnici 26, 3263 Gorica pri Slivnici

842 Gent Diamant XIII-452

Šentjur

črnkasti rjavec

2002

slovenska hladnokrvna

Ivan Hercog, Vodruž 16, 3230 Šentjur

895 Ivan Schaunitz XVI-480

Šentjur

črnkasti rjavec

2004

slovenska hladnokrvna

Gregor Voga, Gorica pri Slivnici 23 a, 3263 Gorica pri Slivnici

910 Jupiter Elmar XVI-495

Šentjur

lisjak

2005

slovenska hladnokrvna

Franc Bevc, Dobrina 5, 3223 Loka pri Žusmu

916 Jan Vulkan XVI-492

Šentjur

osivi rjavi pegavec

2005

slovenska hladnokrvna

Martina Osojnik, Olimje 76, 3254 Podčetrtek

940 Lan Elmar XV-521

Šentjur

rjavec

2007

slovenska hladnokrvna

Ivan Novak, Vodice 26, 3224 Dobje pri Planini

           

Škofja Loka

         
           

892 Ičo Nero XV-490

Škofja Loka

vrani pegavec

2004

slovenska hladnokrvna

Jernej Burjek, Žirovski vrh Sv.Urbana 17, 4224 Gorenja vas

           

Šmarje pri Jelšah

         
           

838 Wacholder Vulkan XVI

Šmarje pri Jelšah

rjavec

2002

orig. noriška

Martin Vahen, Vršna vas 6, 3253 Pristava pri Mestinju

928 Kent Vulkan XVII-506

Šmarje pri Jelšah

črnkasti rjavec

2006

slovenska hladnokrvna

Alojz Kotnik, Gradišče 5, 3257 Podsreda

963 Marin Vulkan XVII-539

Šmarje pri Jelšah

lisjak

2008

slovenska hladnokrvna

Martin Vahen, Vršna vas 6, 3253 Pristava pri Mestinju

           

Trebnje

         
           

879 Hlapec Nero XV

Trebnje

rjavec

2003

slovenska hladnokrvna

Stanko Pate, Rodine 6, 8210 Trebnje

886 Izet Elmar XVI-483

Trebnje

rjavec

2004

slovenska hladnokrvna

JGZ Pohorje Mirna , Slovenska vas 14, 8232 Šentrupert

936 Ibar Schaunitz XVII / Bil

Trebnje

osivogrivi lisjak

2004

slovenska hladnokrvna

Branko Makovec, Benečija 4, 8210 Trebnje

956 Medved Elmar XV-547

Trebnje

temni rjavec

2008

slovenska hladnokrvna

Anton Gorc, Dolenje selce 13, 8211 Dobrnič

959 Murn Vulkan XIX-544

Trebnje

rjavec

2008

slovenska hladnokrvna

Martin Pekolj, Gombišče 2, 8213 Veliki Gaber

961 Mesec Schaunitz XVII-538

Trebnje

lisjak

2008

slovenska hladnokrvna

Matija Smolič, Korita 12, 8211 Dobrnič

990 Osad Nero XIV-573

Trebnje

svetli lisjak

2010

slovenska hladnokrvna

Anton Gorc, Dolenje selce 13, 8211 Dobrnič

           

Velenje

         
           

905 Juš Elmar XVI-503

Velenje

temno kostanjev

2005

slovenska hladnokrvna

Martin Ramšak, Skorno 26, 3327 Šmartno ob Paki

           

Vrhnika

         
           

893 Indus Vulkan XVIII-489

Vrhnika

rjavec

2004

slovenska hladnokrvna

Jelko Kržič, Dražica 1, 1353 Borovnica

923 Krist Schaunitz XVI-507

Vrhnika

rjavec

2006

slovenska hladnokrvna

Franc Novak, Zalarjeva 66, 1353 Borovnica

           

Zagorje

         
           

689 Goliath Nero XII

Zagorje

vrani serec

1994

orig. noriška

Ivan Kuder, Kotredež 24, 1410 Zagorje

           

Žalec

         
           

950 Likof Nero XIII-531

Žalec

rjavec

2007

slovenska hladnokrvna

Otmar Žibret, Železno 16, 3310 Žalec

           

POSAVSKI ŽREBCI

POŠTA

OPIS

LETO

PASMA

NASLOV OSKRBNIKA

     

ROJSTVA

 

NASLOV IMETNIKA

           

Ajdovščina

         
           

042 Cvetko C.

Ajdovščina

rjavec

1996

hrvaška posavska

Milan Poljšak, Vrtovče 25, 5295 Branik

098 Kleopat

Ajdovščina

menjavi vranec

2006

posavska

Branislav Makovec, Vrtovče 19 b, 5295 Branik

           

Brežice

         
           

