Klinični laboratorij za hematološke in biokemijske preiskave


Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana

tel.: 01 4779 222


Delovni čas

ponedeljek – petek  med 7:00 in 15:00

 

Klinični laboratorij KPA je edini veterinarski laboratorij v Sloveniji, ki je vključen v mednarodno kontrolo kakovosti. Mesečno izkazujemo točnost naših meritev.

Preiskave opravljamo za vse vrste domačih, divjih in laboratorijskih živali.

 

V kliničnem laboratoriju KPA izvajamo:

 

 • hematološke preiskave krvi: določanje števila eritrocitov, števila retikulocitov, vsebnosti hemoglobina, vrednosti MCV, MCH, MCHC, vrednost hematokrita, števila trombocitov, števila levkocitov• pregled krvnega razmaza krvi (morfologija eritrocitov) in določanje diferencialne bele krvne slike (določanje deleža nevtrofilnih granulocitov, paličastih granulocitov, limfocitov, monocitov, eozinofilnih in bazofilnih granulocitov)

 

SCIL - ABC VET spletna stran

 • določanje fibrinogena v krvni plazmi in protrombinskega časa (PČ)

 

Uporabnost

s hematološkimi preiskavami lahko ugotavljamo slabokrvnost živali in vrsto anemije, dehidracijo, prisotnost akutnega in kroničnega vnetnega procesa, z določanjem števila trombocitov in PČ pa lahko dobimo osnovni vpogled v koagulacijo krvi. Preiskave nam omogočajo oceniti trenutno zdravstveno stanje živali ter pomagajo pri odločanju o terapiji in prognozi zdravljenja.

 

 • biokemijske preiskave krvnega seruma in krvne plazme:
  • določanje serumskih beljakovin: merjenje koncentracije celotnih serumskih beljakovin in albuminov,
  • določanje metabolitov: uree, kreatinina, holesterola, trigliceridov, bilirubina, glukoze, neesterificiranih maščobnih kislin (NEFA), beta hidroksi maslene kisline (BHB), beta karotena
  • določanje mineralov: kalcija (Ca), anorganskega fosforja (aP), magnezija (Mg),
  • določanje elektrolitov: natrija (Na), kalija (K), klora (Cl),
  • določanje mikrolelementov: železa (Fe), bakra (Cu),
  • merjenje aktivnosti encimov: aspartat aminotransferaze (AST), kreatin kinaze (CK), gama glutamiltransferaze (GGT), laktat dehidrogenaze (LDH), alkalne fosfataze (ALP), alkalne fosfataze 65 (ALP 65), glutamat dehidrogenaze (GLDH), alaninaminotransferaze (ALT)

 

 • preiskave mleka: določanje vsebnosti uree, acetona, BHB, merjenje vsebnosti imunoglobulinov v kolostrumu
 • preiskave urina: določanje specifične teže, prisotnosti beljakovin, krvi, levkocitov, ketonov, pH, bilirubina, nativna preiskava urinskega sedimenta (celice, kristali, cilindri).

RX-Daytona

 • preiskave drugih telesnih tekočin (abdominalni punktat, cerebrospinalna tekočina)
 • preiskave iztrebkov na prisotnost krvi

 

Uporabnost

S kombinacijo različnih biokemijskih preiskav lahko ugotavljamo zdravstveno stanje različnih organskih sistemov. Strokovnjakom na terenu so lahko rezultati analiz v pomoč pri postavljanju diagnoze, spremljanju terapije in prognozi bolezni.

S kombinacijo hematoloških in biokemijskih preiskav krvnih vzorcev, preiskavami mleka, urina in blata lahko s spremljanjem t.i. metaboličnega profila živali skozi daljše obdobje ocenjujemo oskrbo živali z minerali, beljakovinami in energijo. Z metaboličnim profilnim testom (MPT) lahko odkrivamo subklinična obolenja, ki se najpogosteje kažejo v slabši proizvodnji in reprodukcijskih motnjah. MPT je najbolj uporaben, če ga izvajamo 2 x na leto (spomladi in jeseni), po spremembi krmnega obroka.