Obvestilo študentom doktorskega študija na Veterinarski fakulteti


OBVESTILO

ŠTUDENTOM DOKTORSKEGA ŠTUDIJA

NA VETERINARSKI FAKULTETI UL

Društvo alumnov Veterinarske fakultete UL, razpisuje enkratno denarno pomoč v višini 1000 EUR za študente/-ke doktorskega študija na Veterinarski fakulteti za študij v tujini.

Prejemnik/-ca finančne pomoči mora biti član/-ica društva alumnov in vpisan/-a na doktorski študij na Veterinarski fakulteti UL. Osnovni kriteriji za dodelitev pomoči so: dotedanji podiplomski in dodiplomski študijski uspeh, uspešnost pri raziskovalnem delu (nagrade za študentsko raziskovalno delo, sodelovanja pri raziskavah, ipd.), količina opravljenega dela na doktorski nalogi in višina drugih denarnih pomoči.

Kandidati/ke naj predložijo podpisano prošnjo in izpolnjen ter podpisan obrazec najkasneje do

1. julija 2017

na naslov:

Vojteh Cestnik, Veterinarska fakulteta, Inštitut za fiziologijo, farmakologijo in toksikologijo, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana.

Obrazec, pravilnik in točkovalnik so dosegljivi na spletnem naslovu http://www.vf.uni-lj.si/si/drustvo-alumnov-vf/

Dodatne informacije: prof. dr. Vojteh Cestnik, (e-naslov: vojteh.cestnik@vf.uni-lj.si, tel. 040 398 316)

Ljubljana, 28. 5. 2017

Predsednik komisije v. d. predsednika Društva alumnov VF

zasl. prof. dr. Vojteh Cestnik prof. dr. Azra Pogačnik