026 Davorin-8

Brežice

rjavec

1999

posavska

Robert Stanič, Jereslavec 22, 8258 Kapele

048 Cvetko 686

Brežice

kostanjev

2001

hrvaška posavska

Jože Horvatič, Veliki Obrež 22, 8257 Dobova

081 Iztok / Vito

Brežice

rjavec

2004

posavska

Ivan Horvatič, Stara sela 3, 8259 Bizeljsko

084 Jakob-25

Brežice

osivi črnkasti rjavec

2005

posavska

Andrej Prišel, Ponikve 10, 8261 Jesenice na Dolenskem

087 Jovo-26

Brežice

rjavec

2005

posavska

Račič Janez, Cerina 3, 8250 Brežice

095 Kaper-28

Brežice

svetli rjavec

2006

posavska

Ivan Hotko, Kapele 37, 8258 Kapele

100 Klaus

Brežice

rjavec

2006

posavska

Anton Škofljanc, Koritno 22, 8261 Jesenice na Dolenjskem

102 Kolin

Brežice

osivo grivi lisjak

2006

posavska

Mihael Urek, Kapele 10a, 8258 Kapele

118 Mrak-37

Brežice

temno kostanjev

2008

posavska

Jože Jalovec, Trebež 2, 8253 Artiče

120 Muškat / Noddy

Brežice

temni rjavec

2008

posavska

Robert Stanič, Jereslavec 22, 8258 Kapele

121 Mandelj

Brežice

svetlogrivi lisjak

2008

posavska

Peter Pangerčič, Globočice 6, 8262 Krška vas

128 Nestaško-46

Brežice

temni rjavec

2009

posavska

Peter Pangerčič, Globočice 6, 8262 Krška vas

134 Nevij

Brežice

rjavec

2009

posavska

Peter Zlobko, Kapele 39a, 8258 Kapele

143 Oblak-51

Brežice

črnkasti rjavec

2010

posavska

Jože Horvatič, Veliki Obrež 22, 8257 Dobova

           

Celje

         
           

031 Emil / Mišo

Celje

vranec

2000

posavska

Dušan Hrastnik, Razdelj 8, 3203 Nova Cerkev

           

Cerknica

         
           

103 Kandel

Cerknica

rjavec

2006

posavska

Vinko Kandare, Dane 20, 1386 Stari trg pri Ložu

108 Lucifer

Cerknica

temni rjavec

2007

posavska

Janez Zidar, Škrabče 6, 1385 Nova vas

115 Metan-40

Cerknica

rjavec

2008

posavska

Janez Gornik, Martinjak 13,1380 Cerknica

           

Črnomelj

         
           

011 Agadir-1

Črnomelj

črnkasti rjavec

1995

posavska

Bojan Butala, Petrova vas 18a, 8340 Črnomelj

           

Domžale

         
           

077 Ivo

Domžale

rjavec

2004

posavska

Olga Korošec, Račni vrh 5, 1233 Dob

           

Grosuplje

         
           

107 Levi

Grosuplje

temni rjavec

2007

posavska

Anton Kastelic, Cesta 8, 1312 Videm-Dobrepolje

           

Idrija

         
           

110 Liguster-32

Idrija

rjavec

2007

posavska

Janko Kosmač, Zadlog 27, 5274 Črni vrh nad Idrijo

           

Ilirska Bistrica

         
           

023 Kriz

Ilirska Bistrica

kostanjev

1996

hrvaška posavska

Nikola Djak, Gornji Zemono 22, 6250 Ilirska Bistrica

046 Fakin/ Eros

Ilirska Bistrica

temni rjavec

2001

posavska

Nikola Djak, Gornji Zemono 22, 6250 Ilirska Bistrica

           

Jesenice

         
           

079 Ičko

Jesenice

rjavec

2004

posavska

Bojan Legat, Dovje 40, 4281 Mojstrana

           

Kamnik

         
           

080 Ibar

Kamnik

rjavec

2004

posavska

Vid Pirš, Zgornji Tuhinj 9, 1219 Laze v Tuhinju

112 Lipe-33

Kamnik

rjavec

2007

posavska

Marko Šuštar, Srednja vas 27, 1241 Kamnik

           

Kočevje

         
           

060 Heroj-14

Kočevje

kostanjev

2003

posavska

Bojan Goršič, Knežja Lipa 1, 1330 Kočevje

085 Borki-183/22

Kočevje

rjavec

2005

hrvaška posavska

Janez Novak, Kočevska Reka 8a , 1338 Kočevska Reka

           

Krško

         
           

017 Boni / Roni

Krško

rjavec

1996

posavska

Duško Brajdič, Drnovo 90, 8273 Leskovec pri Krškem

035 Cvetko R MB

Krško

rjavec

1999

hrvaška posavska

Vladimir Kerin, Ulica Alme Salmič 10, 8273 Leskovec pri Krškem

037 Ričko V

Krško

rjavec

1997

hrvaška posavska

Franc Božič, Veliki Podlog 48, 8273 Leskovec pri Krškem

040 Jadran II

Krško

rjavec

1999

hrvaška posavska

Anita Planinc, Drnovo 95, 8273 Leskovec pri Krškem

050 Grič-13

Krško

rjavec

2002

posavska

Marjan Štefanič, Pristava ob Krki 13, 8312 Podbočje

052 Gavran-12

Krško

rjavec

2002

posavska

Matija Colarič, Žabjek v Podbočju 8, 8312 Podbočje

058 Gričko / Ričko

Krško

rjavec

2002

posavska

Marjan Štefanič, Pristava ob Krki 13, 8312 Podbočje

072 Ekspert / Borko

Krško

rjavec

2000

hrvaška posavska

Anton Simonišek, Dolenji Leskovec 76, 8280 Brestanica

083 Gavran

Krško

vranec

2004

hrvaška posavska

Jože Omerzel, Ardro pod velikim Trnom 6, 8270 Krško

089 Bobovac-186/22

Krško

rjavec

2005

hrvaška posavska

Darko Miler, Mrtvice 53a, 8273 Leskovec pri Krškem

090 Jurček

Krško

rjavec

2005

posavska

Tomaž Gorenc, Površje 17, 8274 Raka

096 Krojt-29

Krško

rjavec

2006

posavska

Andrej Kerin, Brod 10, 8312 Podbočje

101 Kas

Krško

rahlo osivi menjavi vranec

2005

posavska

Janez Sintič, Jelše 21, 8273 Leskovec pri Krškem

106 Lotos

Krško

temni rjavec

2007

posavska

Avgust Colarič, Slinovice 5, 8311 Kostanjevica na Krki

111 Lisjak-34

Krško

rjavec

2007

posavska

Andrej Gregorič, Gmajna 24, 8274 Raka

113 Lovro-35

Krško

rjavec

2007

posavska

Jože Pacek, Jelše 7, 8273 Leskovec pri Krškem

116 Mare-38

Krško

rjavec

2008

posavska

Milan Obradovič, Kočarija 15a, 8311 Kostanjevica na Krki

119 Merkur

Krško

rjavec

2008

posavska

Janez Rabzelj, Pristava 5, 8274 Raka

123 Mitra

Krško

lisjak

2008

posavska

Andrej Gregorič, Gmajna 24, 8274 Raka

125 Narod-42

Krško

rjava

2009

posavska

Štefan Metelko, Ravna 4, 8274 Raka

126 Nodi-44

Krško

rjava

2009

posavska

Milan Obradovič, Kočarija 15a, 8311 Kostanjevica na Krki

130 Neven

Krško

rjavec

2009

posavska

Alojz Tomažin, Gmajna 17a, 8274 Raka

131 Neron

Krško

rjavec

2009

posavska

Anton Simonišek, Dolenji Leskovec 76, 8280 Brestanica

140 Oskar-49

Krško

osivi rjavec

2010

posavska

Lado Pacek, Ul. Milke Kerin 13, 8270 Krško

           

Laško

         
           

057 Grand / Jordan

Laško

črnkasti rjavec

2002

posavska

Marjan Bezgovšek, Doblatina 13, 3270 Laško

           

Ljubljana Vič-Rudnik

         
           

073 Ilijan-20

Ljubljana Vič-Rudnik

rjavec

2004

posavska

Anton Svete, Prevalje pod Krimom 8, 1352 Preserje

105 Livar

Ljubljana Vič-Rudnik

rjavec

2007

posavska

Janez Petrič, Medvedjek 2, 1315 Velike Lašče

122 Macho

Ljubljana Vič-Rudnik

lisjak

2008

posavska

Ciril Kunc, Požarnice 22, 1351 Brezovica pri Ljubljani

           

Logatec

         
           

063 Hotimir-15

Logatec

rjavec

2003

posavska

Mitja Osterman, Grčarevec 3, 1370 Logatec

           

Novo Mesto

         
           

049 Grom-11

Novo Mesto

rjavec

2002

posavska

Gregor Komljanec, Bučka 14a, 8275 Škocjan

053 Glog / Cvet

Novo Mesto

rjavec

2002

posavska

Jože Bojanc, Dol.vas 16, 8222 Otočec

088 Joco-24

Novo Mesto

črnkasti rjavec

2005

posavska

Franc Hočevar, Močvirje 19, 8276 Bučka

099 Krom

Novo Mesto

lisjak

2006

posavska

Jože Hočevar, Jelendol 7, 8275 Škocjan

           
           

Ribnica

         
           

018 Beg / Rambo

Ribnica

rjavec

1996

posavska

Pavel Rigler, Breg 23, 1310 Ribnica

051 Glamoč-10

Ribnica

rjavec

2002

posavska

Danijel Andoljšek, Dane 6, 1310 Ribnica

062 Hajduk-17

Ribnica

rjavec

2003

posavska

Marjan Kljun, Pusti hrib 1, 1316 Ortnek

129 Nedeljko-45

Ribnica

lisjak

2009

posavska

Janez Ambrožič, Velike Poljane 36, 1316 Ortnek

142 Ohrid-47

Ribnica

rjavec

2010

posavska

Marjan Kljun, Pusti hrib 1, 1316 Ortnek

           

Sevnica

         
           

024 Čiro-7

Sevnica

temni rjavec

1998

posavska

Rajko Vovk, Stržišče 30, 8290 Sevnica

030 Edip / Lot

Sevnica

rjavec

2000

posavska

Ivan Biderman, Kladje nad Blanco 11, 8233 Blanca

           

Sežana

         
           

019 Ciciban-5

Sežana

rjavec

1997

posavska

Marijan Suša, Dolenja vas 35, 6224 Senožeče

           

Slovenske Konjice

         
           

067 Herman / Grom

Slovenske Konjice

rjavec

2003

posavska

Slavko Hrovat, Vodovodna cesta 3, 3214 Zreče

           

Šentjur

         
           

036 Edo / Roško

Šentjur

rjavec

2000

posavska

Jurij Gračner, Krajnčica 40, 3230 Šentjur

097 Kron-31

Šentjur

rjavec

2006

posavska

Anton Mlaker, Kostrivnica 20, 3233 Kalobje

           

Škofja Loka

         
           

104 848 Ričko

Škofja Loka

rjavec

2004

hrvaška posavska

Jože Hafner, Virmaše 110, 4220 Škofja Loka

           

Šmarje

         
           

032 Etil / Mak

Šmarje

rjavec

2000

posavska

Jože Murko, Spodnje Negonje 31 b, 3250 Rogaška Slatina

141 Oliver-50

Šmarje

temni rjavec

2010

posavska

Jože Murko, Spodnje Negonje 31 b, 3250 Rogaška Slatina

           

Trbovlje

         
           

044 Franjo

Trbovlje

rjavec

2001

posavska

Alojzij Zavrl,Čeče-Del 27, 1420 Trbovlje

           

Trebnje

         
           

045 Fazon / Grom

Trebnje

kostanjev

2001

posavska

Jožko Starič, Črešnjice 9, 8231 Trebelno

064 Cvjetko

Trebnje

rjavec

1997

hrvaška posavska

Edo Gačnik, Brezje 6, 8231 Trebelno

           

HAFLINŠKI ŽREBCI

POŠTA

OPIS

LETO

PASMA

NASLOV OSKRBNIKA

     

ROJSTVA

 

NASLOV IMETNIKA

           

Ajdovščina

         
           

77 Monokel-335

Ajdovščina

plavogrivi lisjak

1997

haflinger

Peter Žvokelj, Planina 30, 5270 Ajdovščina

           

Brežice

         
           

143 Asian-414

Brežice

plavogrivi lisjak

2010

haflinger

Janko Cvelbar, Gornji Lenart 8, 8250 Brežice

           

Cerknica

         
           

81 Smog-339

Cerknica

plavogrivi lisjak

1998

haflinger

Frenk Levar, Dol.Jezero 33, 1380 Cerknica

           

Domžale

         
           

145 Nig-Nog-416

Domžale

plavogrivi lisjak

2010

haflinger

Stanko Homar, Dupeljne 11, 1225 Lukovica

           

Grosuplje

         
           

130 Sezam-398

Grosuplje

plavogrivi lisjak

2007

haflinger

Miha Skubic, Šentvid pri Stični 1, 1296 Šentvid pri Stični

           

Hrastnik

         
           

127 Walion-395

Hrastnik

plavogrivi lisjak

2006

haflinger

Anton Strmljan, Marno 27, 1431 Dol pri Hrastniku

           

Idrija

         
           

131 Strah-397

Idrija

svetlogrivi lisjak

2007

haflinger

Slavko Špik, Gorenji Novaki 4, 5282 Cerkno

           

Jesenice

         
           

132 Slez-399

Jesenice

plavogrivi svetli lisjak

2007

haflinger

Peter Robič, Srednji vrh 19, 4282 Gozd Martuljek

           

Kamnik

         
           

137 Alfi-410

Kamnik

plavogrivi svetli lisjak

2009

haflinger

Marjan Burja, Potok v Črni 6, 1242 Stahovica

141 Miro

Kamnik

plavogrivi svetli lisjak

2010

haflinger

Vilko Kešnar, Krivčeva 7a, 1242 Stahovica

           

Kranj

         
           

142 Bonami

Kranj

svetlogrivi svetli lisjak

2008

haflinger

Stane Bergant, Kokra 42, 4205 Preddvor

           

Ljubljana Vič-Rudnik

         
           

118 Aron-234

Ljubljana Vič-Rudnik

svetlogrivi lisjak

2005

haflinger

Anton Peklaj, Belica 10, 1355 Polhov Gradec

           

Ljutomer

         
           

86 Sofist-352

Ljutomer

plavogrivi lisjak

2000

haflinger

Jože Bohinec, Zasadi 8, 9242 Križevci pri Ljutomeru

           

Maribor

         
           

140 Majus

Maribor

plavogrivi lisjak

1995

haflinger

Miran Dovnik, Pivola 56, 2311 Hoče

136 Strnad-405

Maribor

plavogrivi lisjak

2008

haflinger

Viktor Gros, Zgornja Kapla 13, 2362 Kapla

           

Mozirje

         
           

120 Smuk-387

Mozirje

plavogrivi lisjak

2005

haflinger

Franc Roban, Robanov kot 35, 3335 Solčava

           

Murska Sobota

         
           

129 Mairausch

Murska Sobota

plavogrivi lisjak

1991

haflinger

Zdenko Beloševič, Krašči 16, 9261 Cankova

           

Novo mesto

         
           

139 Strok-411

Novo mesto

svetlogrivi svetli lisjak

2009

haflinger

Janez Klemenčič, Ločna 19, 8000 Novo Mesto

           

Slovenska Bistrica

         
           

133 Alpenstern 3

Slovenska Bistrica

plavogrivi svetli lisjak

1993

haflinger

David Gazvoda, Pečke 4, 2321 Makole

128 Nordenwind

Slovenska Bistrica

plavogrivi svetli lisjak

1992

haflinger

David Gazvoda, Pečke 4, 2321 Makole

           

Šentjur

         
           

144 Bergfürst- A-415

Šentjur

svetlogrivi lisjak

2010

haflinger

Ivan Hercog, Vodruž 16, 3230 Šentjur

           

Trebnje

         
           

107 Stripsen

Trebnje

plavogrivi lisjak

1997

haflinger

Jože Vidmar Gombišče 9, 8213 Veliki Gaber

           

Velenje

         
           

84 Nemo-350

Velenje

plavogrivi lisjak

1999

haflinger

Franc Sevčnikar, Slatina 39, 3327 Šmartno ob Paki

           

TOPLOKRVNE PASME KONJ

 

OPIS

LETO

PASMA

NASLOV IMETNIKA

KASAŠKI ŽREBCI

   

ROJSTVA

   
           

317 Mystical Crown

 

kostanjev

1990

ameriški kasač

Zvonko Osterc, Križevci 12, 9242 Križevci pri Ljutomeru

341 Den MS

 

rjavec

1998

ljutomerski kasač

Gorazd Somrak, Vrhovo pri Mirni Peči 7, 8216 Mirna Peč

418 Monterry As

 

temno kostanjev

1997

švedski kasač

Matjaž Bergant, Zapoge 8, 1217 Vodice

428 Artu' di Casei

 

rjavec

1997

italijanski kasač

Jasmina Slana, Bolehnečici 4, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici

433 Jupiter Hornline

 

rjavec

1993

švedski kasač

Stanislav Petek, Filovci 135, 9222 Bogojina

443 C Toj Frokjaer

 

rjavec

1995

danski kasač

Slavko Prejac, Orehova cesta 88, 2312 Orehova vas

451 Armbro Elgin

 

rjavec

2004

ameriški kasač

Janez Dolinšek, Peč 6, 1290 Grosuplje

455 Northern Ensign

 

rjavec

2002

ameriški kasač

Mirka Kristina Pesu, Smrečje 17, 1360 Vrhnika

           

TOPLOKRVNE PASME KONJ

 

OPIS

LETO

PASMA

NASLOV IMETNIKA

TOPLOKRVNI ŽREBCI

   

ROJSTVA

   
           

255 Lover Boy

 

temni lisjak

1993

nizozemski toplokrvni

Srednja kmetijska šola , Sevno pod Trško goro 13, 8000 Novo Mesto

326 Lord Sherry

 

rjavec

1995

bavarski toplokrvni

Zlati D, d.o.o. , Vrbje 6, 3310 Želec

378 La Paz R

 

črnkasti rjavec

1987

nizozemski toplokrvni

Mirko Flisar, Drobtinci 4, 9253 Apače

395 Grabenstern II

 

črnkasti rjavec

1999

mecklenburger

Darko Šuster, Polzela 151, 3313 Polzela

439 Cenato

 

sivec

1994

oldenburg

Janez Japelj, Drenov grič 144, 1360 Vrhnika

444 Ragazzo 22

 

temni rajvec

1989

bavarski toplokrvni

Janez Japelj, Drenov grič 144, 1360 Vrhnika

458 Nahum D'equit

 

rjavec

1997

belgiski toplokrvni

Matevž-Emil Prešeren, Vrbovec 55, 1000 Ljubljana

           

TOPLOKRVNE PASME KONJ

 

OPIS

LETO

PASMA

NASLOV IMETNIKA

ANGLEŠKI POLNOKRVNI ŽREBCI

 

ROJSTVA

   
           

292 Border Crossing (IRE)

rjavec

1994

angleški polnokrvni

Jože Hočevar in Urška Kladnik, Brezova reber 8, 8361 Dvor

375 Chopin (SVN)

 

lisjak

2000

angleški polnokrvni

Tone Obrul, Žiče 53, 3215 Loče

431 Batist (GER)

 

rjavec

2002

angleški polnokrvni

Anton Golež, Ponkvica 1, 3232 Ponikva

437 Phantom Java (SVN)

 

temni lisjak

2005

angleški polnokrvni

Janez Razboršek, Vir, Koliška 1a, 1230 Domžale

           

TOPLOKRVNE PASME KONJ

 

OPIS

LETO

PASMA

NASLOV IMETNIKA

ARABSKI ŽREBCI

   

ROJSTVA

   
           

357 El Fatah Ibn Havi

 

rjavi sivec

1995

arabec

Aleksandar Rusić, Preska 2, 1316 Ortnek

359 Id El Saar

 

temni lisjak

1994

polnokrvni arabec

Petra Jureš, Brezje pod Nanosom 8, 6225 Hruševje

417 Kublaij El Gaug

 

vranec

2002

polnokrvni arabec

Bojan Zagorc, Šolska ulica 11, 4260 Bled

424 El Moataz

 

rjavi sivec

2000

polnokrvni arabec

Karl Kokotec, Šared 11, 6310 Izola

429 Shadwan (Lámpás)

 

sivec

2003

arabec

Nikola Petkovič, Ul. Belokranjskega odreda 1, 8330 Metlika

430 Assad Ibn Fa Wanis

 

rahlo osivi lisjak

2006

polnokrvni arabec

Darko Arlič, Lipje 18, 3320 Velenje

449 Badisz B / Amurath Sahib IV-7

lisjak

2000

polnokrvni arabec

Drago Ring, Podkraj 13a, 3220 Velenje

           

TOPLOKRVNE PASME KONJ

 

OPIS

LETO

PASMA

NASLOV IMETNIKA

QUARTER HORSE IN APPALOOSA ŽREBCI

 

ROJSTVA

   
           

387 Tabascountry

 

lisjak

1998

quarter horse

Jure Ponikvar, Nova vas 71, 1385 Nova vas

           

TOPLOKRVNE PASME KONJ

 

OPIS

LETO

PASMA

NASLOV IMETNIKA

ISLANDSKI ŽREBCI

   

ROJSTVA

   
           

010 Stebbi fra Ærtebjerg

 

temni lisjak

1992

islandski

Alenka Čas, Straže 125, 2382 Mislinja

014 Gyllir fra Saudarkroki

 

lisjak

1994

islandski

Janez Robnik, Krnica 33, 3334 Luče

           

MINI ŠETLANDSKI PONIJI IN ŠETLANDSKI PONIJI

 

OPIS

LETO

PASMA

NASLOV IMETNIKA

     

ROJSTVA

   
           

1 Grandje V. Donzel

 

lisjak

1992

mini šetlandski poni

Gregor Ogrizek, Babna brda 27, 3264 Sveti Štefan

7 Rocker Des Foltiers

 

sivec

1999

mini šetlandski poni

Karolina Jamnik Cerk, Gradišnikova 22, 1353 Borovnica

Novice - selekcija kopitarjev

 


Pozdravljeni na straneh selekcije konj!

 

 

Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev

Cesta v mestni log 47

1000 Ljubljana

tel: 01 4779384, fax: 01 4779388

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

 

Novice:

OBVESTILO REJCEM OSLOV

 

 

Spoštovani,

Na Vas se obračamo kot na enega izmed slovenskih rejcev oslov. Hkrati Vam izrekamo priznanje, ker upoštevate veljavne predpise o reji kopitarjev in ste svojo/e žival/i registrirali in jo/jih tako vključili v centralni register kopitarjev.Ne glede na motiv, ki Vas je vodil k temu, da ste se odločili za rejo osla, se boste verjetno strinjali z nami, da je bila reja teh kopitarjev doslej v Sloveniji povsem na stranskem tiru. Osle največkrat redimo zato, ker so si jih zaželeli naši otroci ali vnuki, pogosto so na kmetiji tudi za družbo naših drugih živali, predvsem drobnice. Nekateri rejci pa jih redijo izključno zato, ker so jim osli posebno ljubi kot živalska vrsta.Medtem ko je reja konjev različnih pasem že dolgo prisotna, organizirana in priznana, je reja oslov v Sloveniji tako rekoč nepopisan list. Ne samo, da ni znano točno število živali, ki živijo na območju RS, še manj je jasno, v katere pasme bi bilo mogoče uvrstiti osle pri nas.Medtem ko so v sosednjih državah, tako v Italiji kot na Hrvaškem, osli razvrščeni v več od države priznanih pasem, se v RS doslej temu nismo posvečali. Tako smo se znašli v položaju, da pri nas ni priznana niti ena pasma oslov. Vsi osli, ki jih redijo rejci pri nas, so torej neopredeljeni glede pasme oziroma veljajo za križance.Zavod za rejo in raziskovanje oslov Oslarija je dal pobudo za organiziran pristop reje oslov. Skupaj z Inštitutom za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev (IRZVK) je sklenil povabiti rejce oslov v Sloveniji k organiziranemu pristopu te reje. Želimo pridobiti točnejše podatke o tem, koliko in kakšne osle redimo pri nas.

IRZVK bo v programu pregledal stalež oslov in njihovo razvrščanje (fenotipsko) z namenom, da ugotovimo tip posameznih oslov oz. kako bi lahko osle, živeče v Sloveniji, pasemsko opredelili.V primeru zadostnega interesa rejcev bi omenjen pregled izvedli tako, da bi rejci svoje živali privedli na razpisana pregledna mesta, ki bi pokrila celotno področje Slovenije. Pri večjem številu bi osle lahko pregledali tudi na Vašem gospodarstvu.V primeru, da bo zanimanje rejcev za organizirano vodenje reje dovolj veliko, bi z zbranimi podatki ovrednotili populacijo oslov v Sloveniji in osnovali začetno evidenčno knjigo oslic in oslov.Prav tako bi rejci, ki bi želeli pristopiti k začrtanemu programu, lahko svoje še neregistrirane osle na pregledu identificirali po ceni, domenjeni med IRZVK in Zavodom Oslarija.O nadaljnjem poteku bomo rejce, ki bodo pristopili k programu, sproti obveščali. Če poznate še kakšnega rejca, ki ima osle, mu lahko posredujete izjavo ali jo dobite na internetni strani:

 

http://www.vf.uni-lj.si/vf/index.php/Konji-selekcija/novice-selekcija.html

 

http://www.oslarija.si

 

Naprošamo vas, da izpolnite naslednjo izjavo in jo pošljete na naš naslov do 1.3.2013:

 

Veterinarska fakulteta

 

Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev

 

Gerbičeva ulica 60

 

1000 Ljubljana

 

Ljubljana, 05.01.2013                                                                         Zavod Oslarija                                     IRZVK

 

Spodaj podpisani rejec oslov se pridružujem sodelovanju v programu pregleda staleža oslov.

 

DA                                                                 NE

 

Podatki rejca (ime, priimek, naslov): _____________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

Število oslov: ________

 

Kraj in datum:                                                                         Podpis:

 

OBVESTILO ŽREBČARJEM

Obveščamo vas, da se sestaniki žrebčarjev za pripustno sezono 2013 začnejo, po naslednjem razporedu:

28.01.2013 ob 10 ih

29.01.2013 ob 10 ih

30.01.2013 ob 10 ih

31.01.2013 ob 10 ih

01.02.2013 ob 10 ih

04.01.2013 ob 10 ih

 

Prosimo, da se udeležite določenega termina katerega boste prejeli po pošti. Če vam termin ne ustreza, izberite enega od naslednjih terminov.

 


___________________________________________________________________________

OBVESTILO VSEM REJCEM

Obveščamo vas, da je objavljen aktualni seznam preglednih mest za sezono 2012!

 

 


 

OBVESTILO VSEM REJCEM

 

 

Obveščamo vas, da je v pripravi razpored Rednih letnih pregledov kobil in naraščaja v sklopu programskih nalog iz STRP 2012, ki bodo potekali v mesecih juliju, avgustu in septembru 2012.

 

Pregledna mesta se lahko razpišejo le v primeru, da bo na preglednem mestu vsaj 5 živali, oz. če je oddaljenost do najbližjega razpisanega preglednega mesta več kot 25 km. Prav tako se je mogoče dogovoriti za preglede na domu pri rejcih, ki teh pogojev ne izpolnjujejo vendar le proti plačilu stroškov.

 

Vse spremembe oz. dodatni pregledi, ki ne bodo na seznamu rednih letnih pregledov kobil in naraščaja bodo po predhodni najavi in dogovoru sicer možni, vendar le proti plačilu stroškov.

 

Ponovno vas opozarjamo, da se bo ob registraciji žrebeta v primeru, da Potrdila o pripustu skupaj s Poročilom o žrebitvi ne bomo prejeli pred razpisanimi letnimi pregledi (ali v roku 28 dni po žrebitvi), dodatno zaračunal strošek preverjanja in priprave dokumentacije.

 

Vse zainteresirane naprošamo, da se na razpis pregledov prijavo najkasneje do 30.04.2012 pisno na naslov:

 

Veterinarska fakulteta

 

Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev

 

Cesta v Mestni log 47

 

1000 Ljubljana

 

ali po elektronski pošti:

 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel. 01 4779 224.

 

 


 

 

OBVESTILO REJCEM KONJ ISLANDSKE, ANGLEŠKE POLNOKRVE, NTB, ARABSKE POLNOKRVNE, ARABSKE in pasme ŠETLANDSKI PONI

 

V prilogi je objavljena IZJAVA o vključitvi živali v rejski program icon Izjava - rejski program.

 

Rejske programe na celotnem območju Republike Slovenije za vse zgoraj navedene pasme izvaja Veterinarska fakulteta, Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev, kot priznana rejska organizacija - PRO v sodelovanju s Slovenskimi združenji rejcev za posamezne pasme konj.

 

Rejce, ki želijo svoje živali vključiti oz. pristopiti k izvajanju potrjenih rejskih programov, ki so objavljeni tudi na naši spletni strani obveščamo, da lahko to storijo z izpolnitvijo icon izjave, ki jo morajo podpisano poslati na naslov:   

 

Veterinarska fakulteta

Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev

Cesta v Mestni log 47

1000 Ljubljana

 

Z vključitvijo v rejski program in s tem v program STRP  za tekoče leto (icon STRP-2012vam je omogočeno izvajanje vseh zootehniških opravil v pristojnosti PRO, ki jih delno subvencionira MKO. Višina pristojbin je določena s cenikom storitev PRO v letnem programu STRP, ki ga na predlog PRO v konjereji potrdi minister. Rejci, ki k izvajanju rejskega programa ne bodo pristopili, niso upravičeni do podpor, ki iz omenjenega izvirajo.

 

Podpis izjave velja za tekoče leto, zato vse, ki se bodo za podpis izjave odločili prosimo, da nam jo zaradi vrednotenja storitev posredujejo najkasneje do 01. julija 2012.

 

 POZIV REJSKIM ORGANIZACIJAM

 

Rejske organizacije naprošamo, da nam do konca meseca aprila pošljejo seznam članov za leto 2012.

 


 

IZPIS STALEŽA KOPITARJEV

 

 V mesecu oktobru ste rejci kopitarjev prejeli izpis staleža kopitarjev na vašem gospodarstvu!  Rok za posredovanje popravkov je bil 15 dni, vendar Vas ponovno naprošamo, če izpisa še niste poslali, da preverite stalež kopitarjev na vašem izpisku in posredujete popravke na naš naslov.

 


 

SEZNAM PRIZNANIH PLEMENJAKOV ZA PLEMENILNO SEZONO 2012

 

 


 

Izšla je knjiga             Konjereja v Sloveniji

Z željo, da bi publikacija dosegla svoj namen, sva se avtorja odločila, da rejcem, članom rejskih
organizacij omogočiva nakup knjige po ugodnejši, znižani ceni 21,70 EUR.

Člani priznanih rejskih organizacij lahko knjigo naročijo s klicem ali SMS sporočilom na številko 040635700 ali

po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. . Knjigo vam bomo poslali po pošti, plačate pa jo ob

prevzemu pošiljke.

Cena knjige je 21,70 EUR + poštnina po ceniku Pošte Slovenije.

 

Kasači

Legenda: vf – veterinarska fakulteta, p – privat

SEZNAM PRIZNANIH PLEMENJAKOV ZA PLEMENILNO SEZONO 2012

alt

slovenski toplokrvni

Legenda: vf – veterinarska fakulteta, p – privat

SEZNAM PRIZNANIH PLEMENJAKOV ZA PLEMENILNO SEZONO 2012

alt

Haflingerji

Legenda: vf – veterinarska fakulteta, p – privat

SEZNAM PRIZNANIH PLEMENJAKOV ZA PLEMENILNO SEZONO 2012

alt

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta
Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana
telefon: 01 4779 100
dekan: prof. dr. Andrej Kirbiš
Lokacija na zemljevidu
 
Pomembne številke in kontakti